Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği İtirazlar Sonrası Kesin Sonuçlar

.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Seçim Komisyonu 29/07/2022 tarihinde toplanmış olup 08/07/2022 tarihinde açıklanan sonuçlara yapılan itirazları değerlendirmiştir.

Puan eşitliği durumunda, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanmıştır.

  1. Daha önce Erasmus Ders Verme Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,
  2. Ders verme hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeline öncelik verilmiştir;
  3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik verilmiştir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında, tüm başvuru sahipleri ile Seçim Komisyonu Üyelerinin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, şeffaflık kurallarına uygun şekilde verilmiştir.

Karar:

Aşağıda ismi belirtilen öğretim üyelerinin 2020-1-TR01-KA103-081724 No’lu Proje İçin Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Programına hibeli olarak katılmalarına karar verilmiştir.

Sıra

Adı Soyadı

Bölüm

Fakülte/YO/MYO

Toplam Puan

Durum

Açıklama

1

Şeyma Bil

Seramik ve Cam Bölümü

Güzel Sanatlar Fakültesi

85,125

Kazandı

 

2

Şebnem Yüksel

Tiyatro

Devlet Konservatuvarı

80,5

Kazandı

 

3

Adem Polat

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

68,875

Kazandı

 

4

Güneş Topçu

İşletme

Siyasal Bilgiler Fakültesi

65,25

Kazandı

 

5

Fatih Mutlu Özbilen


Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Sosyal Bilimler Yüksekokulu

62,875

Kazandı

 

6

Mustafa Yıldız

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

62,5

Kazandı

 

7

İsmail Satmaz

İnşaat Bölümü

Çanakkale Teknik Bilimler Yüksek Okulu

61,5

Kazandı

 

8

Tülay Güzel

Turizm İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

60,75

Kazandı

 

9

Anıl Çay

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Ziraat Fakültesi

57,625

Kazandı

 

10

Can Köse

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

57,375

Kazandı

 

11

Martina Riedler Eryaman

Resim İş Eğitimi

Eğitim Fakültesi

55

Kazandı

 

12

Tarık Yalçınkaya

Turizm Ve Otel İşletmeciliği

Ayvacık MYO

55

Kazandı

 

13

Ebru Caymaz

Acil Yardım Ve Afet Yönetimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

54,375

Kazandı

 

14

Gamze Tezcan

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Eğitim Fakültesi

54,125

Kazandı

 

15

Sezgin Aygün

Fizik Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

52,875

Kazandı

 

16

Mustafa Ekici

Bilgisayar Teknolojileri

Çanakkale Teknik Bilimler Yüksek Okulu

52,25

Kazandı

 

17

Burak Balık

Yerel Yönetimler 

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

52,125

Kazandı

 

18

Soner Karagül

Uluslararası İlişkiler

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

51,625

Kazandı

 

19

Ali Şahin Örnek

İşletme

Siyasal Bilgiler Fakültesi

51,5

Kazandı

 

20

Erkan Bil

İşletme

Siyasal Bilgiler Fakültesi

49,625

Kazandı

 

21

Arda Aydın

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Ziraat Fakültesi

48,75

Kazandı

 

22

Ayça Aydoğdu Emir

Gıda Teknolojisi

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi

48,5

Kazandı

 

23

Hanife Esen Aygün

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

Eğitim Fakültesi

48,3

Kazandı

 

24

Pelin Kanten

İşletme

Siyasal Bilgiler Fakültesi

48

Kazandı

 

25

Serdar Arcagök

Okul Öncesi Eğitimi

Eğitim Fakültesi

47,7

Kazandı

 

26

Mustafa Kaplan

İşletme

Siyasal Bilgiler Fakültesi

47,125

1. Yedek

Mustafa Kaplan ile Nejat İra’nın puanları eşittir. Puan eşitliği halinde sıralamada uyulacak kurallara göre;
a. Her iki aday da daha önce hareketlilik gerçekleştirmemiştir.
b. Adayların bölümlerinde son iki akademik yılda olan hareketlilikler incelendiğinde Eğitim Yönetimi Bölümünde 2 hareketlilik, İşletme bölümünde ise 0 hareketlilik yapıldığı görülmektedir.
Bu kurala göre puanları eşit olan adaylardan bölümünde son iki akademik yılda daha az hareketlilik gerçekleşen Mustafa Kaplan üst sırada yer almaktadır.

27

Nejat İra

Eğitim Yönetimi

Eğitim Fakültesi

47,125

2. Yedek

28

Şefik Okan Mercan

Turizm İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

46,75

3. Yedek

 

29

Yener Pazarcık

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi

46,7

4. Yedek

 

30

İsmail Elagöz

İşletme

Siyasal Bilgiler Fakültesi

46,625

5. Yedek

46,625 puanı olan üç aday  incelendiğinde her üç adayın da daha önce hareketlilik gerçekleştirmediği, son iki akademik yılda bölümlerinden herhangi bir EDVH yapılmadığı tespit edilmiş, adaylar Üniversitemiz’de çalışma sürelerine göre sıralanmıştır.

31

Yasemin Abalı Öztürk

Matematik Eğitimi

Eğitim Fakültesi

46,625

6. Yedek

32

Mehmet Burak Büyükcan

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Ziraat Fakültesi

46,625

7. Yedek

33

Derya Girgin

Eğitim Programları Ve Öğretim

Eğitim Fakültesi

44

8. Yedek

 

34

Uğur Serçe

Yerel Yönetimler Programı

Biga MYO

42,75

9. Yedek

 

35

Meliha Merve Çiçekliyurt

Tıp

Tıp Fakültesi

40,875

10. Yedek

 

36

Özge Can Niyaz

Tarım Ekonomisi

Ziraat Fakültesi

37

11. Yedek

 

37

Erhan Gümüş

Kamu Yönetimi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

36,75

12. Yedek

 

38

Gülten Gümüştekin

İşletme

Siyasal Bilgiler Fakültesi

36,5

13. Yedek

 

39

Çiğdem Özkan

Seyahat, Turizm Ve Eğlence Hizmetleri, Turist Rehberliği

Ayvacık MYO

35,875

14. Yedek

 

40

Salih Zeki Genç

Sınıf Eğitimi

Eğitim Fakültesi

31,625

15. Yedek

 

41

Nur Akcanca

Okul Öncesi Eğitimi

Eğitim Fakültesi

29

16. Yedek

 

42

Neşe Yılmaz Tuncel

Gıda Teknolojisi

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi

29

17. Yedek

 

43

Mübeher Ürün Göker

Yabancı Diller

Yabancı Diller YO

25,5

18. Yedek

 

44

Mustafa Yunus Eryaman

Sınıf Eğitimi

Eğitim Fakültesi

24,5

19. Yedek

 

45

Yahya Han Erbaş

Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri

Eğitim Fakültesi

19,125

20. Yedek

 

46

Ayhan Oral

Kimya

Fen Edebiyat Fakültesi

7,75

21. Yedek