Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2018-2019 Akademik Yılı İçin Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Takvimi

-

I. ADIM: YABANCI DİL SINAVI

Başvuru Dönemi 12 Şubat 2018 - 28 Şubat 2018
Yabancı Dil Sınav Tarihi 3 Mart 2018 
Yabancı Dil Sınavı Sonuç Açıklanma 7 Mart 2018 
Yabancı Dil Sınav Sonuçlarına İtiraz İçin Son Gün 14 Mart 2018
İtiraz Sonrasi Değişen Sonuçların İlanı 16 Mart 2018

 

Yabancı dil sınavı başvuruları 12 Şubat 2018 - 28 Şubat 2018 tarihleri arasında Yabancı Diller Yüksek Okulu'na ve Biga İİBF Öğrenci İşleri'ne yapılacaktır. Başvuru için aşağıdaki belgeler gerekmektedir: 

 • Yabancı Dil Sınavı Başvuru Formu 
 • Öğrenci kimlik fotokopisi   

Yabancı Dil Sınavı Başvuru Formu'nu buradan indirebilirsiniz.

Erasmus Yabancı Dil Sınavı İle İlgili Önemli Noktalar:

Erasmus Programı'ndan yararlanmak isteyen öğrenciler öncelikle üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil sınavına girmelidir.

(YDS, e-YDS, YÖKDİL sonuçları da kabul edilir, denkliği aynıdır. TOEFL, TELC gibi başvurular için ÖSYM tarafından ilan edilen denklik tabloları kullanılacaktır. Denklik tabloları için tıklayınız.)

Bu sınavda alınacak sonuçlar Mevlana Programı başvurularında da kullanılabilmektedir.

Erasmus Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının geçerliliği 3 yıldır.

Erasmus Yabancı Dil Sınavı ücretsizdir. 

Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına Kimler Başvurabilir?

 • 2018/2019 Akademik Yılında Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurmak isteyen,
 • 2018/2019 Akademik Yılında (1 Haziran 2018 tarihinden itibaren) Erasmus+ Staj Programından yararlanmak üzere başvurmak isteyen ve
 • 2018/2019 Akademik Yılında Mevlana Programından yararlanmak üzere başvurmak isteyen öğrencilerimiz başvurabilir.

Başvuru Hakkında Önemli Açıklamalar:

 • Erasmus+ Staj Hareketliliğinden mezuniyet sonrası ilk sene yararlanmanın mümkün olması nedeniyle Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencileri bu programa başvuru yapabilmektedirler.
 • Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almakta olan öğrenciler de Erasmus+ Programından faydalanabilmektedirler.
 • Eğitim Fakültesinin son senesinde Okul Deneyimi olması nedeniyle son sınıf öğrencilerinin Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği'nden faydalanmaları uygun görülmemektedir. Bu nedenle şu an Eğitim Fakültesinin 3. Sınıfında olan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuramayacaklardır.
 • Öğrencilerin Erasmus Öğrenim Hareketliliği programından faydalanmaları için bölümlerinin Avrupa'daki bir üniversiteyle ikili anlaşması olması gerekmektedir.
  "İkili Anlaşmalar Listesi"ne buradan ulaşabilirsiniz.
  Erasmus online başvuru dönemine kadar yapılacak ikili anlaşmalar da bu listeye eklenecektir.

II. ADIM: ERASMUS PROGRAMINA BAŞVURU

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

Erasmus Online Başvuru 19 Mart 2018 - 3 Nisan 2018
Erasmus Sonuç Açıklanma 10 Nisan 2018
Hibesiz Gidiş Başvurusu 10 Nisan 2018 - 13 Nisan 2018
Sonuçlara İtiraz İçin Son Gün 13 Nisan 2018
Nihai Sonuçların Açıklanması 16 Nisan 2018
Seçilen Öğrenciler İçin Bilgilendirme Toplantısı 18 Nisan - 19 Nisan 2018

II. adım olan  Erasmus Programı'na başvurular, yabancı dil sınavından sonra, 19 Mart - 3 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecektir. 

Erasmus Programı'na kimler başvurabilir?

 • Yabancı dil sınavından  en az 50 alan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler. COMU YADYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sonuçları kabul edilir.
 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. 
 • Birinci kademe (Önlisans / Lisans)  öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması gerekmektedir 
 • İkinci ve üçüncü kademe (Yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. 
 • *Tıp Fakültesi öğrencileri için 100'lük not çevirisinde YÖK'ün denklik tablosu kullanılmaktadır. Tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

Online Başvuru 

 • Başvurular online olarak 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanacak internet sitesinden yapılır. Yaptığınız başvurunun çıktısını almayı unutmayınız.
 • Online başvuru yaptıktan sonra, Erasmus Ofisi'ne belgelerinizi götürüp, başvurunuzu tamamlamayı unutmayınız. Yalnızca online başvuru yapmak yeterli değildir.
 • Online sistemde anlaşmalar ile ilgili bir sorun bildirmek için anlaşmanın sistemde yer almaması ve benzeri durumlarda erasmusba@comu.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

Erasmus Ofisine Başvuru 

Aşağıdaki belgeleri Erasmus Ofisi'ne (Siyasal Bilgiler Fakültesi, Zemin Kat, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'ne) getiriniz. (Biga İİBF öğrencileri başvurularını Biga İİBF Öğrenci İşlerine bırakabilirler.)

 • Online sistemden alacağınız, imzaladığınız başvuru formu 
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan alacağınız sonuç belgesi veya e-YDS/YDS/YÖKDİL sonuç belgesi
 • Güncel Transkript (Bölümünüzün Öğrenci İşleri'nden alabilirsiniz.)

Başvuru sonuçları Erasmus web sitesinden ilan edilecektir.

Öğrenim hareketliliği konusunda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Staj hareketliliği konusunda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Ekler

YABANCI DİL SINAVI BAŞVURU FORMU.docx