Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

Eğitim Alma Hareketliliği Genel Bilgi

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, AB üyesi veya Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda; Programla ilişkili olmayan ülkelerde ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak tanınan ve Erasmus+ kurumlararası anlaşma imzalanan yükseköğretim kurumları ile emek piyasasında aktif olan veya eğitim öğretim, gençlik, araştırma ve yenilikçilik alanında faaliyet gösteren herhangi bir kamuya bağlı veya özel kuruluşta eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir. Eğitim Alma faaliyetinin gerçekleştirileceği kurum ve faaliyet, kişinin istihdam edildiği mesleki alanıyla doğrudan ilişkili ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak nitelikte olmalıdır.

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği; Türkiye Ulusal Ajansı tarafından idari görevlerde bulunan personelin önceliklendirildiği bir hareketlilik türüdür. Üniversitemizde görev yapan idari personel ve akademik personel olsa dahi ders vermeyip tam zamanlı olarak idari görevlerde bulunan Öğretim Görevlileri (eski adı ile uzman kadrosu) bu kapsamda puan önceliğine sahiptir. Ders veren akademik personel bu önceliklendirmeden faydalanamaz.

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları:

 • Personelin anlaşmalı olunan bir yükseköğretim kurumundan kabul mektubu alması gerekmektedir.
 • Kabul mektubu aşağıdaki nitelikleri içermelidir. Bunları içeren bir e posta da olabilir;
  • Eğitim alma Hareketliliğine dair olduğu net bir şekilde belirtilmelidir. Sadece “Personel Hareketliliği” ya da “Ders Verme” hareketliliğini içeren e postalar kabul edilmeyecektir.
  • Karşı kuruma kabul mektubu için yazılan talepte mutlaka adayın Üniversitemizdeki iş tanımı olmalı ve bu iş tanımı kapsamında bir eğitim alma hareketliliği talep edilmelidir. Kabul mektubunda bu eğitim kapsamı mutlaka belirtilmelidir.
   • Örneğin; Üniversitemizde muhasebe ile ilgili işlerde çalışan bir personel, kabul mektubu için gönderdiği e postada bunu belirtmeli ve kabul mektubunda da alınacak eğitimin muhasebe kapsamında olacağı belirtilmelidir.
   • Örneğin; Üniversitemiz hastanesinde tıbbi görüntüleme alanında çalışan bir personelimizin kabul mektubunda da karşı kurumun hastane ya da Tıp Fakültesi’nde konu ile ilgili bir eğitim alacağı net bir şekilde belirtilmelidir.
  • Hareketliliğin tarihi ya da akademik yıl ve dönemi net bir şekilde belirtilmelidir. Bu tarihler başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hareketlilik öncesi karşı kurumun da onayı ile değiştirilebilir.
  • Örnek bir kabul mektubu buradan indirilebilir.
  • Karşı kurum sizden Mobility Agreement for Training Staff Exchange Formu nu doldurup göndermenizi isteyebilir. Bu form sizin hareketlilik, iş tanımı, alacağınız eğitim programı gibi detayları içerecek şekilde doldurulmalı ve imzalamanız ardından karşı kuruma gönderilmelidir. Bu belgenin karşı kurum tarafından imzalanmış hali de kabul mektubu yerine geçecektir.
 • Hareketlilik tarihlerinin aralıkları proje süresine göre her başvuru ilanında duyurulacaktır. Üniversitemizin genel takvimi her yıl Haziran – Temmuz ayları içinde başvuruların tamamlanması ardından takip eden akademik yıl güz ve bahar döneminde hareketliliklerin gerçekleştirilmesidir. 30 Temmuz itibari ile hareketlilikler sonlanmalıdır.
 • Bu tarihler, her başvuru için ayrı ayrı ilan edilecektir. Yukarıdaki tarihler genel planlamayı ifade eder.

