Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Staj Amaçlı

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ

 • Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır.
 • Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
 • Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
 • Erasmus Ofisi, öğrenciler için staj yeri ayarlamamaktadır.
 • Staj hareketliliğinin gerçekleşebilmesi için öğrencilerin staj hareketliliğini gerçekleştirmek istediği işletme veya organizasyon tarafından staj hareketliliğini kapsayan LETTER OF ACCEPTANCE for traineeship belgesi alması gereklidir.
 • Başvuru esnasında sunmak üzere staj yapacağınız kurumu bulmuş ve o kurumun yetkilisinden imzalı mühürlü bir ön kabul mektubu almış olmanız gerekmektedir.
 • Öğrencinin staj yapacağı kurumu bulması tamamen kendi sorumluluğundadır.

Yerleştirme Süreleri:
Staj süresi 2-12 ay arasında olabilir.

Üniversitemiz; Erasmus Staj Hareketliliği'nden daha fazla öğrencimizi yararlandırabilmek için, staj hareketliliği hibelerini 3 ay ile sınırlamıştır.

3 aydan uzun süre staj yapmak isteyen öğrencilerimiz seçilmeleri halinde sadece ilk üç ay için hibe alacak, kalan süre için hibesiz olarak devam edebileceklerdir.

Ev Sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?
Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kimler Yararlanabilir?

 • Önlisans, Lisans, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri bu programdan yaralanabilirler.
 • Mezun öğrenciler son sınıfta başvurmak koşulu ile mezuniyeti takip eden bir yıl içerisinde bu programdan faydalanabilirler.
 • Yabancı dil sınavından en az 50 alan öğrenciler Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler. COMU YADYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS, TOEFL ve YÖKDİL sonuçları kabul edilir. Denklik tabloları için tıklayınız.
 • Önlisans ve Lisans öğrencileri için asgari genel not ortalaması 2.20 / 4.00 not ortalaması,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari genel not ortalaması 2.50 / 4.00 not ortalaması,
 • Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış,
  1)Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun asgari genel not ortalaması 2.20/4.00;
  2)Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun asgari genel not ortalaması 75/100 olması gerekmektedir. 
 • Staj hareketliliğinin gerçekleşeceği kurumdan staj hareketliliği süresini kapsayacak LETTER OF ACCEPTANCE for traineeship belgesinin alınmış olması gerekmektedir. 
 • Letter of Acceptance for Traineeships belgesinde yer alan "Job Description" kısmı sizin staj yapacağınız yerdeki iş tanımınızdır. Lütfen buna dikkat ederek belgeyi doldurunuz. 
 • Erasmus Öğrenci yerleştirme faaliyetinden her öğrenim kademesinde toplamda en fazla 12 ay yararlanılabilir.
 • Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

2022 Projesi Kapsamında Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları

Ülke grupları Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 750
3. Grup Ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 600

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekler

Letter of Acceptance for Traineeships 2021.docx