Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

Genel Bilgi İkili Anlaşma

İKİLİ ANLAŞMA PROSEDÜRÜ
BILATERAL AGREEMENT


İKİLİ ANLAŞMA/ BILATERAL AGREEMENT NEDİR?

Erasmus İkili Anlaşması, iki yüksek öğrenim kurumunun öğretim elemanı ve öğrenci değişimlerini gerçekleştirmek için fakülteler ve bölümler bazında yaptığı anlaşmalardır.

ORTAK BULMA

 • Kişisel ilişkiler kullanılarak Avrupa'daki üniversitelerle bağlantıya geçilebilir. Fakat bölümlerdeki Erasmus Koordinatörlerinin anlaşmaların prosedürlerinden mutlaka haberdar olmaları tavsiye edilmektedir. 
 • Avrupa'daki üniversitelerin web sitelerine incelenerek, bölümler ve dersler ile ilgili bilgi edinilebilir. Uygun ise ilgili bölüm ile eposta üzerinden iletişime geçilerek anlaşmaya varılabilir.

İKİLİ ANLAŞMA YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Ev sahibi üniversite ile misafir olunan üniversitenin Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter) sahibi olması gerekir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus Üniversite Beyannamesi'ne sahiptir. Erasmus University Charter sahibi olan kurumların listelerine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. (sayfanın aşağısında “download” sekmesinden ulaşabilirsiniz)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/higher-education-institutions-holding-eche-2021-2027_en

Not: Bu liste AB komisyonu tarafından sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle farklı zamanlarda listeyi kontrol etmeniz önerilmektedir.

HANGİ ÜLKELERLE ANLAŞMA YAPILABİLİR ?

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Malta, Çek Cum., Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Slovak Cum., Slovenya; Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan ve Türkiye; İzlanda, Leichtenstein, Norveç, Kuzey Makedonya ve Sırbıstan.

ANLAŞMANIN GERÇEKLEŞTİREBİLMESİ İÇİN

Erasmus anlaşması yapabilmek için karşı kurum ile aşağıdaki şartlarda mutabık kalmalısınız. Bu  adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Karşı kurum ile eposta hesabınız üzerinden iletişim kurmalısınız.

 • Anlaşmanın hangi akademik birime tanımlanacağı bilgisi net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Giden/gelen öğrenci kontenjan sayısı konusunda mutabık kalınmalıdır. (Örneğin 2 Lisans, Master, Doktora)
 • Giden öğrenci min. dil seviyesi konusunda mutabık kalınmalıdır. (örneğin B1 English)
 • Giden/gelen akademik personel kontenjan sayısı konusunda mutabık kalınmalıdır.
 • Giden/gelen idari personel kontenjan sayısı konusunda mutabık kalınmalıdır.
 • Karşı kurum ile yukarıdaki bilgileri de içeren yazışmalarınız erasmusbacomu.edu.tr adresine yönlendirilmelidir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 • İkili Anlaşmalar bölüm bazında yapılmaktadır. Birden fazla bölümü kapsayamaz. "Bölüm” ifadesi; öğrencilerimizin üniversite sınavlarında seçebildiği en küçük birimi ifade eder. Bu bazı fakültelerde anabilim dalı ya da program olabilir.
 • İkili Anlaşmalar yalnızca öğrenci değişimi, yalnızca akademik-idari personel değişimi ya da hem öğrenci hem de akademik-idari personel değişimi şeklinde olabilir.
 • Öğrenciler 1 akademik dönem için seçilirler.
 • Öğretim elemanları 1-6 hafta için gönderilebilir ve 1 hafta hibeli olarak hareketlilik gerçekleştirebilirler. Diledikleri takdirde hibe desteği olmadan bu hareketliliği 6 haftaya kadar uzatabilirler. Öğretim elemanları haftada en az 8 saat ders vermek ya da buna eşdeğer şekilde seminer vb öğretim çalışmalarda bulunmak zorundadırlar.
 • İkili Anlaşmalarda karşıtlılık esastır. Öğrenci ya da öğretim elmanı gönderilecekse, karşılığında öğrenci ya da öğretim elemanı alınacağı İkili Anlaşmada belirtilmelidir. Öğrenci gönderilince karşılığında öğrenci alma zorunluluğu yoktur, öğretim elemanı da alınabilir.
 • Gelecek öğrenciler ve öğretim elemanlarının konaklama vb masrafları kendi ülkelerindeki Ulusal Ajanstan alacakları hibeler tarafından karşılanacaktır.


