Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

Gelen Öğretim Elemanı / Personel Prosedürü

GELEN ÖĞRETİM ELEMANLARI / PERSONEL İÇİN PROSEDÜR
 

Akademik Personel Değişimi İçin Prosedür :

 

 

 • İkili Anlaşma kapsamında gelecek öğretim elemanlarının sayısı belirlenir.
 • Gelmek isteyen öğretim elemanları kendi üniversitelerindeki Erasmus Birimi'ne başvururlar.
 • Daha sonra COMU Akademik Birim Koordinatorleriyle iliskiye gecerler ve geliş tarihi ve dersler belirlenir.
 • Gelecek öğretim elemanıyla akademik birim koordinatörü yazışarak   Teaching Staff Exchange Programme    oluştururlar. Bu belge iki kurum tarafından ve gelecek öğretim elemanı tarafından imzalanır. Bir kopyası Erasmus Birimi'ne iletilir.
 • Gelecek öğretim elemanları için ÇOMÜ Erasmus Birimi bir davetiye yollar.
 • Dönmeden önce, gelen öğretim elemanlarına ders verdikleri akademik birim tarafından yaptıkları aktiviteleri içeren Letter of Confirmation verilir. Bu belgenin bir kopyası da Erasmus Birimi'ne iletilir.


İdari Personel Değişimi İçin Prosedür :

 

 

 

 

 • İkili Anlaşma kapsamında gelecek personelin sayısı belirlenir.
 • Gelmek isteyen personel kendi üniversitelerindeki Erasmus Birimi'ne başvururlar.
 • Daha sonra COMU Akademik Birim Koordinatorleriyle iliskiye geçer ve geliş tarihi,   İş Planı / Work Programme    belirlenir. 3 kopya halinde hazırlanır. Bir kopyası Erasmus Birimi'ne gönderilir.
 • Gelecek personel için ÇOMÜ Erasmus Birimi bir davetiye yollar.
 • Gelen personel dönmeden önce,ilgili birim tarafından yaptıkları aktiviteleri içeren Letter of Confirmation verilir. Bu belgenin bir kopyası da Erasmus Birimi'ne iletilir.


Hazırlık Ziyareti için Prosedür :

 

 

 

 

 • Gelmek isteyen personel COMU Erasmus Ofisi yada Akademik Birim Koordinatorleriyle ilişkiye geçer ve geliş tarihi vb detaylar belirlenir. Hazırlık Ziyareti Formu 3 kopya halinde hazırlanır. Bir kopyası Erasmus Birimi'ne gönderilir.
 • Gelecek personel için ÇOMÜ Erasmus Birimi bir davetiye yollar.
 • Gelen personel dönmeden önce,ilgili birim tarafından yaptıkları aktiviteleri içeren Letter of Confirmation verilir. Bu belgenin bir kopyası da Erasmus Birimi'ne iletilir.


NOT:
Akademik Birim Koordinatörleri gelen personele konaklama yeri bulması konusunda yardım eder ancak masrafları bağlı bulundukları üniversitedeki Erasmus fonundan karşılanır.

 

 

Ekler

Eğitim Alma Mobility Agreement.docx
Gelen Yabancı Öğrenci Bilgi Formu.doc
Hazırlık Ziyareti Formu.doc
İş Planı - Work Programme.docx
Letter of Confirmation.doc
Teaching Staff Exchange Programme.docx