Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

Başvuru Talep Formu

 

Avrupa Komisyonu her yıl açtığı çağrı döneminde bir üniversiteden tek bir başvuru alır. Bu başvuru üniversitenin Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından yapılır.

Koordinatörlüğümüz tarafından yapılacak proje başvurusunda hareketlilik gerçekleştirmek isteyen bölümler ilgili yılın Aralık ayına kadar aşağıda yer alan ve "başvuru talep formu" adı verilen bilgileri hazırlamak, hareketlilik gerçekleştirmeyi planladıkları kurumun ilgili bölümüyle iş birliğinin ön şartlarını sağlamak ve Avrupa Komisyonu başvuru sisteminde yer alan kalite sorularına yanıt vermek zorundadırlar. 

Proje başvurusunda yer almak için talep hazırlamayı düşünen bölümlerimiz aşağıdaki bilgileri edinmeli ve Erasmus Birimi ilgili çağrı için talep toplamaya başladığında bu taleplerini, belirtilen son günden önce, akademik kurul kararı alarak, resmi yazı ile Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus birimine iletmelidir.

Başvuru Talep Formu

 1. Başvuruyu hazırlayan sorumlu öğretim elemanının  unvan/adı ve soyadı
 2. Başvuran kurum bilgileri (birim/bölüm/dal)
 3. Partner üniversitenin bulunduğu bölge ismi ve ülke ismi
 4. Partner üniversitenin bilgileri; adı, iletişim bilgileri, adresi, OID veya PIC numarası
 5. Partner üniversitenin Erasmus kodu
 6. Partner üniversitenin Erasmus sorumlusunun iletişim bilgileri
 7. Partner bölüm ile ortaklık (aynı birim, aynı fakülte)
 8. Kalite değerlendirme soruları
  1. Sorumlulukların, rollerin ve görevlerin siz ve ortaklarınız arasında nasıl paylaştırılacağını açıklayın.
  2. Hareketlilik projesinin farklı aşamaları için öngördüğünüz düzenlemelere ve önlemlere değininiz. (Katılımcıların seçimi, Hareketlilik dönemi öncesinde, sırasında ve sonrasında katılımcılara sağlanan destek, - Tüm katılımcıların (öğrenciler ve personel) kurumunuz ve ortaklarınız tarafından tam olarak tanınmasını sağlayacak önlemler, Hareketlilik sonrasında katılımcıların bilgilendirilmesine yönelik prosedürler.
  3. Bu bölge ile ilgili planladığınız projeyi sunun ve ilgili tüm yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma stratejisi ile nasıl ilişkili olduğunu açıklayın.
  4. Varsa, bu Üçüncü ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla Programla ilişkili olmayan önceki iş birliği deneyimlerinizi detaylandırınız. Bu projenin bölgede eğitim ve/veya araştırma alanında yeni iş birliklerine nasıl katkıda bulunmasını beklediğinizi açıklayınız.
  5. Hareketlilik projesinin katılımcılar, yararlanıcılar, uluslararası ortaklar ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeyler üzerindeki istenen etkisini açıklayın.
  6. Hareketlilik projesinin sonuçlarını fakülte ve kurum düzeyinde ve uygulanabilir olduğu durumlarda ötesinde yaygınlaştırmak için bu bölge ile iş birliğinizde alınacak önlemleri açıklayınız.
  7. Öğrenci Hareketliliği: Kaç öğrenci? Kaç dönem kalınacak? (Gelen/Giden)
  8. Personel Hareketliliği: Kaç personel? Kaç gün çalışıyor? (Gelen/Giden)
 9. Partner üniversite ile yapılmış ikili iş birliği ve Erasmus anlaşması
 10. Partner bölümün ULP kodlu derslerinin 30 AKTS olması (öncelikli)
 11. Partner üniversitenin İngilizce içerikli derslerine ulaşılacak web sayfası
 12. Hazırlanan projenin 250 kelimelik, kalite sorularının 100 kelimelik özeti
 13. Partner bölüm ile yapılan daha önceki iş birliklerini kanıtları ile sunmak.

***Ulusal Ajansın belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde gelen/giden yönlü öğrenci hareketliliği 2 kişi - 4 ay , personel hareketliliği 1 kişi - 5 gün şeklinde planlanmıştır.

***Birden fazla üniversiteye hareketlilik gerçekleştirmek isteyen bölümler, her üniversite için ayrı başvuru formu hazırlayacaktır.

***Avrupa Komisyonu her yıl Aralık ayı içerisinde bir sonraki dönem projeleri için teklif çağrısını yayınlamaktadır. 2024 yılı Aralık ayında yayınlanması beklenen 2025 dönemi projeleri için çağrı rehberi Komisyon tarafından yayınlandığında yukarıda bulunan kalite soruları güncellenecektir. Her yıl çok büyük değişiklikler olmamakla birlikte bölümlerin bu sorulara genel olarak hazır olmaları ve Aralık 2024 sonrası yapılacak güncelleme de dahil olmak üzere kalite sorularının tamamına cevap vermeleri beklenmektedir.

ICM/KA171 proje başvurusuna katılım talebi yapabilmek için karşı kurum ile önceden yapılmış bir işbirliği anlaşması bulunmak zorundadır.

Kurumumuzun işbirliği olan diğer kurum listesi için tıklayınız,

https://isbirligi.comu.edu.tr/uluslararasi-isbirligi-anlasmalari/anlasma-listesi-r20.html

Daha önce işbirliği anlaşması yapılmayan bir kurum ile ICM/KA171 yapmak istiyorsanız, İşbirliği sürecini yönetmek için tıklayınız, 

https://isbirligi.comu.edu.tr/uluslararasi-isbirligi-anlasmalari/anlasma-proseduru-r19.html