Anlaşma imzalanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Karşı üniversite ECHE belgesine sahip bir üniversite mi?
  *Erasmus University Charter sahibi olan kurumların listelerine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/higher-education-institutions-holding-eche-2021-2027_en
 • Karşı üniversitede ECTS uygulaması var mı?
 • Öğrencinin misafir olacağı üniversitede 30 Kredilik ders alması mümkün mü?
 • Öğrencinin ya da öğretim elemanının söz konusu üniversitede eğitim alması akademik açıdan faydalı mı?
 • İki üniversitenin ilgili bölüm derslerinin içeriği ve not sistemi birbirini tutuyor mu? (Öğrencinin program dönüşü karşı üniversitede aldığı derslerin dönüşte ÇOMÜ tarafından tanınması (ilgili bölüm kurulu kararı ile) ve buradaki not dökümüne birebir yansıtılması gerekmektedir. Üniversitemizin aldığı ECHE belgesinin ikinci maddesinde taahhüt edilen bu durum bağlayıcıdır. Bu nedenle ders içeriği benzeşen bölümler ile anlaşma yapılması tavsiye edilir)

 

ÖRNEK İLK E-POSTA

Ortak ararken kendi bilgilerinizi de ekleyerek aşağıdaki eposta örneğini kullanabilirsiniz. Eposta örneği yalnızca Akademik Birim Koordinatörlerine kolaylık sağlamak amaçlı olarak sunulmaktadır.
 

Dear Colleague,

I am writing to ask if your university would be interested in forming partnership with Canakkale Onsekiz Mart University in the field of …(akademik biriminizin İngilizce karşılığı)…and within the framework of EU Erasmus Programme.

Çanakkale Onsekiz Mart University was founded in 1992 and has expanded rapidly over the last few years and now became a dynamic, progressive, modern university of international standards. There are over 48,000 students participating in wide variety of programmes taught at 18 faculties and 13 vocational colleges and state conservatory.

Further information can be obtained from the website stated below:

COMU Education Information System (Information about faculties, cources, ECTS credits etc)


https://courses.comu.edu.tr/

We believe that the exchange of staff and students will be mutually beneficial. If you require further information, please do not hesitate to contact us.

Yours sincerely,


ECTS / AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS), öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yüksek öğrenim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir.

ECTS kredisi öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vb.) ifade eden birimdir. ECTS'de bir akademik yıllık (iki dönem) 60 kredi, bir dönemlik eğitime ise 30 kredi verilir.

Sınav ve değerlendirme notları genellikle notlarla ifade edilir. Avrupa'da çok çeşitli notlandırma sistemleri bulunmaktadır. Öğrencilerin yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları notların kendi ülkelerindeki kurumlar tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi amacıyla, ETCS notlandırma sistemi geliştirilmiştir. Ancak bunun ana amacı, yükseköğretim kurumlarına ek bilgi sağlamaktır, ilgili eğitim kurumunun mevcut not sistemi yerine kullanılamaz. Yükseköğretim kurumları, söz konusu bu not sistemini kendi sistemleri içinde ne şekilde uygulayacaklarına kendileri karar verirler.

İkili anlaşma yaparken ilişkide olduğunuz kurum ile müfredatınızın benzerlik içermesi oldukça önemlidir. Karşı kuruma kendi müfredatınızla ilgili bilgiyi aşağıda belirtilen ECTS Ders Kataloğu linkini kullanarak verebilirsiniz. Ayrıca yine kurumumuzla ve ECTS ile bilgi için linkini verebilirsiniz.

ECTS Ders Katalogu (İngilizce)

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?culture=en-US

https://courses.comu.edu.tr/