Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

2024 – 2025 Akademik Yılı Erasmus 2022-1-BG01-KA131-HED-000056969-2/Bulgaristan Kodlu Blended Intensive Program(BIP) Projesi İlanı

Erasmus KA131 Blended Intensive Program(BIP) Başvuru İlanı

(Advancing Workplace Health: A Multidisciplinary Approach)

(2022-1-BG01-KA131-HED-000056969-2)

(2022 Proje Dönemi)

 

Yürütücülüğünü Bulgaristan Trakia University’nin yaptığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin ortağı olduğu “Advancing Workplace Health: A Multidisciplinary Approach” Erasmus Blended Intensive Program (Karma Yoğun Program) kapsamında Hibesiz olarak gerçekleştirilecek öğrenci ve akademik personel hareketlilikleri için başvuru ilanı ve kılavuzu.

Fiziksel Hareketlilik Tarihleri

22.04.2024 – 26.04.2024

Online Eğitim Tarihleri

Karşı Kurum Tarafından Belirlenecektir

Başvuru Tarihleri

18.03.2024 - 01.04.2024

Sonuç Açıklama

02.04.2024

İtirazlar

02.04.2024 - 03.04.2024

Nihai Sonuçlar

05.04.2024

 

Erasmus Blended Intensive Programına Kimler Başvurabilir?

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne bağlı tüm Yüksek lisans ve Doktora programlarının öğrencileri.

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde görev yapan akademik personeller.

Erasmus Blended Intensive Programı'na Nasıl Başvurulur?

Başvuru tarihleri içerisinde:

Öğrenciler: Karşı kurumdan alınan kabul/davet mektubunu, Öğrenci Başvuru Formu’nu ve Öğrenci Başvuru Formu’nda istenilen belgeleri “erasmusogrenim@comu.edu.tr“  mail adresine e-posta ile göndermelidir.

Akademik Personeller: Karşı kurumdan alınan kabul/davet mektubunu, Akademik Personel Başvuru Formu’nu ve Akademik Personel Başvuru Formu’nda istenilen belgeleri “erasmusogrenim@comu.edu.tr“ mail adresine e-posta ile göndermelidir.

(Öğrenci Başvuru Formu’nu ve Akademik Personel Başvuru Formu’nu sayfa sonunda yer alan ekler bölümünde bulabilirsiniz.)

Başvuru Kriterleri

Öğrencilerin faaliyete katılabilmek için öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Yabancı dil sınavından en az 50 puan alan öğrenciler BIP projesi kapsamında hareketlilikten yararlanmak üzere başvurabilirler. ÇOMÜ YDYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS, TOEFL ve YÖKDİL sonuçları kabul edilir. Denklik tabloları için tıklayınız.

2. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitimin ikinci veya üçüncü kademelerinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

- İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

3. Karşı kurumdan kabul/davet mektubu almış olması gerekmektedir.

Akademik personellerin faaliyete katılabilmek için karşı kurumdan kabul/davet mektubu alması gerekmektedir.

(Akademik personel için yabancı dil puanı aranmamaktadır. Başvuru esnasında yabancı dil için belge sunan akademik personeller değerlendirmede önceliklendirilecektirler.)

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurusu kabul edilenler arasında hesaplanan toplam puana göre yapılan sıralamayla öğrenci seçimi yapılacaktır.

Nihai sonuç listesinde yer alan öğrenciler ve akademik personeller hareketliliğe hak kazanarak proje kapsamında hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştireceklerdir.

Öğrencilerin için başvuru puanı: Yabancı dil puanınızın %50'si ve güncel transkriptinizdeki genel not ortalamanızın YÖK dönüşüm tablosuna göre 100'lük sisteme dönüştürülmüş halinin %50'si toplanarak oluşturulur.

Öğrenciler için hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan ölçütlerden (varsa) ek puan almanızı sağlayacak durumunuzu açıklayan bir dilekçenizi ve kanıtlayıcı belgeleri de Başvuru Formu ile birlikte ilgili e-posta adresine göndermelisiniz.

Ölçütler

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan*

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan**

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan***

Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+ 10 puan ****

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan*****

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

* Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

** Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir. 

*** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. 

**** Tek sefere mahsus olarak uygulanır. Seçildiği takdirde öğrencinin sonraki başvurularında uygulanmaz. Ek puan, öğrenci seçilmediği takdirde sonraki başvurularında da uygulanmaya devam olunur.

***** Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz

Başvurusu Kabul Edilenlerin Yapması Gereken İşlemler

Hareketlilikten Önce

Öğrencilerin hazırlaması/yapması gereken belgeler/işlemler:

- Learning Agreement (LA’ı öğrencinin kendisi, ÇOMÜ Erasmus Bölüm Koordinatörü ve karşı kurum imzalayacak)

- Vize (Faaliyet süresini kapsayan yeşil pasaport ya da hizmet pasaportu)

- Sağlık Beyanı (İndirmek için tıklayınız)

- Hibesiz Hareketlilik Sözleşmesi için ofisten gün ve saat belirterek randevu talep edilmeli (Tüm belgeler hazırlandığında)

Akademik personelin hazırlaması/yapması gereken belgeler/işlemler:

- Mobility Agreement

- Hareketliliğin gerçekleşeceği tarihler için düzenlenmiş görevlendirme yazısı

- Hibesiz Hareketlilik Sözleşmesi için ofisten gün ve saat belirterek randevu talep edilmeli (Tüm belgeler hazırlandığında)

Hareketlilikten Sonra

Öğrenciler:

- Katılım Sertifikası’nı “departure” tarihinden itibaren en geç 1 Ay içerisinde ÇOMÜ Erasmus Ofisi’ne ulaştırmalıdır.

- Transkript (Transkript yerine geçen resmi belge)

- Avrupa Komisyonu Anketi (Online olarak yapılacak)

Akademik Personeller:

Sözleşme sürecini tamamlamış personelimizin hareketlilik esnasında Certificate of Confirmation  belgesini yanında götürmeli ve karşı üniversiteye imzalatıp mühürlettikten sonra orijinalini ofisimize getirmelidir.

Ardından Avrupa Komisyonu Anketi (Online olarak yapılacak) doldurulmalıdır.

Hareketlilik ile ilgili tüm sorularınızı " erasmusogrenim@comu.edu.tr " e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Ekler

Bulgaristan BIP Projesi Akademik Personel Başvuru Formu.docx
Bulgaristan BIP Projesi Öğrenci Başvuru Formu.docx