Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Yabancı Öğrenciler Ülkelerine Dönerken Yapılacak İşlemler

Yabancı Öğrenciler Ülkelerine Dönerken Yapılacak İşlemler

 

Öğrenciler   Courses & Grades    formunu indirecek, ders aldıkları öğretim elemanlarına doldurtacak, imzalatacak  ve Erasmus Bölüm Koordinatörlerine getireceklerdir. 
 
Erasmus Bölüm Koordinatörleri Course & Grades formundaki bilgilere dayanarak  ECTS Transcript Form  belgesini  2 nüsha halinde hazırlayacaktır.
 
Erasmus Bölüm Koordinatörleri ayrıca   Certificate of  Attendance / Cerrtificate of Study Period formunu 2 nüsha halinde hazırlayacaktır. 
 
Öğrenciler bütün formları Erasmus Ofisine getirecektir ve formlar Erasmus Ofisinde mühürlenecektir. 
 
ÇOMÜ notlarının ECTS notlarına çevrilirken aşağıdaki tablo kullanılacaktır. 
 
 Local Grade  Local Grade Point  ECTS Grade
 AA  4.00  A
 BA  3.50  B
 BB  3.00  B
 CB  2.50  C
 CC  2.00  D
 DC  1.50  E
 DD  1.00  E
 FD  0.50  FX
 FF  0.00  F


 

Ekler

Certificate of Attandance.doc
ECTS Transcript Form .doc
 Courses & Grades .doc