Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

2024-2025 Erasmus Personel Hareketliliği İlanı - Ders Verme Hareketliliği

.

2023-1-TR01-KA131-HED-0000117118 numaralı Erasmus KA131 Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği başvuruları 24 Haziran 2024 tarihinde başlamaktadır. Başvuru ve seçim süreci aşağıdaki takvime uygun olarak ilerleyecektir.

 

Başvuru Başlangıç

24.06.2024

 

Başvuru Bitiş

2.08.2024

 

Sonuç Açıklama

8.08.2024

 

İtiraz Süreci

9.08.2024

14.08.2024

Kesin Sonuç Açıklama

16.08.2024

 

 

Hareketliliğe Uygun Tarih Aralığı: 16.09.2024 - 18.07.2025

 

Adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okuması ve başvurusunu bu kurallar doğrultusunda gerçekleştirmesi önemle rica olunur. Sürecin daha sağlıklı yürütülmesi ve tüm destek taleplerine hızlı, eşit, şeffaf ve kayıt altında cevap verilebilmesi için tüm sorularınız ve destek taleplerinizi lütfen erasmuspersonel@comu.edu.tr adresine e posta göndererek belirtiniz. Sorularınız en kısa sürede cevaplanacaktır.

Üniversitemizin 30 kişilik hibeli ders verme hareketliliği kontenjanı bulunmaktadır.

Başvurular çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca ofise bir belge teslim edilmesine gerek yoktur. Başvuru sistemi ve sisteme ilişkin rehber internet sitemizde duyurulacaktır.

Katılımcıların; 18 Temmuz 2025 tarihinde hareketlilikleri tamamlanacak şekilde kabul mektuplarını almaları ve başvuru esnasında sunmaları gerekmektedir. Katılımcılar; 16 Eylül 2024 - 18 Temmuz 2025 arası herhangi bir tarihte hareketlilik gerçekleştirilebilir. Bu tarihin ertelenmesi ya da kazanan adayların haklarının ileri bir tarihe ertelemesi mümkün değildir.

Kabul mektupları bu tarihler arasında belirlenecek 5 gün için alınmalıdır. Adaylara 5 gün hibe desteği verilecektir.

Adayların puanları hesaplanırken ders verme, ders teklifi ve koordinatörlük verileri 07 Haziran 2024 tarihindeki halleri dikkate alınacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak ders teklifi, koordinatör değişikliği gibi işlemler 2025-2026 akademik yılı başvurularına yansıyacak, bu başvurulara etki etmeyecektir.

Erasmus Personel Ders Verme Programına çevrimiçi olarak başvuru yapılmaktadır. Çevrimiçi başvuru sistemi Türkiye Ulusal Ajansı’nın yönetiminde olup E Devlet aracılığı ile giriş yapılabilmektedir. Başvuru esnasında mutlaka kanıtlayıcı belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde ilgili kriterden puan almak mümkün olmayacaktır. Koordinatörlüğümüzün sisteme belge yükleme ya da değiştirme yetkisi bulunmamaktadır.  Bu belgeler ilgili kriterden puan almaya hak kazandığınızı açık bir şekilde göstermelidir. Türkiye Ulusal Ajansı yetkilileri sistem üzerinde bu belgeleri kontrol edebilmektedir.

Kriterlerden puan kazanmanızı sağlayacak belgeler;

 • Geçmiş Hareketlilik Bilgileri için; koordinatörlüğümüz tarafından birlikte yayınlanacak geçmişte hareketlilik yapmış kişiler ve bölümler listesi
 • Anlaşma için; anlaşmanızın onaylandığını gösteren erasmusba@comu.edu.tr adresi ile yapmış olduğunuz e posta yazışmalarının pdf hali (Birden fazla anlaşma puanı için bu anlaşmaların her biri için kanıtlayıcı yazışmalar tek bir pdf olarak hazırlanıp yüklenmelidir.)
 • Ders Teklifi için; Fakülteniz/Yüksek Okulunuz/ Meslek Yüksekokulunuz tarafından ders açılması için kurul kararı alınarak Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne gönderilmiş resmi yazının pdf hali (Birden fazla ders teklifi puanı için bu tekliflerin yazıları tek bir pdf olarak hazırlanıp yüklenmelidir.)
 • Verdiğiniz Dersler için; Her dönem başında, Erasmus öğrencisine verdiğiniz ULP kodlu dersler kesinleştikten sonra Koordinatörlüğümüz tarafından bölümünüze ÜBYS üzerinden bu dersleri bildirir bir resmi yazı gönderilmektedir. Bu yazı aynı zamanda dersi veren öğretim üyesine de gönderilmektedir. Söz konusu yazıyı ÜBYS arşivinizden bulabilirsiniz. (Birden fazla ders puanı için bu derslerin belgeleri tek bir pdf olarak hazırlanıp yüklenmelidir.)
 • Koordinatörlük için; Koordinatör olarak görevlendirildiğinizi gösterir ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne gönderilmiş resmi yazı
 • Koordinatörlüğünüzde gelen ya da giden öğrenci için; söz konusu öğrenci ya da öğrencilerin koordinatör olarak imzaladığınız Teaching Agreement belgelerinin pdf hali
 • Yabancı dil puanı için; Sınav sonuç belgeniz
 • Şehit ve Gazi yakını, engelli personel, depremzede gibi kriterler için; Başvuru kriterlerinde açıklanan ve Ulusal Ajans tarafından belirlenen belgeler

Sisteme yüklenmelidir. Koordinatörlüğümüzün sisteme belge yükleme ya da değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. İlgili belge yüklenmediği takdirde kriterden puan almak mümkün değildir.

