Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

KA171'de Hibe

Hibelendirme Gelen/Giden Öğrenci ve Gelen/Giden Personel yönlü olmaktadır.

İlave Hibe Desteği Kimlere Verilir

Giden öğrenciler için;

  • 2828 ve 5395 sayılı kanunlar kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler
  • Diğer evebeyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar
  • Şehit/gazi çocukları
  • Kendisine ve ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar/kamu kurum ve kuruluşlarından maddi destek alanlar
  • Engelliler
  • Evebeynlerinden biri veya vasisi engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler
  • Kendileri veya 1.derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

 

Gelen öğrenciler için;

  • Engelliler
  • Ulusal otoriteler ve yükseköğretim kurumları tarafından bu amaçla kullanılan belgeler kullanılabilir.

 

İçerme desteği, ek finansal destek olmadığı takdirde fiziksel, zihinsel veya sağlık durumu nedeniyle hareketlilik faaliyetine katılamayacak kişilere sağlanmaktadır.