Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

Yabancı Öğrenciler Ülkelerine Dönerken Yapılacak İşlemler

Yabancı Öğrenciler Ülkelerine Dönerken Yapılacak İşlemler
 
Öğrencilerin Transkript belgelerinin hazırlanabilmesi için öğrencilerin ders aldıkları öğretim elemanları Erasmus Not Bildirim Formunu imzalayarak Erasmus Bölüm Koordinatörüne sunar. Erasmus Bölüm Koordinatörü, öğrencilerin tüm ders notlarını ECTS Transcript Formunu ekleyip, imzaladıktan sonra 2 orjinal kopyayı mühürlenmesi için Erasmus Birimine iletir. 
 
İlgili bölümde Erasmus Not Bildirim Formlarının toplanmasından Erasmus Bölüm Koordinatörü sorumludur. 
 
Erasmus Bölüm Koordinatörleri ayrıca   Certificate of  Attendance / Cerrtificate of Study Period formunu 2 nüsha halinde hazırlayacaktır. 
 
Öğrenciler bütün formları Erasmus Ofisine getirecektir ve formlar Erasmus Ofisinde mühürlenecektir. 
 
ÇOMÜ notlarının ECTS notlarına çevrilirken aşağıdaki tablo kullanılacaktır. 
 
 Local Grade  Local Grade Point  ECTS Grade
 AA  4.00  A
 BA  3.50  B
 BB  3.00  B
 CB  2.50  C
 CC  2.00  D
 DC  1.50  E
 DD  1.00  E
 FD  0.50  FX
 FF  0.00  F


 

Ekler

Certificate of Attandance.doc
ECTS Transcript Form .doc
Erasmus Not Bildirim Formu.doc