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları:

 • Üniversitemizde en az yarı zamanlı ders veren öğretim elemanı olunması gerekmektedir. Üzerinde ders yükü olan ve bunu belgeleyebilen araştırma görevlileri de hareketliliğe başvurabilmektedir.
 • Üniversitelerin arasında Bölüm bazında anlaşmanın olması, (“Bölüm” ifadesi; öğrencilerimizin üniversite sınavlarında seçebildiği en küçük birimi ifade eder.Bu bazı fakültelerde anabilimdalı ya da program olabilir.)
  • Adayın bölümü bazında anlaşma olmayan bir Üniversiteden aldığı kabul mektubu geçersizdir.
  • Anlaşma listelerine buradan ulaşılabilir;
  • Adaylar son başvuru tarihine kadar bu üniversite ile kendi bölümleri bazında anlaşma yapabilir ve ardından aldıkları kabul mektubu ile başvurularını gerçekleştirebilirler.
  • Bir üniversite ile bölümünüz bazında anlaşma yapmak için;
   • Karşı kurum ile yazışmalarınız sonucunda bölümler arası anlaşma için mutabık iseniz;
   • Kuruma aşağıdaki bilgilerin olduğu son bir e posta gönderiniz. Anlaşma ile ilgili net bilgilerin bulunduğu bu e postaya verilen olumlu cevabı erasmusba@comu.edu.tr adresine e posta iletiniz.
    • Anlaşmanın hangi akademik birime tanımlanacağı bilgisi net bir şekilde belirtilmelidir.
    • Giden/gelen öğrenci kontenjan sayısı konusunda mutabık kalınmalıdır. (Örneğin Lisans Giden 2 – Gelen 2, Master…2 – Doktora… 2 gibi)
    • Giden öğrenci min. dil seviyesi konusunda mutabık kalınmalıdır. (örneğin B1 English)
    • Giden/gelen akademik personel kontenjan sayısı konusunda mutabık kalınmalıdır.
    • Giden/gelen idari personel kontenjan sayısı konusunda mutabık kalınmalıdır.
   • Yukarıdaki koşulları sağlamış iseniz; erasmusba@comu.edu.tr adresine gönderdiğiniz e posta ardından; anlaşma sorumlumuzun size vereceği olumlu cevap ile birlikte anlaşmanız tamamlanmış olacaktır. Bunun ardından karşı kurumdan alacağınız kabul mektubu ile başvuru yapabilirsiniz.
 • Personelin kendi bölümü ile anlaşması olan bir yükseköğretim kurumundan kabul mektubu alması gerekmektedir. (“Bölüm” ifadesi; öğrencilerimizin üniversite sınavlarında seçebildiği en küçük birimi ifade eder.Bu bazı fakültelerde anabilimdalı ya da program olabilir.)
 • Karşı kurum sizden Mobility Agreement for Teaching Staff Exchange Formunu doldurup göndermenizi isteyebilir. Bu form sizin hareketlilik ve vereceğinizin derslerin programı gibi detayları içerecek şekilde doldurulmalı ve imzalamanız ardından karşı kuruma gönderilmelidir. Bu belgenin karşı kurum tarafından imzalanmış hali de kabul mektubu yerine geçecektir.
 • Kabul mektubu, adayın karşı kurumdan aldığı aşağıdaki nitelikleri içeren bir e posta olabilir;
  • Ders Verme Hareketliliğine dair olduğu net bir şekilde belirtilmelidir. Sadece “Personel Hareketliliği” ya da “Eğitim Alma” hareketliliğini içeren e postalar kabul edilmeyecektir.
  • Hareketliliğin tarihi ya da akademik yıl ve dönemi net bir şekilde belirtilmelidir. Bu tarihler başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hareketlilik öncesi karşı kurumun da onayı ile değiştirilebilir.

 

Seçim Prosedürü ve Kriterleri:

Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulan komisyon tarafından Ulusal Ajans'ın önerileri doğrultusunda hazırlanan "Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuruları"nın değerlendirme aşamasında kullanılacak seçim kritlerleri; Üniversitemiz 31.05.2024 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı ile güncellenerek kabul edilmiştir. Adayların bu kriterleri dikkatle okuması tavsiye edilmektedir. Seçim sürecinde bu kriterler haricinde başka bir etken bulunmamaktadır.

Seçim kriterleri ve Erasmus Ders Verme Hareketliliği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir.

Bu bilgiler ışığında başvuru süreciniz sorunsuzca ilerleyecektir.

https://erasmus.comu.edu.tr/giden-personel/ders-verme-hareketliligi-genel-bilgi-akademik-pers-r70.html

Hibesiz Hareketlilik:

Erasmus Hareketlilik Faaliyetlerinden Hibesiz olarak faydalanmak da mümkündür. Hibesiz hareketlilik yapılabilmesi için adayın ilgili başvuru döneminde bir başvurusu bulunmalıdır. Her yıl düzenlenen Ders Verme Hareketliliği ilanına başvurmamış adayların hibesiz hareketlilik yapması mümkün değildir.