Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2020-2021 Akademik Yılı İçin Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Takvimi

-

I. ADIM: YABANCI DİL SINAVI

Başvuru Dönemi

17 Şubat 2020 – 2 Mart 2020

Yabancı Dil Sınav Tarihi

Yazılı Sınav: 7 Mart 2020

Konuşma Sınavı: 9 Mart 2020

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Açıklanma

13 Mart 2020

Yabancı Dil Sınav Sonuçlarına İtiraz İçin Son Gün

20 Mart 2020

İtiraz Sonrası Değişen Sonuçların İlanı

23 Mart 2020

Yabancı dil sınavı başvuruları 17 Şubat 2020 – 2 Mart 2020 tarihleri arasında Yabancı Diller Yüksek Okulu'na ve Biga İİBF Öğrenci İşleri'ne yapılacaktır. Yabancı Dil Sınavının tüm organizasyonu Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılmaktadır. Bu sınav için süreçleri YADYO web sitesinden takip edebilirsiniz: http://ydyo.comu.edu.tr/

Erasmus Yabancı Dil Sınavı İle İlgili Önemli Noktalar

Erasmus Programı'ndan yararlanmak isteyen öğrenciler öncelikle üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil sınavına girmelidir.

Yabancı Dil Sınavı 2 aşamalı olacaktır.

7 Mart 2020 Cumartesi günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek yazılı sınavın ardından sonuçlar aynı gün içerisinde ya da en geç 8 Mart 2020, Pazar günü "ydyo.comu.edu.tr" adresinden yayınlanacaktır.

Yazılı sınavdan 50 ve üzeri alan öğrenciler 9 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek konuşma sınavına gireceklerdir. Yazılı sınav sonucunun 100 üzerinden %75'i ve konuşma sınavı sonucunun 100 üzerinden %25'i alınarak "nihai yabancı dil puanı" oluşturulacak ve öğrenciler Erasmus başvurularında bu "nihai yabancı dil puanını" kullanacaklardır.

Nihai yabancı dil puanı 50 ve üzeri olan öğrenciler Erasmus hareketliliğine başvuru hakkı kazanacaklardır.

Erasmus Programına başvurabilmek için YADYO sonucu dışında YDS, e-YDS, YÖKDİL, TOEFL sonuçları da kabul edilmektedir, denkliği aynıdır. Denklik tabloları için tıklayınız.

Bu sınavda alınacak sonuçlar Mevlana Programı başvurularında da kullanılabilmektedir.

Erasmus Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının geçerliliği 3 yıldır.

Erasmus Yabancı Dil Sınavı ücretsizdir.

Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına Kimler Başvurabilir?

 • 2020/2021 Akademik Yılında Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurmak isteyen,
 • 2020/2021 Akademik Yılında (1 Haziran 2020 tarihinden itibaren) Erasmus+ Staj Programından yararlanmak üzere başvurmak isteyen ve
 • 2020/2021 Akademik Yılında Mevlana Programından yararlanmak üzere başvurmak isteyen öğrencilerimiz başvurabilir.

Başvuru Hakkında Önemli Açıklamalar:

 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği'ne başvurular bir sonraki akademik yıl gitmek üzere yapılmaktadır. Bu hareketlilik türünde hareketlilik yapılacağı dönemde öğrenci olma şartı arandığı için bölümlerdeki son sınıf öğrencileri Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği'ne başvuramazlar.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliğinden mezuniyet sonrası ilk sene yararlanmanın mümkün olması nedeniyle Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencileri bu programa başvuru yapabilmektedirler.
 • Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almakta olan öğrenciler de Erasmus+ Programından faydalanabilmektedirler.
 • Eğitim Fakültesinin son senesinde Okul Deneyimi olması nedeniyle son sınıf öğrencilerinin Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmaları uygun görülmemektedir. Bu nedenle şu an Eğitim Fakültesinin 3. Sınıfında olan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuramayacaklardır.
 • Öğrencilerin Erasmus Öğrenim Hareketliliği programından faydalanmaları için bölümlerinin Avrupa'daki bir üniversiteyle ikili anlaşması olması gerekmektedir.
  "İkili Anlaşmalar Listesi"ne buradan ulaşabilirsiniz.
 • Erasmus online başvuru dönemine kadar yapılacak ikili anlaşmalar da bu listeye eklenecektir.
 • Başvurular başladıktan sonra imzalanan anlaşmalar başvuru sistemine eklenmeyecektir.

II. ADIM: ERASMUS+ PROGRAMINA BAŞVURU

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

II. adım olan  Erasmus Programı'na başvurular, yabancı dil sınavından sonra, 24 Mart 2020 – 8 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir. 

Erasmus Online Başvuru & Şahsen Evrak Teslimi

24 Mart 2020 – 8 Nisan 2020

Erasmus Sonuç Açıklanma

14 Nisan 2020

Hibesiz Gidiş Başvurusu

14 Nisan 2020 – 17 Nisan 2020

Sonuçlara İtiraz İçin Son Gün

17 Nisan 2020

Nihai Sonuçların Açıklanması

20 Nisan 2020

Seçilen Öğrenciler İçin Bilgilendirme Toplantısı

Terzioğlu Yerleşkesinde 21 Nisan 2020

Biga Yerleşkesinde 22 Nisan 2020

 

Erasmus+ Programına kimler başvurabilir?

 • Yabancı dil sınavından  en az 50 alan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler. COMU YADYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sonuçları kabul edilir.
 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. 
 • Birinci kademe (Önlisans / Lisans)  öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması gerekmektedir 
 • İkinci ve üçüncü kademe (Yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. 
 • *Tıp Fakültesi öğrencileri için 100'lük not çevirisinde YÖK'ün denklik tablosu kullanılmaktadır. Tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

Online Başvuru 

 • Başvurular online olarak 24 Mart 2020 tarihinde yayınlanacak internet sitesinden yapılır. Yaptığınız başvurunun çıktısını almayı unutmayınız.
 • Online başvuru yaptıktan sonra, Erasmus Ofisi'ne belgelerinizi götürüp, başvurunuzu tamamlamayı unutmayınız. Yalnızca online başvuru yapmak yeterli değildir.
 • Online sistemde anlaşmalar ile ilgili bir sorun bildirmek için anlaşmanın sistemde yer almaması ve benzeri durumlarda erasmusba@comu.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

Erasmus Ofisine Başvuru 

Aşağıdaki belgeleri Erasmus Ofisi'ne (Siyasal Bilgiler Fakültesi, Zemin Kat, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'ne) getiriniz. (Biga İİBF öğrencileri başvurularını Biga İİBF Öğrenci İşlerine bırakabilirler.)

 • Online sistemden alacağınız, imzaladığınız başvuru formu 
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan alacağınız sonuç belgesi veya e-YDS/YDS/YÖKDİL sonuç belgesi
 • Güncel Transkript (Bölümünüzün Öğrenci İşleri'nden alabilirsiniz.)

Erasmus başvurunuzun tamamlanması için tüm bu belgeler ile birlikte başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Ofisine şahsen gelmeniz ve imza karşılığı belgelerinizi teslim etmeniz gerekmektedir.

Belge teslimi gerçekleştirmeyen ve bu işlemi şahsen yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru sonuçları Erasmus web sitesinden ilan edilecektir.

Öğrenim hareketliliği konusunda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Staj hareketliliği konusunda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Süreç ile ilgili tüm sorularınızı erasmusogrenim@comu.edu.tr'ye gönderebilirsiniz.