Hareketlilik Hakkında Genel Bilgiler:

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Adayın planlanan toplam hibesinin %80’i hareketlilik öncesinde adayın belirttiği hesaba ödenir. Hareketlilik ardından kesinleşen tarihlere göre hesaplanan hibe miktarı belirlenir. Eğer bu miktar ilk ödeme tutarından fazlaysa aradaki fark adaya ödenir.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Ülke Grupları

Misafir Olunacak Ülke

Günlük Hibe Miktarı (EURO)

1. Grup Ülkeler

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

162

2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

144

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,

126

     

 

Seyahat Hibesi verilebilen durumlarda; gidilecek Üniversite'nin bulunduğu şehir ve Çanakkale arasındaki mesafeye göre belirlenmektedir. Buradaki bağlantıdan mesafe tespit edildikten sonra aşağıda bulunan tablodan seyahat hibesi miktarı belirlenebilir. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Seyahat Hibesinin verilip verilmeyeceği ise her proje için ayrı ayrı olacak şekilde ilgili başvuru döneminde ilan edilecektir.

 

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (EURO)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (EURO)

10 ila 99 KM arasında

23

-

100 ila 499 KM arasında

180

210

500 ila 1999 KM arasında

275

320

2000 ila 2999 KM arasında

360

410

3000 ila 3999 KM arasında

530

610

4000 ila 7999 KM arasında

820

-

8000 KM veya daha fazla

1500

-

 

Başvuru Prosedürü:

Erasmus Personel Eğitim Alma Programına çevrimiçi olarak başvuru yapılmaktadır. Çevrimiçi başvuru sistemi Türkiye Ulusal Ajansı’nın yönetiminde olup E Devlet aracılığı ile giriş yapılabilmektedir. Başvuru esnasında mutlaka kanıtlayıcı belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Koordinatörlüğümüzün sisteme belge yükleme ya da değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Başvuru sisteminin kullanım rehberi başvuru ilanları ile birlikte yayımlanacaktır. Çevrimiçi başvuru sistemi için;

https://turnaportal.ua.gov.tr/

Başvuru esnasında aday personel gitmek istediği üniversiteden almış olduğu "Kabul Mektubu"nu imzalı bir şekilde sunmalıdır. (Elektronik imzalar, taranmış kopyalar geçerlidir). Kabul mektubu yukarıda belirtilen kriterlere göre düzenlenmiş olmalıdır. Hareketlilik için üniversitemiz ile ilgili üniversite arasında anlaşma bulunması şarttır.

Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin güncel bilgilerini aşağıdaki adresten bulabilirsiniz;

https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html

Seçim Prosedürü ve Kriterleri:

Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulan komisyon tarafından Ulusal Ajans'ın önerileri doğrultusunda hazırlanan "Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları"nın değerlendirme aşamasında kullanılacak seçim kritlerleri; Üniversitemiz 31.05.2024 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı ile güncellenerek aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

Adayların aşağıdaki kriterleri dikkatle okuması tavsiye edilmektedir.

Seçim sürecinde aşağıdaki kriterler haricinde başka bir etken bulunmamaktadır.

Başvuru Ön Şartı: Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği başvurusu için personelin Üniversitemiz ile Eğitim Alma anlaşması bulunan ve kendi departmanı ile ilgili olan bir yükseköğretim kurumundan kabul mektubu alması gerekmektedir.
Yapılan başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından, Ulusal Ajans’ın Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda kontenjan kadar “Asil” ve “Yedek” personel belirlenir.

