Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

Ders Verme Hareketliliği Genel Bilgi (Akademik Personel)

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, AB üyesi veya Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda; Programla ilişkili olmayan ülkelerde ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak tanınan ve Erasmus+ kurumlararası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumundaki öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, Programla ilişkili ülkeler ile hareketlilikte seyahat hariç en az ardışık 2 gün; Programla ilişkili olmayan ülkeler ile hareketlilikte en az ardışık 5 gündür. Her iki durumda da faaliyetin azami süresi 2 aydır. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi gerekmektedir.)

Hedefler:

 • Akademik Personelimize Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
 • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
 • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları:

 • Erasmus University Charter sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus University Charter'a sahiptir) Üzerinde ders yükü olan ve bunu belgeleyebilen araştırma görevlileri de hareketliliğe başvurabilmektedir.
 • Üniversitelerin arasında Bölüm bazında anlaşmanın olması, (“Bölüm” ifadesi; öğrencilerimizin üniversite sınavlarında seçebildiği en küçük birimi ifade eder.Bu bazı fakültelerde anabilimdalı ya da program olabilir.)
 • Personelin kendi bölümü ile anlaşması olan bir yükseköğretim kurumundan kabul mektubu alması gerekmektedir. (“Bölüm” ifadesi; öğrencilerimizin üniversite sınavlarında seçebildiği en küçük birimi ifade eder.Bu bazı fakültelerde anabilimdalı ya da program olabilir.)
 • Kabul mektubu, adayın karşı kurumdan aldığı aşağıdaki nitelikleri içeren bir e posta olabilir;
  • Ders Verme Hareketliliğine dair olduğu net bir şekilde belirtilmelidir. Sadece “Personel Hareketliliği” ya da “Eğitim Alma” hareketliliğini içeren e postalar kabul edilmeyecektir.
  • Hareketliliğin tarihi ya da akademik yıl ve dönemi net bir şekilde belirtilmelidir. Bu tarihler başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hareketlilik öncesi karşı kurumun da onayı ile değiştirilebilir.
 • Hareketlilik tarihlerinin aralıkları proje süresine göre her başvuru ilanında duyurulacaktır. Üniversitemizin genel takvimi her yıl Haziran – Temmuz ayları içinde başvuruların tamamlanması ardından takip eden akademik yıl güz ve bahar döneminde hareketliliklerin gerçekleştirilmesidir. 30 Temmuz itibari ile hareketlilikler sonlanmalıdır.
 • Bu tarihler, her başvuru için ayrı ayrı ilan edilecektir. Yukarıdaki tarihler genel planlamayı ifade eder.

Hareketlilik Hakkında Genel Bilgiler:

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Adayın planlanan toplam hibesinin %80’i hareketlilik öncesinde adayın belirttiği hesaba ödenir. Hareketlilik ardından kesinleşen tarihlere göre hesaplanan hibe miktarı belirlenir. Eğer bu miktar ilk ödeme tutarından fazlaysa aradaki fark adaya ödenir.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Euro cinsindendir.

Ülke Grupları

Misafir Olunacak Ülke

Günlük Hibe Miktarı (EURO)

1. Grup Ülkeler

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

162

2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

144

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,

126

     

 

Seyahat Hibesi verilebilen durumlarda; gidilecek Üniversite'nin bulunduğu şehir ve Çanakkale arasındaki mesafeye göre belirlenmektedir. Buradaki bağlantıdan mesafe tespit edildikten sonra aşağıda bulunan tablodan seyahat hibesi miktarı belirlenebilir. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Seyahat Hibesinin verilip verilmeyeceği ise her proje için ayrı ayrı olacak şekilde ilgili başvuru döneminde ilan edilecektir.

 

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (EURO)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (EURO)

10 ila 99 KM arasında

23

-

100 ila 499 KM arasında

180

210

500 ila 1999 KM arasında

275

320

2000 ila 2999 KM arasında

360

410

3000 ila 3999 KM arasında

530

610

4000 ila 7999 KM arasında

820

-

8000 KM veya daha fazla

1500

-

 

Başvuru Prosedürü:

Erasmus Personel Ders Verme Programına çevrimiçi olarak başvuru yapılmaktadır. Çevrimiçi başvuru sistemi Türkiye Ulusal Ajansı’nın yönetiminde olup E Devlet aracılığı ile giriş yapılabilmektedir. Başvuru esnasında mutlaka kanıtlayıcı belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Koordinatörlüğümüzün sisteme belge yükleme ya da değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Başvuru sisteminin kullanım rehberi başvuru ilanları ile birlikte yayımlanacaktır. Çevrimiçi başvuru sistemi için;

https://turnaportal.ua.gov.tr/

Başvuru esnasında aday personel gitmek istediği üniversiteden almış olduğu "Kabul Mektubu"nu imzalı bir şekilde sunmalıdır. (Elektronik imzalar, taranmış kopyalar geçerlidir). Kabul mektubu için herhangi bir format bulunmamakla birlikte mektupta hareketliliğin tarihleri ve ders verme amaçlı olduğu açıkça belirtilmelidir. Hareketlilik için adayın bölümü ile ilgili üniversite arasında anlaşma bulunması şarttır.

