Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2022-2023 İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

.

2020-1-TR01-KA103-081724 numaralı Erasmus Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan 2022/2023 Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları 30 Mayıs 2022 tarihinde başlayacaktır. Başvuru ve seçim süreci aşağıdaki takvime uygun olarak ilerleyecektir. Hibe kontenjanı 7 kişiden oluşmaktadır.

Katılımcıların; projenin bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2023 tarihinde hareketlilikleri tamamlanacak şekilde kabul mektuplarını almaları ve başvuru esnasında sunmaları gerekmektedir. Katılımcılar; 1 Ağustos 2022 - 31 Mayıs 2023 arası herhangi bir tarihte hareketlilik gerçekleştirilebilir. Kabul mektupları bu tarihler arasında belirlenecek 5 gün için alınmalıdır. Bu tarihin ertelenmesi ya da kazanan adayların haklarının ileri bir tarihe ertelemesi mümkün değildir.

Kabul mektubu bir başvuru ön şartıdır ve kabul mektubu olmadan başvuru yapılamaz. Resmi bir fiziki mektup gerekli değildir. Anlaşmalı üniversitenin Erasmus yetkilisinden alınan, tarih belirten ve eğitim alma hareketliliğini ifade eden bir e posta alınması yeterlidir. Bu e posta kabul mektubu olarak sunulabilir.

Adayların kabul mektubu alacağı ülkenin pandemi şartlarındaki ülkeye giriş koşullarına (aşı, test vs.) dikkat etmesini öneririz.

14.09.2021 tarih ve 16 sayılı Üniversitemiz Senato kararı ile güncellenen başvuru ve seçim kriterleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Sürecin daha sağlıklı yürütülmesi ve tüm destek taleplerine daha hızlı, eşit ve şeffaf cevap verilebilmesi için başvuru süresince yüz yüze iletişim ya da telefon yöntemiyle herhangi bir görüşme-destek talebi kabul edilmeyecektir.

Başvuru süreci ile ilgili tüm iletişim "yalnızca e-posta üzerinden ve erasmuspersonel@comu.edu.tr" adresi kullanılarak yürütülecektir. Başvuru yapmayı düşünen personelimiz tüm taleplerini yalnızca eposta yoluyla bu adrese iletmelidir.

 

Başvuru Süreci Hakkında Önemli Bilgiler

 

  • Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ve adaylara çeşitli puanlar kazandırabilecek olan kriterler Erasmus Koordinatörlüğü’nün veri tabanından adayın toplam puanına otomatik olarak yansıtılacaktır. Adayların başvurularında oluşacak puanlar; bu veri tabanındaki bilgilere göre oluşacaktır.

 

  • Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği için hibe hakkı kazanan adaylar bu puanlamaya göre kontenjan doğrultusunda belirlenecek ve Erasmus Seçim Komisyonu tarafından süreç sonunda ilan edilecektir. Erasmus Seçim Komisyonu söz konusu kriterlerin uygulanmasından sorumludur. Puanlama aşamasına herhangi bir etkisi yoktur.

 

 

  • Adaylar; buradaki araç ile puanlarını hesaplayabilirler. Bu araç; yürürlükte olan “başvuru ve seçim kriterleri”ne uygun olarak hazırlanmıştır ve adayların başvuru öncesinde tahmini puanını hesaplaması için yapılmıştır. Otomatik oluşan puanlama bu sistem doğrultusunda veri tabanından alınan bilgilerle oluşturulacaktır.

 

  • Veri tabanı ya da puanlamada görülen maddi hata ya da sorunlar için erasmuspersonel@comu.edu.tr üzerinden e posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

 

  • Engelli adaylar seçim sürecinin ardından hareketlilik öncesi "özel ihtiyaç desteği" alabilmektedirler fakat bu desteğin verilip verilmeyeceği ve miktarı tamamen Ulusal Ajans yetkisindedir ve başvuru bazında değerlendirilir. Hareketlilik yapacak adaylar bu taleplerini Erasmus Koordinatörlüğüne belgeleriyle birlikte bildirecek, ardından Koordinatörlüğümüz tarafından Ulusal Ajans'ın değerlendirilmesine sunulacaktır.

 

Açıklama

Tarih

Başvuru Başlangıç Tarihi

30 Mayıs 2022

Başvuru Bitiş Tarihi

01 Temmuz 2022 - 17:00

Sonuç Açıklama Tarihi

14 Temmuz 2022

İtiraz Süreci

18 - 20 Temmuz 2022 – 17:00

Nihai Sonuç Açıklama

29 Temmuz 2022

Seçilen Personelin Hareketliliği

Gerçekleştirebileceği Tarih Aralığı

01 Ağustos 2022 – 31 Mayıs 2023