Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus Hareketliliği Başvuru Takvimi

-

Bu başvuru duyurusu, 2021-2022 akademik yılı GÜZ DÖNEMİ hareketlilik gerçekleştirmek isteyen öğrenciler için açılmıştır. (Öğrenciler 2020-1-TR01-KA103-081724 projesi kapsamında seçileceklerdir. İlgili projenin son tarihi gereği sadece güz dönemi hareketlilik için öğrenci seçilebilmektedir.)

Bahar dönemi Erasmus öğrenim hareketliliği başvuruları Eylül 2021’de alınması planlanmaktadır. Bahar dönemi hareketlilik gerçekleştirmek isteyen öğrenciler de 5 Mart 2021- 8 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan Erasmus Yabancı Dil Sınavına girmelidir.

Bahar dönemi gitmek için Eylül 2021'de başvuru yapacak olan öğrenciler için ayrıca Erasmus Yabancı Dil Sınavı düzenlenmeyecektir.

I. ADIM: YABANCI DİL SINAVI

Başvuru Dönemi

12 Şubat 2021 – 26 Şubat 2021

Yabancı Dil Sınav Tarihi

Yazılı Sınav: 5 Mart 2021

Saat: 11:00

Konuşma Sınavı: 8 Mart 2021

Saat: 10:00

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Açıklanma

12 Mart 2021

Yabancı Dil Sınav Sonuçlarına İtiraz İçin Son Gün

19 Mart 2021

İtiraz Sonrası Değişen Sonuçların İlanı

24 Mart 2021

Erasmus Yabancı Dil Sınavı ile İlgili Önemli Noktalar

Yabancı dil sınavı başvuruları 12 Şubat 2021 – 26 Şubat 2021 tarihleri arasında Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun web sitesindeki yönlendirmelere uyularak yapılacaktır. Sınavın başvuru şekli ve içeriği ile ilgili detaylı açıklama Yabancı diller yüksekokulu tarafından yapılacaktır. 

Yabancı Dil Sınavının tüm organizasyonu Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılmaktadır. Bu sınav için süreçleri YADYO web sitesinden takip edebilirsiniz: http://ydyo.comu.edu.tr/

Erasmus Programı'ndan yararlanmak isteyen öğrenciler öncelikle üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil sınavına girmelidir.

Yabancı Dil Sınavı 2 aşamalı olacaktır.

5 Mart 2021 Cuma günü saat 11:00'da gerçekleştirilecek yazılı sınavdan 70 ve üzeri alan öğrenciler 8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek konuşma sınavına gireceklerdir. Yazılı sınav sonucunun 100 üzerinden %50'si ve konuşma sınavı sonucunun 100 üzerinden %50'si alınarak "nihai yabancı dil puanı" oluşturulacak ve öğrenciler Erasmus başvurularında bu "nihai yabancı dil puanını" kullanacaklardır.

Yabancı Dil sınavı online olarak gerçekleştirilecektir. Sınav saatinde internet alt yapısı gerekli ekipman gibi teknik hazırlıklar tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrencinin yaşayacağı bağlantı ve benzeri sorunlardan ötürü hiçbir öğrenciye sınav tekrarı yapılmayacaktır.

Nihai yabancı dil puanı 50 ve üzeri olan öğrenciler Erasmus hareketliliğine başvuru hakkı kazanacaklardır.

Erasmus Programına başvurabilmek için YADYO sonucu dışında YDS, e-YDS, YÖKDİL, TOEFL sonuçları da kabul edilmektedir, denkliği aynıdır. Denklik tabloları için tıklayınız.

Erasmus Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının geçerliliği 3 yıldır.

Erasmus Yabancı Dil Sınavı ücretsizdir.

Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına Kimler Başvurabilir?

 • 2021/2022 Akademik Yılında Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden GÜZ DÖNEMİNDE yararlanmak üzere başvurmak isteyen,
 • Eylül 2021'de başvurularının alınması planlanan ve 2021/2022 Akademik Yılında Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden BAHAR DÖNEMİNDE yararlanmak üzere başvurmak isteyen ve,
 • 2021/2022 Akademik Yılında Erasmus+ Staj Programından yararlanmak üzere başvurmak isteyen öğrencilerimiz başvurabilir.