Karşı kurum sizden Mobility Agreement for Teaching Staff Exchange Formunu doldurup göndermenizi isteyebilir. Bu form sizin hareketlilik ve vereceğinizin derslerin programı gibi detayları içerecek şekilde doldurulmalı ve imzalamanız ardından karşı kuruma gönderilmelidir. Bu belgenin karşı kurum tarafından imzalanmış hali de kabul mektubu yerine geçecektir.

Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin güncel bilgilerini aşağıdaki adresten bulabilirsiniz;

https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html

Seçim Prosedürü ve Kriterleri:

Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulan komisyon tarafından Ulusal Ajans'ın önerileri doğrultusunda hazırlanan "Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuruları"nın değerlendirme aşamasında kullanılacak seçim kritlerleri; Üniversitemiz 31.05.2024 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı ile güncellenerek aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

Adayların aşağıdaki kriterleri dikkatle okuması tavsiye edilmektedir.

Seçim sürecinde aşağıdaki kriterler haricinde başka bir etken bulunmamaktadır.

Erasmus KA131 Ders Verme Hareketliliği Seçim Kriterleri

 

Başvuru Ön Şartı: Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği başvurusu için akademik personelin kendi bölümü ile anlaşması olan bir yükseköğretim kurumundan kabul mektubu alması gerekmektedir.
Yapılan başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından, Ulusal Ajans’ın Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda kontenjan kadar “Asil” ve “Yedek” personel belirlenir.

 

No

Kriter Açıklaması

 

Puan

 

Taban Puan

20

 

1

2014 Yılı sonrası Erasmus+ KA131 (KA103) Personel Hareketliliğinden faydalanmamış olmak (Eğitim Alma ya da Ders Verme)

10

 

2

Personeli olduğunuz bölümden, 2014 Yılı ve sonrası Erasmus+ KA131 (KA103) Ders Verme Hareketliliğinden faydalanan birisinin olmaması (I)

5

 

3

Bölümünüzde bulunan mevcut ikili anlaşmalar dışında yeni bir yükseköğretim kurumu ile mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda Erasmus KA131 (KA103) anlaşması imzalanmasını sağlamak. Adaylar yaptıkları en fazla 6 farklı yükseköğretim kurumu ile anlaşma için puan alabilir. Bir anlaşma için 10 puan, yaptıkları diğer 5 anlaşmanın her biri için 1 puan alabilir. Anlaşmayı sağlama durumu; e posta çıktıları ya da resmi yazışmalar ile belgelendirilmelidir. Her anlaşmadan sadece bir akademisyen puan alabilir.)

İlk Anlaşma 10 Puan; diğer anlaşmalar için en fazla 5 olmak üzere 1’er puan (En Fazla 15 puan)

 

4

Mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda Erasmus+ KA131 (KA103) kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrenciler için hazırlanan ULP kodlu ders havuzunda ders teklifinde bulunmak. Adaylar en fazla 6 adet ders teklifi için puan alabilir. İlk ders teklifi için +5 puan, diğer 5 ders teklifinin her biri için 1 puan alabilir. Söz konusu zaman aralığında silinen dersler ise negatif puan olarak yansıyacaktır. İlk ders silinmesi için -5 puan, diğer 5 ders silinmesinin her biri için -1 puan uygulanacaktır. Dersler İngilizce ya da bir KA131 program ülkesi dilinde olmalıdır. (İngilizce olan bölüm/program dersleri bu kritere uymamaktadır.)

İlk ders teklifi 5; diğer dersler için toplam en fazla 5 olmak üzere 1 puan (En Fazla 10 puan)

 

5

Mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda Erasmus+ KA131 (KA103) kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrencilere ULP kodlu ders havuzundan ders vermek. Adaylar en fazla 6 adet ders için puan alabilir. İlk ders verme için +5 puan, diğer 5 ders vermenin her biri için 1 puan alabilir. Dersler İngilizce ya da bir KA131 program ülkesi dilinde olmalıdır.  (İngilizce olan bölüm/program dersleri bu kritere uymamaktadır.)

