Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus Personel Hareketliliği Başvuru ve Hareketlilik Takvimi

.

Erasmus Personel Hareketlilikleri Hakkında Duyuru

Üniversitemiz 2021-1-TR01-KA131-HED-000003577 nolu Erasmus Projesi kapsamında personel hareketliliği için 2022-2023 akademik yılında kullanılabilecek olan bir ek bütçe oluşmuştur. Söz konusu ek bütçenin değerlendirilmesi amacıyla Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında; 01 Mayıs 2023 tarihinde başvurular alınacaktır.

Bu başvuruların ardından ise 2023-2024 Akademik yılı için asıl başvuru dönemi olan 2022-1-TR01-KA131-HED-000052034 nolu projenin başvuruları 01 Haziran 2023 tarihinde başlayacaktır.

Dolayısıyla Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında art arda iki farklı ilana çıkacaktır.

Adayların, kabul mektuplarını ve başvurularını bu takvime uygun olarak gerçekleştirmesi gerekecektir.

 

2022-2023 Akademik Yılı Yaz Dönemi Ek Başvuru Takvimi

(19 Haziran 2023 - 29 Eylül 2023 Arası Hareketlilik İçin)

2021-1-TR01-KA131-HED-000003577 Projesi

Başvurular

02.05.2023

31.05.2023

Sonuç Açıklama

5.06.2023

İtiraz Süresi

6.06.2023

8.06.2023

Kesin Sonuç İlanı

9.06.2023

Hareketliliğe Uygun Tarihler

19.06.2023

29.09.2023

     

2023-2024 Akademik Yılı Başvuruları Takvimi

(1 Ekim 2023 - 30 Mayıs 2024 Arası Hareketlilik İçin)
2022-1-TR01-KA131-HED-000052034 Projesi

Başvurular

5.06.2023

7.07.2023

Sonuç Açıklama

12.07.2023

İtiraz Süresi

13.07.2023

17.07.2023

Kesin Sonuç İlanı

20.07.2023

Hareketliliğe Uygun Tarihler

2.10.2023

31.05.2024

 

2022-2023 Akademik Yılı Yaz Dönemi Ek Başvuru Takvimi

(19 Haziran 2023 - 29 Eylül 2023 Arası Hareketlilik İçin)

2021-1-TR01-KA131-HED-000003577 Projesi

01 Mayıs – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 2021-1-TR01-KA131-HED-000003577 nolu projenin personel hareketliliği başvuruları açılacaktır. Bu projede hibeli hareketliliğe hak kazanacak adaylar, hareketliliklerini 19.06.2023 – 29.09.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Bu projenin idari ve akademik personel için toplam kontenjanı hareketlilik başvurularının tamamlanmasının ardından kesinleşecektir.

Dolayısıyla 01-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında personel hareketliliğine başvuracak adaylarımızın 19.06.2023 ile 29.09.2023 tarihleri için anlaşmalı oldukları bir üniversiteden kabul mektubu alması gerekmektedir.

 

2023-2024 Akademik Yılı Başvuruları Takvimi

(1 Ekim 2023 - 30 Mayıs 2024 Arası Hareketlilik İçin)
2022-1-TR01-KA131-HED-000052034 Projesi

2022-1-TR01-KA131-HED-000052034 nolu Erasmus Projesinin personel hareketliliği başvuruları 5 Haziran 2023 tarihinde açılacaktır. Bu projede hibeli hareketliliğe hak kazanacak adaylar hareketliliklerini 02.10.2023 – 31.05.2024 tarihleri arasında gerçekleştirecektir.

Dolayısıyla 05.06.2023 – 07.07.2023 tarihleri arasında personel hareketliliğine başvuracak adaylarımızın 02.10.2023 ile 31.05.2024 tarihleri için anlaşmalı oldukları bir üniversiteden kabul mektubu alması gerekmektedir. . Bu projede akademik personel için ders verme hareketliliğine 25, idari personel için eğitim alma hareketliliğine ise 7 kontenjan olarak belirlenmiştir.

 

Adayların kabul mektuplarını bu tarih aralıklarına dikkat ederek almaları ve başvurularını bu tarih aralıklarına dikkat ederek gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Adaylar, her iki proje için ayrı ayrı ve uygun tarihli kabul mektupları alarak her iki projeye de başvurabilir. 01 Mayıs – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvurarak, 2021-1-TR01-KA131-HED-000003577 nolu projede hibe hakkı kazanan adaylar 2022-2023 akademik yılında hareketliliğe hak kazandıkları için, 2023-2024 akademik yılı başvurusu olan 2022-1-TR01-KA131-HED-000052034 projesine de başvurmaları halinde -25 puan uygulanarak değerlendirilecektir.

Her iki başvuruda da; 14.09.2021 tarih ve 16 sayılı Üniversitemiz Senato kararı ile güncellenen başvuru ve seçim kriterleri uygulanacaktır. Bu kriterler hakkında ayrıntılı bilgi için;

Akademik Personel için tıklayınız.

İdari Personel için tıklayınız.

Adayların puanları hesaplanırken koordinatörlüğümüz veri tabanındaki ders verme, ders teklifi ve anlaşma yapma gibi bilgilerin 28 Nisan 2023 tarihindeki halleri dikkate alınacaktır. Erasmus anlaşmaları için bu tarih itibari ile karşı kurumdan kontenjan bilgilerini içeren onay e postası gelmiş ve koordinatölüğümüzün erasmusba@comu.edu.tr adresine iletilmiş olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak ders teklifi, anlaşma, koordinatör değişikliği gibi işlemler 2024-2025 akademik yılı başvurularına yansıyacak, bu başvurulara etki etmeyecektir. Bölüm ve Fakülte Erasmus Koordinatörlükleri ise 14 Nisan 2023 tarihindeki durumları ile puanlamaya etki edecek, bu tarih sonrasındaki yapılacak değişiklikler bu takvimde ilan edilen başvuruların puanlamasına etki etmeyecektir.

Sürecin daha sağlıklı yürütülmesi ve tüm destek taleplerine hızlı, eşit, şeffaf ve kayıt altında cevap verilebilmesi için tüm sorularınız ve destek taleplerinizi lütfen erasmuspersonel@comu.edu.tr adresine e posta göndererek belirtiniz. Sorularınız en kısa sürede cevaplanacaktır.