 

No

Kriter Açıklaması

 

Puan

 

Taban Puan

35

 

1

İdari Personel ya da idari pozisyonlarda tam zamanlı olarak görev yapan akademik personel olmak

20

 

2

2014 Yılı sonrası Erasmus+ KA131 (KA103) Personel Hareketliliğinden faydalanmamış olmak (Eğitim Alma ya da Ders Verme)

10

 

3

Üniversitemizde 5-10 yıl çalışmış olmak (başvuruların açıldığı tarih itibariyle)

3

 

4

Üniversitemizde 10 yıldan fazla çalışmak olmak (başvuruların açıldığı tarih itibariyle)

5

 

5

Tamamlanmış Öğrenim Seviyesi Lisans

5

 

6

Tamamlanmış Öğrenim Seviyesi Yüksek Lisans

8

 

7

Tamamlanmış Öğrenim Seviyesi Doktora

10

 

8

TOEFL, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele; belgelediği puanın %20'u verilir.

En Fazla 20

 

TOPLAM
(Aşağıdaki koşulları Ulusal Ajans’ın kabul ettiği uygun belgeler ile belgeleyen adaylar ek puan alabilir. 13-14-15-16-17 nolu maddelere uyan adaylardan ilgili puanlar düşülecektir.)

100

 

 

9

Şehit ve Gazi Yakınları (VI)

5

 

10

Engelli Personel (VII)

5

 

11

Kendisi ya da 1. Derece Yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar önceliklendirilir. (VIII)

5

 

12

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında yapay zeka ile ilgili faaliyetler (IX)

5

 

13

Mevcut akademik yılda KA131 Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmış ise (I)

-20

 

14

Bir önceki akademik yılda KA131 Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmış ise (II)

-17

 

15

İki önceki akademik yılda KA131 Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmış ise (III)

-15

 

16

Daha önce Erasmus KA131 Programından faydalanmaya hak kazandığı halde "meşru gerekçe göstermeksizin veya süresinde hakkından feragat etmeksizin" hareketliliğini iptal etmiş ise

-10

 

17

Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik

-5

 

 

 

 

 

Yapılan sıralamada adaylar arasında puan eşitliği olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır;

1. Daha önce Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,
2. Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen birim (daire başkanlığı, fakülte, myo, yo, koordinatörlük, vs.) personeline
3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik verilir.

Notlar:

I. “Mevcut Akademik Yıl” ifadesi; Başvuru tarihinde içinde bulunan akademik yılı ifade eder. Başvurular akademik yıl tamamlandıktan sonra yaz döneminde gerçekleşiyorsa tamamlanan akademik yıl “mevcut akademik yıl” olarak kabul edilir.
II. “Bir önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan bir önceki akademik yıl olarak kabul edilir.
III. “İki önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan iki önceki akademik yıl olarak kabul edilir.
IV. Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
V. Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir. 
VI. Tek sefere mahsus olarak uygulanır. Seçildiği takdirde personelin sonraki başvurularında uygulanmaz. Ek puan, personel seçilmediği takdirde sonraki başvurularında da uygulanmaya devam olunur.
VII. https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/TR-UlusalYZStratejisi2021-2025.pdf
VIII. Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen hareketlilikler bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.  Bu kapsamda puan alınabilmesi için davet alınan kurumdan imzalı ve mühürlü bir şekilde “Erasmus+ Mobility Agreement Staff Mobility For Training” belgesi alınmalı ve alınacak eğitimin içeriğinde bu kapsamda değerlendirilen eğitim programı bulunması gerekmektedir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hibesiz Hareketlilik:

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetlerinden hibesiz olarak faydalanmak da mümkündür. Hibesiz hareketlilik yapılabilmesi için adayın ilgili başvuru döneminde bir başvurusu bulunmalıdır. Her yıl düzenlenen Eğitim Alma Hareketliliği ilanına başvurmamış adayların hibesiz hareketlilik yapması mümkün değildir.

Engelli Personel:

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Programından yararlanmak üzere seçilen engelli personel için ekstra hibe sağlanabilmektedir. Ekstra hibe için hareketliliğe hak kazanan adayın engeli dolayısıyla yapacağı ekstra harcamaları belgelendirmesi gerekmektedir. Adayın bu talebi Koordinatörlüğümüz tarafından Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilecek ve onaylanması halinde karşılanabilecektir.