Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

.

Erasmus Programı

2019-1-TR01-KA103-062263 No’lu Proje İçin
Eğitim Alma Hareketliliği
2021/2022
Başvuru Prosedürü

 Erasmus Programı İdari Personel Hareketliliği başvuruları başlamıştır. Başvurular 05 Kasım 2021, Saat: 17:00'a kadar açık olacaktır. Hareketlilikler 31 Mayıs 2022'de sonuçlanacak şekilde tamamlanacaktır. Hareketlilik hakkının pandemi ya da farklı herhangi bir sebeple ertelenmesi mümkün değildir.

Başvurunuz ilk aşamada “online kayıtlı” olarak görünecek; ofisimizin kontrolü ardından “Ofis Onayladı” durumuna getirilecektir. Herhangi bir sorun halinde başvurunuz sistemden tekrar sizin düzenlemenize açık hale gelecek ve tarafınıza e posta ile bilgi verilecektir. Başvurunuzun kontrol edilebilmesi için son başvuru tarihinden 2 gün önce başvuru işlemlerinizi tamamlamanızı öneririz. Aksi takdirde belgelerinizin kontrolü başvuru süresi bitmeden tamamlanamayabilir ve başvuru belgelerinizde bir sorun olması halinde hatalı belgeden dolayı başvurunuz geçersiz olabilir. Hatalı belgelerin düzeltilebilmesi ve başvurunuzun geçerli olabilmesi için son başvuru tarihinden 2 gün önce başvuru işlemlerinizi tamamlamanızı tekrar öneririz.

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Türkiye'de Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin (hizmet alımı yoluyla kurumda istihdam edilmiş personel bu programdan faydalanamaz) en az 5 gün en çok 6 hafta süre ile AB üye ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet aracılığı ile yükseköğretim kurumu personeli eğitim almak üzere bir yükseköğretim kurumuna gidebilmektedir. Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü, daha fazla personeli hareketlilikten yararlandırabilmek adına kazanan adaylara verilecek hibeyi yol dahil 7 gün olarak belirlemiştir. Daha uzun hareketlilik gerçekleştirmek isteyen adaylar hibesiz bir şekilde hareketliliğini uzatabilir.

Duyurunun devamında ayrıntılı bir başvuru kılavuzu bulabilirsiniz.

KONTENJAN
Ulusal Ajans tarafından 2021/2022 Akademik yılında Ders Verme hareketliliği için 5 kişilik kontenjan belirlenmiştir.

Önemli hususlar:

  1. Değişimler 5 eğitim günü 2 yolculuk günü üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  2. Başvuru esnasında adayın gideceği üniversiteden "Ön Kabul Mektubu - Letter of Acceptance" imzalı bir şekilde sunmalıdır. (Elektronik imzalar, taranmış kopyalar, e posta çıktıları geçerlidir)
  3. Ülkelere göre verilen günlük/haftalık hibe miktarları;


BAŞVURU VE SEÇİM TAKVİMİ

Açıklama

Tarih

Başvuru Başlangıç Tarihi

04 Ekim 2021

Başvuru Bitiş Tarihi

05 Kasım 2021

Sonuç Açıklama Tarihi

12 Kasım 2021

İtiraz Süreci

15-19 Kasım 2021

Nihai Sonuç Açıklama

26 Kasım 2021


SEÇİM SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME KRİTLERİ

Eğitim Alma Hareketliliği seçim kriterleri ve yöntemi Üniversitemiz 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı ile belirlenmiş, 26.04.2019 tarih ve 05 sayılı Senato Toplantısı ile güncellenmiş ve aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Puanlama Kriterleri

Yapılan başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından, Ulusal Ajans’ın Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilir. Her başvuru sahibinin aşağıdaki kriterlere göre aldığı puana göre yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan kadar “Asil” ve “Yedek” personel belirlenir.

No

Kriter Açıklaması

Kriter Puanı

1

İdari Personel ya da idari pozisyonlarda tam zamanlı olarak görev yapan akademik personel olmak

40

2

Daha Önce Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmamış olmak

10

3

Mevcut akademik yılda* (2020-2021) Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmış ise

-25

4

Bir önceki akademik yılda** (2019-2020) Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmış ise

-20

5

İki önceki akademik yılda*** (2018-2019) Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmış ise

-15

6

Daha önce Erasmus Programından faydalanmaya hak kazandığı halde "meşru gerekçe göstermeksizin veya süresinde hakkından feragat etmeksizin" hareketliliğini iptal etmiş ise

-10

7

Erasmus Ofisi tarafından alınan kabulün dışında Üniversitemizin aktif anlaşması olan bir yükseköğretim kurumundan kabul belgesi sağlamak ****

10

8

Üniversitemizde 5-10 yıl arası çalışmış olmak

3

9

Üniversitemizde 10 yıldan fazla çalışmak olmak

5

10

Tamamlanmış Öğrenim Seviyesi Lisans

3

11

Tamamlanmış Öğrenim Seviyesi Yüksek Lisans

4

12

Tamamlanmış Öğrenim Seviyesi Doktora

5

13

TOEFL, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele; belgelediği puanın %30'u verilir.

En Fazla 30

 

Yapılan sıralamada adaylar arasında puan eşitliği olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır;

1. Daha önce Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,

2. Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen birim (daire başkanlığı, fakülte, myo, yo, koordinatörlük, vs.) personeline

3. Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik verilir.

 

* : “Mevcut Akademik Yıl” ifadesi; Başvuru tarihinde içinde bulunan akademik yılı ifade eder. Başvurular akademik yıl tamamlandıktan sonra yaz döneminde gerçekleşiyorsa tamamlanan akademik yıl “mevcut akademik yıl” olarak kabul edilir.  Bu seçim süreci için 2020-2021 mevcut akademik yıldır.

** : “Bir önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan bir önceki akademik yıl olarak kabul edilir. Bu seçim süreci için 2019-2020 bir önceki akademik yıldır.

*** : “İki önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan iki önceki akademik yıl olarak kabul edilir. Bu seçim süreci için 2018-2019 iki önceki akademik yıldır.

**** : Üniversitemiz ile anlaşması olmayan bir yükseköğretim kurumundan alınan kabul mektubunun geçerli olabilmesi için başvuru son tarihi itibariyle söz konusu kurum ile anlaşma yapılması ve taraflarca imzalanması gerekmektedir.

 

HİBESİZ HAREKETLİLİK FAALİYETİ

Erasmus Hareketlilik Faaliyetlerinden Hibesiz olarak faydalanmak da mümkündür. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile iletişime geçerek edinebilirsiniz. erasmuspersonel@comu.edu.tr 
 

ENGELLİ ÖĞRETİM ELEMANI İÇİN EKSTRA HİBE

Erasmus Hareketlilik Programından yararlanmak üzere seçilen engelli öğrenci ve personel için ekstra hibe sağlanabilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile iletişime geçerek edinebilirsiniz. erasmuspersonel@comu.edu.tr 

 

Ayrıntılı Başvuru İşlemleri Kılavuzuna Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.