Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

Üniversite Özel İhtiyaç Desteği

Erasmus+ Programı Özel İhtiyaç Desteği

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+'ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

 

Bütün yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesini imzalamakla, tüm çevrelerden katılımcılara eşit erişim ve fırsatlar sağlayacağını taahhüt eder. Bu nedenle, fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel misafir olunan kurumun kendi yerel öğrenci ve personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden yararlanabilir.

 

 

Ek hibe

Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz.

 

 

 

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.

 

 

Nasıl Başvurulur?

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için Erasmus Ofisi'ne veya Fakültenizdeki Erasmus Koordinatörüne talebinizi iletiniz.

 

Giden öğrenci ve personel için bilgiye Erasmus Ofisi ve Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi'nden  ulaşılabilir.

Link:  http://ekb.comu.edu.tr/

 

Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevirimiçi araç-MapAbility'ye bakınız:

 

http://exchangeability.eu/mapability-map

 

 

Link: http://ekb.comu.edu.tr/

 

 

Veri koruma:

Kişisel veriler gizlidir ve yalnızca ulusal hukuk kapsamında Erasmus+ programına başvuru ve katılımınıza ilişkin olarak kullanılacaktır.

 

Diğer bilgiler için:

Erasmus+ kaynakları:

 

Üniversitenizin Engelli yardım Ofisi http://ekb.comu.edu.tr/

European Commission – Erasmus+

Erasmus+ Türkiye Ulusal Ajansı www.ua.gov.tr

 

Avrupa Komisyonunun özel ihtiyaç sahibi katılımcılara yönelik olarak yapılabileceklerle ilgili önerileri ayrıca ekte (Ek-2) yer almaktadır.  Ek-2 için   tıklayınız...   

 

Ekler

Ek-2.docx