Başvuru Hakkında Önemli Açıklamalar

 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği'ne başvurular bir sonraki akademik yıl gitmek üzere yapılmaktadır. Bu hareketlilik türünde hareketlilik yapılacağı dönemde öğrenci olma şartı arandığı için bölümlerdeki son sınıf öğrencileri Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği'ne başvuramazlar.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliğinden mezuniyet sonrası ilk sene yararlanmanın mümkün olması nedeniyle Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencileri bu programa başvuru yapabilmektedirler.
 • Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almakta olan öğrenciler de Erasmus+ Programından faydalanabilmektedirler.
 • Eğitim Fakültesinin son senesinde Okul Deneyimi olması nedeniyle son sınıf öğrencilerinin Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmaları uygun görülmemektedir. Bu nedenle şu an Eğitim Fakültesinin 3. Sınıfında olan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuramayacaklardır.
 • Öğrencilerin Erasmus Öğrenim Hareketliliği programından faydalanmaları için bölümlerinin Avrupa'daki bir üniversiteyle ikili anlaşması olması gerekmektedir.
  "İkili Anlaşmalar Listesi"ne buradan ulaşabilirsiniz.
 • Erasmus online başvuru dönemine kadar yapılacak ikili anlaşmalar da bu listeye eklenecektir.
 • Başvurular başladıktan sonra imzalanan anlaşmalar başvuru sistemine eklenmeyecektir.

II. ADIM: ERASMUS+ PROGRAMINA BAŞVURU

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

II. adım olan Erasmus+ Programı'na başvurular, yabancı dil sınavından sonra, 22 Mart 2021 – 5 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecektir

Erasmus Online Başvuru

22 Mart 2021 – 5 Nisan 2021

Erasmus Sonuç Açıklanma

9 Nisan 2021

Hibesiz Gidiş Başvurusu

9 Nisan 2021 – 16 Nisan 2021

Sonuçlara İtiraz İçin Son Gün

16 Nisan 2020

Nihai Sonuçların Açıklanması

20 Nisan 2021

Öğrenim Hareketliliğine Seçilen Öğrenciler İçin

Bilgilendirme Toplantısı

22 Nisan 2021

Yer: Microsoft Teams

 

Staj Hareketliliğine Seçilen Öğrenciler İçin

Bilgilendirme Toplantısı

29 Nisan 2021

Yer: Microsoft Teams

Erasmus+ Programına kimler başvurabilir?

 • Yabancı dil sınavından en az 50 alan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler. COMU YADYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sonuçları kabul edilir.
 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. 
 • Birinci kademe (Ön lisans / Lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması gerekmektedir 
 • İkinci ve üçüncü kademe (Yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. 
 • *Tıp Fakültesi öğrencileri için 100'lük not çevirisinde YÖK'ün denklik tablosu kullanılmaktadır. Tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

Online Başvuru 

 • Başvurular online olarak 22 Mart 2021 tarihinde yayınlanacak internet sitesinden yapılacaktır.
 • Sadece online başvuru yapılacaktır.
 • KION sistemine ön başvuru yaptıktan sonra size gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girip, bilgilerinizi güncelleyip, tercih yapmanız ve başvurunuzu tamamlamanız gerekmektedir.
 • Sadece ön başvuru yapmak yeterli değildir!
 • Başvuruda YADYO’nun gerçekleştirmiş olduğu Erasmus Yabancı Dil Sınav sonucunu kullanacaksanız YADYO’dan sınav belgesi almanıza gerek yoktur. Sisteme sonucunuzu girmeniz yeterlidir. (Sistem bir sınav belgesi yüklemenizi zorunlu tutacağı için “YADYO” adını verdiğiniz boş bir Word dosyası yükleyebilirsiniz.)
 • YDS, e-YDS, YÖKDİL ya da TOEFL sonucunuzu kullanacaksanız sonuç belgenizi pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemelisiniz. Bu belge doğrulama kodu içeren bir belge olmalıdır.
 • Güncel transkriptinizi ÜBYS’den pdf olarak alıp sisteme yükleyebilirsiniz. Öğrenci işlerinden imzalı transkript almanıza gerek yoktur. Beyan ettiğiniz not ortalamanız ve yüklediğiniz pdf’in doğruluğu tarafımızdan teyit edildikten sonra başvurunuz onaylanacaktır.
 • Online Başvuru Formunda yer alan “Başvuru Bilgileri” kısmındaki “Hareketliliğe hibesiz olarak katılmak istiyorsanız işaretleyiniz” kısmını lütfen işaretlemeyiniz. “Hibesiz hareketlilik başvuruları” Erasmus Hareketliliği Sonuçlarından sonra başlayacaktır.
 • Online sistemde anlaşmalar ile ilgili bir sorun bildirmek için anlaşmanın sistemde yer almaması ve benzeri durumlarda erasmusba@comu.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru sonuçları Erasmus web sitesinden ilan edilecektir.

Öğrenim hareketliliği konusunda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Staj hareketliliği konusunda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Süreç ile ilgili tüm sorularınızı erasmusogrenim@comu.edu.tr'ye gönderebilirsiniz.