Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

ECTS

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)


Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS), öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yüksek öğrenim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir.

ECTS kredisi öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vb.) ifade eden birimdir. ECTS'de bir akademik yıllık (iki dönem) 60 kredi, bir dönemlik eğitime ise 30 kredi verilir.

Sınav ve değerlendirme notları genellikle notlarla ifade edilir. Avrupa'da çok çeşitli notlandırma sistemleri bulunmaktadır. Öğrencilerin yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları notların kendi ülkelerindeki kurumlar tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi amacıyla, ETCS notlandırma sistemi geliştirilmiştir. 

ECTS NOTLARI - ÇOMU NOTLARI

ÇOMÜ notlarını ECTS notlarına çevrilirken aşağıdaki tablo kullnılacaktır.

 

COMU  Notu

ECTS Notu

AA

A

BA
BB

B

CB
CC

C

DC
DD

E

FD

FX

FF

F

 

 

ECTS notları ÇOMÜ notlarına çevrilirken aşağıdaki tablo kullanılacaktır.

ECTS Notu

COMU  Notu

A

AA

B

BA

C

BB

D

CB

E

 CC

FX

FD

F

FF

 

ECTS NOT AÇIKLAMASI

ECTS NOTU

Notu alan başarılı öğrencilerin yüzdesi

Tanım

A

10

MÜKEMMEL

B

25

ÇOK İYİ

C

30

İYİ

D

25

TATMİNKAR

E

10

YETERLİ

FX

-

YETERSİZ - Extra çalışma gerekmektedir.

F

-

YETERSİZ