Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Staj Amaçlı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ


Yerleştirme / Staj Hareketliliği (Student Placement)

 • ''Yerleştirme'' bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
 • Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
 • Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
 • Erasmus Ofisi, öğrenciler için staj yeri ayarlamamaktadır.
 • Staj hareketliliğinin gerçekleşebilmesi için öğrencilerin staj hareketliliğini gerçekleştirmek istediği işletme veya organizasyon tarafından staj hareketliliğini kapsayan Letter of Intent belgesi alması gereklidir. Bu belge başvuru döneminden önce alınabilir ve başvuru sırasında bu belgeyi sunmak zorunludur. 
  Bu belge ile ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yerleştirme Süreleri:
Staj süresi 2-12 ay arasında olabilir. Ancak Üniversitemiz; Erasmus+ Staj Hareketliliği'nden daha fazla öğrencimizi yararlandırabilmek için, staj hareketliliği hibelerini 3 ay ile sınırlamıştır. 3 aydan uzun süre staj yapmak isteyen öğrencilerimiz seçilmeleri halinde sadece ilk üç ay için hibe alacak, kalan süre için hibesiz olarak devam edebileceklerdir.

Ev Sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?
Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir.

 • İşletmeler
 • Eğitim Merkezleri
 • Araştırma Merkezleri
 • Diğer Kuruluşlar

Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Topluluk programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

Kimler Yararlanabilir?

 • Önlisans, Lisans, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri bu programdan yaralanabilirler. Mezun öğrenciler son sınıfta başvurmak koşulu ile mezuniyeti takip eden bir yıl içerisinde bu programdan faydalanabilirler.
 • Önlisans ve Lisans öğrencileri için asgari 2.20 / 4.00 (70/100) not ortalaması gerekmektedir.
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2.50 / 4.00 (75/100) not ortalaması gerekmektedir.
 • Staj hareketliliğinin gerçekleşeceği kurumdan staj hareketliliği süresini kapsayacak Letter of Intent belgesinin alınmış olması gerekmektedir. 
 • Erasmus Öğrenci yerleştirme faaliyetinden her öğrenim kademesinde toplamda en fazla 12 ay yararlanılabilir.
 • Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

2017 Projesi Kapsamında (2017-2018 akademik yılı) Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

2018 Projesi Kapsamında (2017-2018 akademik yılı) Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları

Hayat pahalılığına göre

Ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

                 

                600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

                 

                400

 

Staj Yeri (Ortak Kurum) Bulmak

Letter of Intent (Niyet Mektubu)

Gitmeden Önce Yapılacaklar

Yurtdışında ve Dönüşte Yapılacaklar

Sık Sorulan Sorular