Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

Gelen Yabancı Akademik Personel Prosedürleri

Ders Vermek Amaçlı Gelen 
Yabancı Akademik Personel Prosedürü 

 
Infopack for Incoming Staff 

 
Prosedur, vize, üniversite ve şehir hakkında bilgi vb içeren Infopack for Incoming Staff aşağıdaki adreste yayınlanmaktadır. Biriminize gelecek öğretim elemanlarını bu linke yönlendirerek ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlayabilirsiniz. 

Akademik Personel Değişimi için Prosedür : 
 
  • İkili Anlaşma kapsamında gelecek öğretim elemanlarının sayısı belirlenir.
  • Gelmek isteyen öğretim elemanları kendi üniversitelerindeki Erasmus Birimi'ne başvururlar.
  • Daha sonra COMU Akademik Birim Koordinatorleriyle iliskiye gecerler ve geliş tarihi ve dersler belirlenir.
  • Gelecek öğretim elemanıyla akademik birim koordinatörü yazışarak Staff Mobility For Teaching Mobility Agreement oluştururlar. Bu belge iki kurum tarafından ve gelecek öğretim elemanı tarafından imzalanır. Bir kopyası Erasmus Birimi'ne iletilir. 
  • Erasmus Birimi davetiye hazırlayarak gelecek akademik personele gönderir. 
  • Erasmus Birimi Welcome Pack hazırlayarak gelen personele verilmek üzere Akademik Birim Koordinatörüne iletir. 
  • Dönmeden önce, ilgili akademik birimin erasmus koordinatörü, gelen öğretim elemanı ile birlikte erasmus ofisini ziyaret ederek, gelen öğretim elemanına yapılan aktiviteleri içeren Letter of Confirmation Letter of Confirmation verilir. (Görüşme öncesi, erasmusincomingcomu.edu.tr eposta adresinden randevu alınmalıdır.)
Konaklama & Destek
Akademik Birim Koordinatörleri gelen öğretim elemanlarına konaklama yeri bulması konusunda yardım eder ancak masrafları bağlı bulundukları üniversitedeki Erasmus fonundan karşılanır.
 
Akademik Birim Koordinatörleri programın uygulanması, karşılama, randevular, yemek vb. konularda gerekli organizasyonu yapar ve gelen yabancı akademik personele destek olur.
 
 
 
 

Ekler

Letter of Confirmation.doc
Sample.Mobility-Agreement-staff-mobility-for-teaching.doc