Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi SBF İktisat Bölümü İçin KA107 Akademik Personel Hareketliliği Başvuru Kılavuzu ve Takvimi

.

2020-1-TR01-KA107-092109 numaralı Erasmus KA107 Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan 2022/2023 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği başvuruları 17 Ağustos 2022 tarihinde başlayacaktır. Başvuru ve seçim süreci aşağıdaki takvime uygun olarak ilerleyecektir.

KA107 projeleri KA103 projelerinden farklı olarak program ülkeleri dışında yalnızca ortak ülkeyle yapılan ikili anlaşma çerçevesinde ve proje bazlı olarak desteklenir. Bir üniversitenin belirli bir bölümü ile diğer üniversitenin belirli bölümü arasında gerçekleşen proje başvurusunun Avrupa Komisyonu adına Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmesiyle mümkündür.

Üniversitemizin KA107 hareketliliği kapsamında Arnavutluk’taki University of New York Tirana ile Siyasal Bilgiler Fakültesi-İktisat bölümü ile kabul edilmiş bir projesi bulunmaktadır.

Bu sebeple bu başvuruya yalnızca Siyasal Bilgiler Fakültesi-İktisat bölümü Akademik Personeli başvurabilir.

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü içinden gelecek başvurulardan 1 kişi hibeli hareketlilik hakkı kazanacaktır.

Katılımcıların; 2022/2023 Güz Döneminde hareketlilikleri tamamlanacak şekilde kabul mektuplarını almaları ve başvuru esnasında sunmaları gerekmektedir. Bu tarihin ertelenmesi ya da kazanan adayların haklarının ileri bir tarihe ertelemesi mümkün değildir.

Kabul mektubu bir başvuru önşartıdır ve kabul mektubu olmadan başvuru yapılamaz. Resmi bir fiziki mektup gerekli değildir. Anlaşmalı üniversitenin ders verilecek bölümündeki Erasmus yetkilisinden alınan, tarih belirten ve ders verme hareketliliğini ifade eden bir e posta alınması yeterlidir. Bu e posta kabul mektubu olarak sunulabilir. Ülkenin pandemi şartlarındaki ülkeye giriş koşullarına (aşı, test vs.) dikkat edilmelidir.

14.09.2021 tarih ve 16 sayılı Üniversitemiz Senato kararı ile güncellenen başvuru ve seçim kriterleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Başvuru Süreci Hakkında Önemli Bilgiler

 • Başvurular çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Detaylı başvuru rehberi buradan incelenebilir.
 • Adayların puanına etki eden bölüm ve fakülte koordinatörlükleri bu duyurunun yayınlandığı 28 Temmuz 2022 tarihi itibariyle değerlendirilecektir.
 • 28 Temmuz 2022 tarihinden sonra yapılacak olan koordinatör değişiklikleri söz konusu başvuru dönemine etki etmeyecek ve bir sonraki başvurularda geçerli olacaktır.
 • Adayların puan kazanabileceği kriterler olan Erasmus Anlaşması, Ders Teklifi gibi süreçler 15 Ağustos 17:00’ye kadar tamamlanacaktır.
 • 15 Ağustos 2022 tarihinden sonra yapılacak anlaşma, ders teklifi ve koordinatörlük hariç diğer puan getirici konular söz konusu başvuru döneminde kullanılamayacak ve bir sonraki başvuru dönemine etki edecektir.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ve adaylara çeşitli puanlar kazandırabilecek olan bu kriterler Erasmus Koordinatörlüğü’nün veri tabanından adayın toplam puanına otomatik olarak yansıtılacaktır.
 • Erasmus Ders Verme Hareketliliği için hibe hakkı kazanan adaylar bu puanlamaya göre kontenjan doğrultusunda belirlenecek ve Erasmus Seçim Komisyonu tarafından süreç sonunda ilan edilecektir. Erasmus Seçim Komisyonu söz konusu kriterlerin uygulanmasından sorumludur. Puanlama aşamasına herhangi bir etkisi yoktur.
 • Bu veri tabanı; anlaşmalar, ders teklifleri, seçilen dersler, koordinatörler, giden-gelen öğrenciler ve başvuru aşamasında adayların puanlarını oluşturan diğer bilgileri içeren bir veri tabanıdır. Adayların başvurularında oluşacak puanları; bu veri tabanındaki bilgilere göre oluşacaktır.
 • Bu veri tabanında bulunan veriler, başvuru başlangıcında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak ilan edilecektir. İlan edilen veri tabanı ve oluşan nihai puanlama adaylar tarafından kontrol edilebilir.
 • Adaylar; buradaki araç ile puanlarını hesaplayabilirler. Bu araç; yürürlükte olan “başvuru ve seçim kriterleri”ne uygun olarak hazırlanmıştır ve adayların başvuru öncesinde tahmini puanını hesaplaması için yapılmıştır. Otomatik oluşan puanlama bu sistem doğrultusunda veri tabanından alınan bilgilerle oluşturulacaktır.
 • Veri tabanı ya da puanlamada görülen maddi hata ya da sorunlar için erasmuspersonel@comu.edu.tr üzerinden e posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

 Açıklama

Tarih

Başvuru Başlangıç Tarihi

17 Ağustos 2022

Başvuru Bitiş Tarihi

31 Ağustos 2022 - 17:00

Sonuç Açıklama Tarihi

02 Eylül 2022

İtiraz Süreci

05-06 Eylül 2022 – 17:00

Nihai Sonuç Açıklama

09 Eylül 2022

Seçilen Personelin Hareketliliği

Gerçekleştirebileceği Tarih Aralığı

2022-2023 Akademik
Yılı Güz Dönemi