İlk ders verme için 5 puan, diğer ders vermeler için en fazla 5 puan olmak üzere 1 puan (En Fazla 10 puan)

 

6

Duyurularda ilan edilen tarih itibariyle Erasmus+ Fakülte ya da Bölüm Koordinatörü olmak.

5

 

7

Fakülte ya da Bölüm Koordinatörü iseniz bu görevi yürüttüğünüz fakülte ya da bölümde mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda gelen ya da giden Erasmus öğrencisi olması.

5

 

8

TOEFL, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele; belgelediği puanın %20'si verilir. (V)

En Fazla 20

 

TOPLAM
(Aşağıdaki koşulları Ulusal Ajans’ın kabul ettiği uygun belgeler ile belgeleyen adaylar ek puan alabilir. 13-14-15-16-17 nolu maddelere uyan adaylardan ilgili puanlar düşülecektir.)

100

 

 

9

Şehit ve Gazi Yakınları (VI)

5

 

10

Engelli Personel (VII)

5

 

11

Kendisi ya da 1. Derece Yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar önceliklendirilir. (VIII)

5

 

12

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında yapay zeka ile ilgili faaliyetler (IX)

5

 

13

Mevcut akademik yılda Erasmus+ KA131 (KA103) Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmış olmak (II)

-20

 

14

Bir önceki akademik yılda Erasmus+ KA131 (KA103) Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmış olmak (III)

-17

 

15

İki önceki akademik yılda Erasmus+ KA131 (KA103) Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmış olmak (IV)

-15

 

16

Daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazandığınız halde "meşru gerekçe göstermeksizin veya süresinde hakkından feragat etmeksizin" hareketliliğinizi iptal etmek

-10

 

17

Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik

-5

 

 

 

 

 

Yapılan sıralamada adaylar arasında puan eşitliği olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır;

1. Daha önce Erasmus Ders Verme Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,
2. Ders verme hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeline,
3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik tanınır.

Notlar:

I. “Bölüm” ifadesi; öğrencilerimizin üniversite sınavlarında seçebildiği en küçük birimi ifade eder.  Bu bazı fakültelerde anabilimdalı ya da program olabilir. Adayların buna uygun olanı seçmesi gerekmektedir.
II. “Mevcut Akademik Yıl” ifadesi; Başvuru tarihinde içinde bulunan akademik yılı ifade eder. Başvurular akademik yıl tamamlandıktan sonra yaz döneminde gerçekleşiyorsa tamamlanan akademik yıl “mevcut akademik yıl” olarak kabul edilir.
III. “Bir önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan bir önceki akademik yıl olarak kabul edilir.
IV. “İki önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan iki önceki akademik yıl olarak kabul edilir.
V. 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik Kapsamında” yabancı dille ders verebilme kriterlerine göre;
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
koşullarını sağlayabilen öğretim elemanları söz konusu yönetmelik kapsamında yabancı dil kriterini yerine getirmiş sayılır ve ilgili mevzuatta belirtilen puan olan 80 puan sahibi olarak değerlendirilir. Söz konusu mevzuatın güncellenmesi Ders Verme Hareketliliği Kriterleri’ni de günceller.
VI. Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
VII. Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir. 
VIII. Tek sefere mahsus olarak uygulanır. Seçildiği takdirde personelin sonraki başvurularında uygulanmaz. Ek puan, personel seçilmediği takdirde sonraki başvurularında da uygulanmaya devam olunur.
IX. https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/TR-UlusalYZStratejisi2021-2025.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hibesiz Hareketlilik:

Erasmus Hareketlilik Faaliyetlerinden Hibesiz olarak faydalanmak da mümkündür. Hibesiz hareketlilik yapılabilmesi için adayın ilgili başvuru döneminde bir başvurusu bulunmalıdır. Her yıl düzenlenen Ders Verme Hareketliliği ilanına başvurmamış adayların hibesiz hareketlilik yapması mümkün değildir.

Engelli Personel:

Erasmus Hareketlilik Programından yararlanmak üzere seçilen engelli öğrenci ve personel için ekstra hibe sağlanabilmektedir. Ekstra hibe için hareketliliğe hak kazanan adayın engeli dolayısıyla yapacağı ekstra harcamaları belgelendirmesi gerekmektedir. Adayın bu talebi Koordinatörlüğümüz tarafından Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilecek ve onaylanması halinde karşılanabilecektir.

Sorularınız İçin:

Tüm sorularınız için erasmuspersonelcomu.edu.tr adresine e posta gönderebilirsiniz.