Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

KA171 Nedir

ICM (KA 171) PROGRAMI

NEDİR?

ICM (KA 171) Erasmus+ programı KA 131 programına benzeyen ama bazı noktalarda ayrışan bir programdır. KA 131 program ülkeleri olarak adlandırılan Avrupa Birliği üye ülkeler ile yapılan Erasmus anlaşmasıdır. KA 171 program ülkesi (Avrupa Birliğine üye) ile ilişkili olmayan üçüncü ülkeler (ortak ülkeler) ile bu program dahilinde yer alacak olan kurallar çerçevesinde öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirme programıdır. Bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunulmaktadır. Öğrenci ve personele yeni imkanlar sunma, Avrupa vatandaşlığı duygusunun geliştirilmesi, uluslararasılaşma ve iş birliği ağını geliştirmek için oluşturulan proje bazlı bir faaliyettir. Her üniversitenin tek bir Ka 171 projesi bulunur. Bu programdan faydalanmak isteyen bölümler belirtilen koşullar ve süreler içerisinde Erasmus kurum koordinatörlüğüne gerekli tüm belgeleri sunmalıdır. Proje başvurusu gelen talepler doğrultusunda Erasmus koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır. Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış değerlendiricilere atanır. Başvuruların tamamlanması ve faaliyeti gerçekleştirecek öğrenci/personel seçimi Erasmus birimi tarafından gerçekleşir.

 

ICM Amacı

Karşılıklı olarak iki ülke arasında öğrenci ve personel hareketliliği başlatarak bireylerin kendi ve kurumlarını geliştirmeleri amaçlanmaktır. Bölümler arasındaki iş birliğine dayanır, üniversitemizin bir bölümünün partner üniversitenin denk bölümü ile bölüm bazlı değişim faaliyetini hedefler.

 

Projenin Hedef Kitlesi

Yükseköğretim kurumlarının örgün eğitimde her düzeydeki (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) öğrenciler ve personellerdir.

 

Kimler Başvuru Yapabilir?

 

Erasmus+ Programı Öğrenme Hareketliliği faaliyetine katılmak üzere ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi yükseköğretim kurumlarının başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yükseköğretim kurumu adına erasmus kurum koordinatörü akademik birimlerden talepleri toplayarak değerlendirir ve üniversite adına her yıl tek bir başvuru yapar.

 

Proje ve Faaliyet Süresi Ne Kadardır?

Proje süresi 24 ya da 36 ay olabilir.

Faaliyetin süresi:

Öğrenci faaliyetleri için; 2 aydan 12 aya kadar,

Personel faaliyetleri için; 5 günden 2 aya kadar olabilir.

 

 

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

 

Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. OID, ""E"" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678).