Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

Giden İdari Personel

İDARİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PERSONEL EĞİTİMİ AMAÇLI

 

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Türkiye'de Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin (hizmet alımı yoluyla kurumda istihdam edilmiş personel bu programdan faydalanamaz) en az 5 gün en çok 6 hafta süre ile AB üye ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet aracılığı ile yükseköğretim kurumu personeli eğitim almak üzere bir yükseköğretim kurumuna gidebilmektedir.

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler alması mümkündür.

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak isteyen Üniversitemiz personelinin başvurularına yönelik bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Ülkelere göre verilen günlük/haftalık hibe miktarlarında değişikliğe gidilmiştir. Yeni hibeler aşağıdaki şekildedir;

Seyahat Hibesi ise gidilecek Üniversite'nin bulunduğu şehir ve Çanakkale arasındaki mesafeye göre belirlenmektedir. Buradaki bağlantıdan mesafe tespit edildikten sonra aşağıda bulunan tablodan seyahat hibesi miktarı belirlenebilir.

BAŞVURU PROSEDÜRÜ

Erasmus Personel Eğitim Alma Programından yararlanmak isteyen aday personel için başvuru prosedürü aşağıdaki gibidir:

Öncelikle gitmek istediğiniz Üniversiteyi belirleyiniz. Yukarıda belirtildiği gibi bir üniversiteyi başvuru esnasında seçebilmeniz için öncelikle o üniversiteye gitme talebinizi bildirip bir ön kabul almalısınız. Başvuru esnasında aday personel gitmek istediği üniversiteden almış olduğu "Kabul Mektubu"nu imzalı bir şekilde sunmalıdır. (Elektronik imzalar, taranmış kopyalar geçerlidir). Kabul mektubu için herhangi bir format bulunmamakla birlikte mektupta hareketliliğin tarihleri ve eğitim alma amaçlı olduğu açıkça belirtilmelidir. Kabul mektubu bir başvuru ön şartıdır ve kabul mektubu olmadan başvuru yapılamaz.

Eğer Erasmus Ofisi'nin ön kabul aldığı Üniversite dışında bir üniversiteye gitmeyi düşünüyorsanız aşağıdaki linkte yer alan fakültelere ait anlaşmalardan; “Personel Hareketliliği” kontenjanı bulunan anlaşmalar içinden gitmek istediğiniz üniversiteyi seçiniz.

https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html

Gitmek istediğiniz üniversitenin Erasmus ve Bölüm Sorumlularına email ile Erasmus Hareketliliğinden faydalanmak istediğinizi ve hareketliliği gerçekleşeceği tarihleri yazarak ve anlaşmanız halinde "Kabul Mektubu"nun imzalanıp email ile geri yollanmasını isteyiniz.

SEÇİM PROSEDÜRÜ

Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulan komisyon tarafından Ulusal Ajans'ın önerileri doğrultusunda hazırlanan "Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları"nın değerlendirme aşamasında kullanılacak seçim kritlerleri; Üniversitemiz 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı ile belirlenmiş, 26.04.2019 tarih ve 05 sayılı Senato Toplantısı ile güncellenmiş ve aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Puanlama Kriterleri

Yapılan başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından, Ulusal Ajans’ın Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilir. Her başvuru sahibinin aşağıdaki kriterlere göre aldığı puana göre yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan kadar “Asil” ve “Yedek” personel belirlenir.

No

Kriter Açıklaması

Kriter Puanı

1

İdari Personel ya da idari pozisyonlarda tam zamanlı olarak görev yapan akademik personel olmak

40

2

Daha Önce Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmamış olmak

10

3

Mevcut akademik yılda* Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmış ise

-25

4

Bir önceki akademik yılda** Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmış ise

-20

5

Bir önceki akademik yılda** Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmış ise

-15

6

Daha önce Erasmus Programından faydalanmaya hak kazandığı halde "meşru gerekçe göstermeksizin veya süresinde hakkından feragat etmeksizin" hareketliliğini iptal etmiş ise

