Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

Geri Dönen ÇOMÜ Öğrencisinin İşlemleri

Yurtdışından Dönen ÇOMÜ Öğrencisinin Akademik Tanınma ve Transkript İşlemleri

Yükseköğretim kurumu yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam tanınma sağlamakla yükümlüdür.
Bakınız: 02.07.2020 tarihinde yayınlanan Erasmus Uygulama El Kitabı, Sayfa 23, Madde 9.
 
Yurtdışından dönen ÇOMÜ Erasmus Öğrencisi Transkriptinin orijinalini Erasmus Birimi’ne getirir. Erasmus birimi bu transkripti ÜBYS üzerinden Erasmus Birim Koordinatörüne iletir.
 
Erasmus Birim Koordinatörü bu transkriptin ilgili Bölüm Kurulunda görüşülmesini sağlar ve alınan kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına/Enstitü Öğrenci İşlerine iletir. Bir kopyasını da Erasmus Birimi’ne iletir (Alınan kararın ÜBYS üzerinden “gereği” Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına/Enstitü Öğrenci İşlerine; “bilgi” Erasmus Kurum Koordinatörlüğü şeklinde düzenlenerek gönderilmesi tavsiye edilir). Kararda, öğrencinin Avrupa’daki kurumda aldığı derslerin orijinal isimlerini ve ECTS kredileri yer almalıdır.
 
Boş Karar Formu için tıklayınız

Karar örneği için tıklayınız >>> 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/Enstitü Öğrenci İşlerine Erasmus öğrencisinin transkriptini hazırlarken o dönem aldığı dersler kısmında, öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğunu belirtir ve Avrupa’daki kurumda aldığı derslerin orijinal isimlerini ve ECTS kredilerini gösterir.

Erasmus programında başarılı olan öğrenciler
Avrupa’da aldığı dersleri başaran öğrenci hiçbir dönem kaybı yaşamadan bir sonraki döneme geçer ya da mezun olur. Akademik Birim Yönetim Kurulu tarafından alınan kararda bu belirtilir.

Erasmus programında başarısız olan öğrenciler
Avrupa’da aldığı derslerden başarılı olamayan öğrenci için, Enstitü/Fakülte/Yüksek Okul/MYO Yönetim Kurulu başarılı olmadığı ders için bir sonraki dönem hangi dersi(ler)i alması gerektiği konusunda bir karar alır ve bu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına/Enstitü Öğrenci İşlerine gönderir, öğrenciyi bilgilendirir.

Eğer öğrenci lisansüstü eğitimi sırasında ve tez döneminde hareketliliğini gerçekleştirmişse “uzmanlık alan dersi” 30 ECTS karşılığında tek bir ders olduğu ve bölünemeyeceği için, ilgili dönemde öğrencinin Avrupa’da aldığı ve başarılı olduğu dersler ÇOMÜ transkriptine uzmanlık alan dersine ek olacak şekilde işlenebilir.

Önemli Not:
Öğrencinin Learning Agreement belgesinde belirtilen ve yurtdışında alarak başarılı olduğu bir dersten karşılık olarak muaf olması gereken bir dersten tekrar sınava girmesi veya yeniden bu dersi alması öğrencinin talep etmesi dışında söz konusu olamaz. Başarılı olunan bütün dersler Diploma Eki’nde gösterilir.

ECTS notları ÇOMÜ notlarına çevrilirken aşağıdaki tablo kullanılacaktır:

 ECTS Notu COMU Notu
 A  AA
 B  BA
 C  BB
 D  CB
 E  CC
 FX  FD

Ekler

Akademik Tanınma Karar Örneği.pdf
Bölüm Kurulu KararFormu.doc