Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

İtiraz Sonrası 2018/2019 Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Sonuçları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Seçim Komisyonu, gelen itirazları değerlendirmek üzere Prof. Dr. Mustafa GÖRÜN başkanlığında 04/06/2018 tarihinde toplanmış olup, 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı ile belirlenen puanlama sistemi dikkate alınarak programdan yararlanacak 21 asil ve yedek katılımcılar belirlenmiştir. Ayrıntılı sonuç tablosu sayfanın en altında bulunan bağlantıdan ulaşılabilmektedir. Puan eşitliği durumunda, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanmıştır.

  • Ders verme hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeline
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele

 

Sıra Durum Adı Soyadı Bölüm Fakülte/YO/MYO Toplam Puan Açıklama
1 Asil Serkan İzmirli Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  Eğitim Fakültesi 85 Her iki adayın da daha önceden bölümünden giden olmadığı için Üniversitemizde göreve başlama tarihine göre sıralanmışlardır.
2 Asil Selen Aktan İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi 85
3 Asil Meliha Merve Hız Tıbbi Biyoloji Tıp Fakültesi 80 Her üç adayın da daha önceden bölümünden giden olmadığı için Üniversitemizde göreve başlama tarihine göre sıralanmışlardır.
4 Asil Oktay Okcu Mobilya ve Dekorasyon Programı Çanakkale Teknik Bilimler MYO 80
5 Asil Fatih Yonar İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi 80
6 Asil Hasan Barış Özalp Sualtı Teknolojisi Deniz Teknolojileri MYO 75 Adaylardan Sinan Gökdemir'in bölümünde son iki yılda Ders Verme Hareketliliği gerçekleştiren bir personel vardır. Diğer adayların bölümünde ise son iki yılda hareketlilik yoktur. Dolayısıyla Sinan Gökdemir 75 puanlı adayların sonunda yer almıştır. Diğer adaylar Üniversitemizde göreve başlama tarihine göre sıralanmışlardır.
7 Asil Ekrem Tufan Sağlık Yönetimi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Y.O. 75
8 Asil Özden Şahin İzmirli Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  Eğitim Fakültesi 75
9 Asil Selahattin Aktı Felsefe ve Din Bilimleri İlahiyat Fakültesi 75
10 Asil Sinan Gökdemir Seyahat İşletmeciliği Turizm Fakültesi 75
11 Asil Murat Şeker Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi 70 Bu adayların bölümlerinde son iki yılda Ders Verme Hareketliliği gerçekleştiren personel yoktur. Bu adaylar üniversitemizde göreve başlama tarihine göre sıralanmışlardır.
12 Asil Durmuş Özbaşı  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Eğitim Fakültesi 70
13 Asil Azer Banu Kemaloğlu Batı Dilleri ve Edebiyatı Fen Edebiyat Fakültesi 70
14 Asil Özlem Türe Arabacı İngiliz Dili ve Edebiyatı Fen Edebiyat Fakültesi 70
15 Asil Neslihan Demir Biyoloji  Fen Edebiyat Fakültesi 70 Bu üç adayın  bölümlerinde son iki yılda Ders Verme Hareketliliği gerçekleştiren birer personel vardır. Bu adaylar Üniversitemizde göreve başlama tarihine göre sıralanmışlardır.
16 Asil Lütfi Atay Seyahat İşletmeciliği Turizm Fakültesi 70
17 Asil Erol Duran Konaklama İşletmeciliği Turizm Fakültesi 70
18 Asil Eşref Bülent Tekstil Tasarımı Güzel Sanatlar Fakültesi 65 65 Puanlı adaylardan Eşref Bülent, Mustafa Yunus Eryaman ve Martina Riedler Eryaman'ın bölümlerinde son iki yılda Ders Verme Hareketliliği gerçekleştiren personel yoktur. Dolayısıyla bu adaylar 65 puanlı diğer adayların önünde yer almış ve kendi içlerinde Üniversitemizde göreve başlama tarihlerine göre sıralanmıştır.

Diğer dört adayın bölümlerinde ise son iki yılda Ders Verme Hareketliliği gerçekleştiren birer personel vardır. Bu adaylar kendi içlerinde Üniversitemizde göreve başlama tarihine göre sıralanmışlardır. 
19 Asil Mustafa Yunus Eryaman Sınıf Eğitimi Eğitim Fakültesi 65
20 Asil Martina Riedler Eryaman Resim İş Eğitimi Eğitim Fakültesi 65
21 Asil Selma Atay Hemşirelik Sağlık Yüksek Okulu 65
22 Yedek Hacı Mehmet Yıldırım Seyahat İşletmeciliği Turizm Fakültesi 65
23 Yedek Hasan Arslan Eğitim Bilimleri  Eğitim Bilimleri Enstitüsü 65
24 Yedek Şengül Üzen Cura Hemşirelik Sağlık Yüksek Okulu 65
25 Yedek Rüştü Ilgar Coğrafya Eğitimi Eğitim Fakültesi 60 Bu adayların bölümlerinde son iki yılda Ders Verme Hareketliliği gerçekleştiren personel yoktur. Bu adaylar üniversitemizde göreve başlama tarihine göre sıralanmışlardır.
26 Yedek Dilek Ülker Çakır Tıbbi Biyokimya Tıp Fakültesi 60
27 Yedek Aylin Özcan Tekstil Tasarımı Güzel Sanatlar Fakültesi 55 Adaylardan Ayhan Oral'ın bölümünde son iki yılda Ders Verme Hareketliliği gerçekleştiren personel vardır. Diğer adayların bölümünde ise  son iki yılda hareketlilik yoktur. Dolayısıyla Ayhan Oral 55 puanlı adayların sonunda yer almıştır. Diğer adaylar ise Üniversitemizde göreve başlama tarihlerine göre sıralanmıştır.
28 Yedek Ahmet Uludağ Bitki Koruma Ziraat Fakültesi 55
29 Yedek Ayhan Oral Kimya Fen Edebiyat Fakültesi 55
30 Yedek Sakine Özpınar Tarım Makinaları ve Teknolojileri Ziraat Fakültesi 50 Adaylardan Zafer Tural'ın bölümünde son iki yılda Ders Verme Hareketliliği gerçekleştiren personel vardır. Diğer adayın bölümünde ise yoktur. Bu iki adayın sıralaması bu kritere göre yapılmıştır.
31 Yedek Zafer Tural Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi 50

Ekler

2018-2019 Ders Verme Ayrıntılı Sonuçları - İtirazlar Sonrası.pdf