-10

7

Erasmus Ofisi tarafından alınan kabulün dışında Üniversitemizin aktif anlaşması olan bir yükseköğretim kurumundan kabul belgesi sağlamak ****

10

8

Üniversitemizde 5-10 yıl arası çalışmış olmak

3

9

Üniversitemizde 10 yıldan fazla çalışmak olmak

5

10

Tamamlanmış Öğrenim Seviyesi Lisans

3

11

Tamamlanmış Öğrenim Seviyesi Yüksek Lisans

4

12

Tamamlanmış Öğrenim Seviyesi Doktora

5

13

TOEFL, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele; belgelediği puanın %30'u verilir.

En Fazla 30

Yapılan sıralamada adaylar arasında puan eşitliği olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır;

1. Daha önce Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,

2. Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen birim (daire başkanlığı, fakülte, myo, yo, koordinatörlük, vs.) personeline

3. Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik verilir.

* : “Mevcut Akademik Yıl” ifadesi; Başvuru tarihinde içinde bulunan akademik yılı ifade eder. Başvurular akademik yıl tamamlandıktan sonra yaz döneminde gerçekleşiyorsa tamamlanan akademik yıl “mevcut akademik yıl” olarak kabul edilir. 

** : “Bir önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan bir önceki akademik yıl olarak kabul edilir.

*** : “İki önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan iki önceki akademik yıl olarak kabul edilir.

**** : Üniversitemiz ile anlaşması olmayan bir yükseköğretim kurumundan alınan kabul mektubunun geçerli olabilmesi için başvuru son tarihi itibariyle söz konusu kurum ile anlaşma yapılması ve taraflarca imzalanması gerekmektedir.

Adaylar; buradaki araç ile puanlarını hesaplayabilirler.


HİBESİZ HAREKETLİLİK FAALİYETİ

Erasmus Hareketlilik Faaliyetlerinden Hibesiz olarak faydalanmak da mümkündür.  Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile kontak kurarak edinebilirsiniz. erasmuspersonelcomu.edu.tr

ENGELLİLER İÇİN EKSTRA HİBE

Erasmus Hareketlilik Programından yararlanmak üzere seçilmiş personelin hareketlilik esnasında duyacağı sağlık gereksinimlerine yönelik olarak ekstra hibe sağlanabilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile kontak kurarak edinebilirsiniz. erasmuspersonelcomu.edu.tr

GİTMEDEN ÖNCE YAPILACAKLAR

Personelin başvuru esnasında;

  • Başvuru Formu (İnternet üzerinden yapılan başvurunun çıktısı alınacaktır.)
  • Eğer Erasmus+ Ofisi'nin ön kabul aldığı üniversite dışında bir üniversiteye başvuru yapmak istiyorsa  bu üniversiteden alınacak ön kabul mektubu
  • Öğrenim Seviyesini gösterir diploma fotokopisi
  • Var ise sınav sonuç belgesini teslim etmesi gerekmektedir.

Seçilen Personelimizin ise;

Belgelerini ofisimize teslim etmesiyle birlikte Hareketlilik Sözleşmesi düzenlenecektir. Sözleşmenin düzenlenmesinden sonra hak edilen hibenin %80’i bilgi formunda belirtilen Euro Hesabınıza yatırılacaktır.

HAREKETLİLİK ESNASINDA ve SONRASINDA YAPILACAKLAR

Sözleşme sürecini tamamlamış personelimizin hareketlilik esnasında, daha önceden doldurup imzaladığınız (Ayrıca Ofisimizce de imzalanmış ve mühürlenmiş olan)

Belgelerini yanında götürmeli ve bu iki belgeyi karşı üniversiteye de imzalatıp mühürlettikten sonra orijinalini ofisimize getirmelidir. Bu iki belgenin ofisimize teslim edilmesinin ardından hakkedilen hibenin kalan %20’lik kısmı bilgi formunda belirttiğiniz Euro hesabına yatırılacaktır.

 

Sorularınız için lütfen; erasmuspersonelcomu.edu.tr