Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Ogrenim - Genel Bilgi

 
ERASMUS + PROGRAMI 
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
 
GENEL BİLGİ 
 
 
Yükseköğretim İçin Erasmus + Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Üniversitemizin anlaşma listesi için tıklayınız >>>

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.  Ancak, 1. sınıfta olan  öğrenciler, birinci sınıfta iken  başvuru yapabilir ve 2. sınıfta gidebilirler. 
 
Eğitim Fakültesi öğrencilerinin  MEB stajı olduğu için 4. sınıfta gitmeleri uygun bulunmamaktadır. 

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. 

Öğrencilerindiploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.