Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Giden ÇOMÜ Öğrencisi (Öğrenim Amaçlı) Başvuru İşlemleri

ÇOMÜ Erasmus Bölüm Koordinatörünün Öğrenci Başvurusu ve Sonrasında Görevleri

Erasmus Bölüm Koordinatörlerinden sorumlu oldukları bölüm öğrencilerine Erasmus Başvuru Takvimi ve süreci ile ilgili bilgi vermesi beklenmektedir. Her başvuru döneminin öncesinde Erasmus Fakülte ve Bölüm koordinatörleri süreç ile ilgili olarak güncel bir şekilde elektronik posta yoluyla bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Erasmus Online Başvurusu esnasında öğrencilerin ikili anlaşmalar arasından yapacakları seçimler konusunda da danışmaları halinde Erasmus Birim Koordinatörlerine yönlendirileceklerdir. Bu tercihlerin ülke ve üniversite bağlamında daha önceki tecrübeler de göz önünde tutularak akademik olarak değerlendirilmesi ve öğrencilere bilgi verilmesi beklenmektedir.

Hareketliliğe seçilen Erasmus öğrencisi, learning agreement'ını Erasmus Bölüm Koordinatörünün danışmanlığında hazırlar ve belgeyi hazırlayınca Erasmus bölüm koordinatörüne imzalatır. Hareketlilik sırasında derslerde değişiklik olursa bu değişikliklere ait During Mobility belgesini de onaylamak Erasmus Bölüm Koordinatörünün sorumluluğundadır.