Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

Ders Verme Hareketliliği Seçilen Personel İçin Rehber (Akademik Personel)

Seçim süreci ardından Ders Verme Hareketliliği'ne hak kazanan adaylarımız bu rehberden faydalanarak hareketlilik sürecini yürütebilecektir.

Erasmus Ders Verme Hareketliliği temelde 3 adımdan oluşmaktadır.

 • Hareketlilik öncesinde bazı belgeler hazırlanmalı,
 • Hareketlilik esnasında bir belge imzalatılmalı
 • Hareketlilik sonrasında ise bu belge ofisimize teslim edilmeli ve katılım anketi doldurulmalıdır.

Hareketlilik Öncesi Hazırlanması Gereken Belgeler:

 1. Davet / Kabul Mektubu
 • Başvuru aşamasında davetiye mektubu aldıysanız bu adımda yapmanız gereken bir işlem yoktur.
 • Fakat hareketliliğe başvuru aşamasında sadece hareketliliğe kabul edildiğinizi belirten bir e posta ile başvurup resmi kabul mektubunu başvurunuza eklemediyseniz karşı kurumdan hareketliliğinizin tarihlerinin de belirtildiği bir kabul mektubu almalısınız.
 • Bu mektubun belirli bir formatı olmamakla birlikte, Ders Verme Hareketliliği'ni kapsadığını belirtmeli ve hareketlilik tarihlerini netleştirmelisiniz.
 1. Mobility Agreement for Teaching Staff Exchange Formu:

Bu belge hareketliliğinizin tüm programını netleştireceğiniz belgedir. Hareketliliğiniz esnasında vereceğiniz dersler, içerikleri ve beklenen çıktılar bu belgede bulunmaktadır. Aşağıdaki bağlantıdan belgeyi indirebilirsiniz.

Mobility Agreement for Teaching Staff Exchange Formu:

 • Bu form detaylı bir şekilde doldurulmalı, "Meetingwith colleagues" , "Museum visits" , "City trip" gibi akademik aktivitelerdışındaki aktiviteler programda yer almamalıdır.
 • Planlanan toplam hareketlilik 5 gün olmalıdır.
 • Bu form hareketlilik öncesinde; siz, karşı kurum koordinatörü ve ofisimiz tarafından imzalanmalı ve mühürlenmelidir. Karşı kurum öncelikle bizim tarafımızdan tüm imzaların tamamlanmasını talep ediyorsa formu doldurmanız ardından ofisimize e posta ile gönderebilirsiniz. İmzalayıp mühürlememiz ardından formu karşı kuruma gönderebileceksiniz.
 • Eğer başvuru esnasında bu formu teslim ettiyseniz ve formda herhangibir değişiklik yapılması gerekmiyor ise bu adımı geçebilirsiniz.
 1. Resmi Görevlendirme:

Çalıştığınız birimlere başvurarak hareketliliği gerçekleştireceğiniztarihler için görevlendirmelerinizi sağlamanız gerekmektedir.
Sizlere Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından Erasmus+ Ders VermeHareketliliği'ne seçildiğinizi belirten bir resmi yazı gelecektir.
Bu yazı ile birlikte çalıştığınız fakülte/myo/yo/enstitü başvurarakhareketliliği gerçekleştireceğiniz tarihlerde görevli izinli sayılmanızı talep etmelisiniz.

 1. Bilgi Formu:
 • Buradan indirebileceğiniz bilgi formunu doldurmalısınız.
 • Ziraat Bankası herhangi bir şubesinde vadesiz Euro hesabı açmalısınız.
 • Hibeniz Euro olarak bu hesaba yatırılacaktır.
 1. Tüm bu belgeleri e posta ile ofisimize göndermelisiniz. Lütfen belgeleri toplu olarak gönderiniz. erasmuspersonelcomu.edu.tr
 1. Hibe Sözleşmesi:
 • Yukarıdaki belgelerin tamamlanıp e posta ile ofisimize gönderilmesiardından hibe sözleşmesi için hazır olacaksınız.
 • Belgelerin kontrolü ardından sizinle bir randevu oluşturulacak ve hibe sözleşmenizi Erasmus Kurum Koordinatörümüz ile birlikte imzalamanız için sizi ofisimize davet edeceğiz.
 • Sözleşmenin imzalanması ardından toplam hibenizin %80'i bilgi formunda belirttiğiniz Euro hesabınıza yatırılacak.
 • Hibenizin genellikle 2 hafta içinde hesabınıza yatırılmaktadır fakat ofisimizin ya da Strateji Gel. D. Başkanlığı'nın yoğunluğuna göre süreç uzayabilirmektedir.
 • Bu süreci hareketliliğinizin en az 1 ay öncesinde tamamlamanız sağlıklı olacaktır. Daha erken tamamlamanız hibenizin daha erken hesabınıza yatmasına ve hazırlıklarınızı daha erken yapabilmenize katkı sağlayacaktır.

Hareketlilik Esnasında Yapmanız Gerekenler:

 • Hareketliliğinizi kesinleştiren belge Confirmation Letter belgesidir. Aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz bu belgeyi dikkatlice doldurmalı ve karşı kuruma imzalatıp mühürletmelisiniz.
 • Letter of Confirmation
 • Hareketliliğinizin kanıtlanması için mutlaka bu belgenin orijinalini ofisimize teslim etmeniz gerekmektedir.
 • Dolayısıyla belgeyi iki nüsha halinde doldurup imzalatmanızı öneririz.
 • Belgeyi doldururken Teaching Hours kısmının beş günlük hareketlilik için en az 8 (sekiz) saat olmasına ve tarihlere azami dikkat gösteriniz.
 • Karşı kurum bu belgenin bir eşdeğerini verebilir. Bu durumda belge üzerinde hareketlilik tarihleri, imza tarihi ve ders verme süresine dikkat ediniz! Belgenin hareketliliğinizin son günü tarihiyle imzalanması gerekmektedir.
 • Bu evrak dışında herhangi bir kanıtlayıcı belgeye ihtiyacınız yoktur. Fakat bu belgede oluşacak bir hata, hareketliliğinizin geçersiz olmasına sebep olacaktır.

Hareketlilik Sonrasında Yapmanız Gerekenler:

 • Hareketliliğinizi tamamlayıp dönüşünüz ardından Confirmation Letter belgesinin ıslak imzalı orijinalini ofisimize teslim etmelisiniz.
 • Hareketliliğinizi tamamlamanız ardından Bilgi formunda belirttiğiniz e posta adresinize çevrimiçi bir katılım anketi gelecektir. Bu katılım anketi Avrupa Komisyonu tarafından gönderilmektedir ve hareketliliğin tamamlanması için zorunludur. Anketi doldurmanız ardından oluşan pdf dosyasını erasmuspersonelcomu.edu.tr adresine e posta ile göndermelisiniz.
 • Anketi doldurmanız ve göndermeniz ardından hibenizin kalan kısmı 2 hafta içinde hesabınıza yatacak ve hareketliliğiniz tamamlanacaktır.

Sorularınız İçin:

Sürecin daha sağlıklı yürütülmesi ve tüm destek taleplerine hızlı, eşit, şeffaf ve kayıt altında cevap verilebilmesi için tüm sorularınız ve destek taleplerinizi lütfen erasmuspersonelcomu.edu.tr adresine e posta göndererek belirtiniz. Sorularınız en kısa sürede cevaplanacaktır.