Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

ÇOMU 2022-1-TR01-KA131-HED-000052034 PROJESİ ERASMUS EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI

.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Komisyonu 12/07/2023 tarihinde toplanmış olup, 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı ile değiştirilmiş, 14.09.2021 tarih ve 16 sayılı Senato Toplantısı ile güncellenmiş puanlama sistemi dikkate alınarak programdan yararlanacak 7 asil ve yedek katılımcılar belirlenmiştir.

İtirazlar için erasmuspersonel@comu.edu.tr adresine e posta gönderebilirsiniz.

İtiraz Süresi: 13.07.2023 - 17.07.2023

Kesin Sonuç İlanı: 20.07.2023

İtiraz sürecinin tamamlanması ve sonuçların kesinleşmesi ardından hibe hakkı kazanan adaylara e posta ile bilgi verilecektir.

               Başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında, tüm başvuru sahipleri ile Seçim Komisyonu Üyelerinin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, şeffaflık kurallarına uygun şekilde verilmiştir.

               Başvurularda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir;

  1. Mü*****er; Üniversitemizin Erasmus Anlaşması olmayan University of Lapland’dan kabul mektubu almıştır. İlanda belirtildiği üzere Eğitim Alma Hareketliliği için Erasmus Anlaşması olması gerektiğinden dolayı adayın başvurusu geçersiz kabul edilmiştir.
  2. Rü*****ar; Ders Verme Hareketliliği için kabul mektubu almış ve bu mektup ile Eğitim Alma Hareketliliğine başvurmuştur. Dolayısıyla adayın başvurusu geçersiz kabul edilmiştir.

Puan eşitliği durumunda, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanmıştır.

  1. Daha önce Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,
  2. Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen birim (daire başkanlığı, fakülte, myo, yo, koordinatörlük, vs.) personeline
  3. Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik verilir.

Beş aday 68 puan toplamıştır. Adayların hiçbiri daha önce Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğine katılmamıştır. Bu adaylar;

     6. Nu*****en - Çanakkale Teknik Bilimler YO: Son iki yılda birimde Erasmus Eğitim Alma hareketliliği yoktur. Adayın Kıdemi: 22.12.1997

     7. Al*****an - Son iki yılda birimde Erasmus Eğitim Alma hareketliliği yoktur. Adayın Kıdemi: 23.12.1997

     8. El*****üz - Biga Uygulamalı Bilimler YO: Son iki yılda birimde Erasmus Eğitim Alma hareketliliği yoktur. Adayın Kıdemi: 02.11.2009

     9. Ay*****oz - Öğrenci İşleri Daire Bşk.: Son iki yılda birimde 1 kişi Erasmus Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanmıştır. Adayın Kıdemi: 22.12.1997

     10. Mu*****ra - Personel Daire Bşk.: Son iki yılda birimde 2 kişi Erasmus Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanmıştır. Adayın Kıdemi: 30.09.1997

Olarak sıralanmıştır.

Karar:

Aşağıda ismi belirtilen personelin 2022-1-TR01-KA131-HED-000052034 No’lu Proje İçin Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Programına hibeli olarak katılmalarına karar verilmiştir.

Detaylı sonuç listesine ekli dosyadan erişilebilir.

Sıra Adı Soyadı Birim Tercih Ülke Tercih Üniversite Toplam Puan Durum
1 Mu*****er Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İtalya Universita Politecnica delle Marche 88,7500 Hibeli
2 Mü*****ın Tıp Fakültesi Bulgaristan Trakia University 85,7500 Hibeli
3 De*****ik Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Polonya University of Applied Science in Walcz 82,7500 Hibeli
4 Şe*****öz Araştırma Uygulama Hastanesi Romanya National University of Political Studies and Public Administration 82,0000 Hibeli
5 De*****ın Siyasal Bilimler Fakültesi Portekiz Universidade da Beira 74,6250 Hibeli
6 Nu*****en Çanakkale Teknik Bilimler Yüksekokulu Hırvatistan Krizevci University of Applied Sciences 68,0000 Hibeli
7 Al*****an Çanakkale Teknik Bilimler Yüksekokulu Hırvatistan Krizevci University of Applied Sciences 68,0000 Hibeli
8 El*****üz Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Litvanya Mykolas Romeris University 68,0000 1. Yedek
9 Ay*****oz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Romanya University of Craiova 68,0000 2. Yedek
10 Mu*****ra Personel Dairesi Başkanlığı Romanya Ovidius University of Constanta 68,0000 3. Yedek
11 Iş*****er Tömer Polonya Higher Vocational State School in Wloclawek 67,0000 4. Yedek
12 Ha*****an Genel Sekreterlik Polonya Higher Vocational State School in Wloclawek 66,0000 5. Yedek
13 Bu*****en Personel Dairesi Başkanlığı Hırvatistan Krizevci University of Applied Sciences 64,0000 6. Yedek
14 Mu*****er Araştırma Uygulama Hastanesi Bulgaristan Trakia University 62,0000 7. Yedek
15 Er*****cı Genel Sekreterlik İspanya Escuela de Arte de Sevilla 54,2500 8. Yedek
16 Ka*****az Çobiltum Bulgaristan Technical University of Varna 53,7500 9. Yedek
17 Gö*****an Genel Sekreterlik Çek Cumhuriyeti Silesian University of Opava 53,3750 10. Yedek
18 Sa*****al Çobiltum Bulgaristan Technical University of Varna 49,5000 11. Yedek
19 Al*****an Araştırma Uygulama Hastanesi Polonya Powislanska Szkola Wyzsza 47,3750 12. Yedek
20 Mü*****er Yabancı Diller Yüksek Okulu Finlandiya University of Lapland   Geçersiz Başvuru
21 Rü*****ar Eğitim Fakültesi İspanya University of Granada   Geçersiz Başvuru

 

Ekler

Eğitim Alma Ayrıntılı İlan İçin.xlsx