Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi SBF İktisat Bölümü İçin KA107 Akademik Personel Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır.

.

2020-1-TR01-KA107-092109 numaralı Erasmus KA107 Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan 2022/2023 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği başvuruları 10 Nisan 2023 tarihinde başlamaktadır. Başvuru ve seçim süreci aşağıdaki takvime uygun olarak ilerleyecektir.

KA107 projeleri KA103 projelerinden farklı olarak program ülkeleri dışında yalnızca ortak ülkeyle yapılan ikili anlaşma çerçevesinde ve proje bazlı olarak desteklenir. Bir üniversitenin belirli bir bölümü ile diğer üniversitenin belirli bölümü arasında gerçekleşen proje başvurusunun Avrupa Komisyonu adına Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmesiyle mümkündür.

Üniversitemizin KA107 hareketliliği kapsamında Arnavutluk’taki University of New York Tirana ile Siyasal Bilgiler Fakültesi-İktisat bölümü ile kabul edilmiş bir projesi bulunmaktadır.

Bu sebeple bu başvuruya yalnızca Siyasal Bilgiler Fakültesi-İktisat bölümü Akademik Personeli başvurabilir.

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü içinden gelecek başvurulardan 1 kişi hibeli hareketlilik hakkı kazanacaktır.

Katılımcıların; 8 Mayıs 2023 - 30 Temmuz 2023 arasında hareketlilik gerçekleşecek şekilde kabul mektuplarını almaları ve başvuru esnasında sunmaları gerekmektedir. Bu tarihin ertelenmesi ya da kazanan adayların haklarının ileri bir tarihe ertelemesi mümkün değildir.

Kabul mektubu bir başvuru önşartıdır ve kabul mektubu olmadan başvuru yapılamaz. Resmi bir fiziki mektup gerekli değildir. Anlaşmalı üniversitenin ders verilecek bölümündeki Erasmus yetkilisinden alınan, tarih belirten ve ders verme hareketliliğini ifade eden bir e posta alınması yeterlidir. Bu e posta kabul mektubu olarak sunulabilir.

Başvurular aşağıdaki adresten çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. İlgili adrese e-devlet üzerinden giriş yaparak ilanlar listesinden üniversitemizin ilanını bulmanız ve ardından "SBF İktisat Bölümü İçin KA107 Akademik Personel Hareketliliği" ilanına başvuru gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/

Seçim süreci; 14.09.2021 tarih ve 16 sayılı Üniversitemiz Senato kararı ile güncellenen başvuru ve seçim kriterlerine göre gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi buradan edinilebilir.

Erasmus Ders Verme Hareketliliği için hibe hakkı kazanan adaylar bu puanlamaya göre kontenjan (1 kişi) doğrultusunda belirlenecek ve Erasmus Seçim Komisyonu tarafından süreç sonunda ilan edilecektir. Erasmus Seçim Komisyonu söz konusu kriterlerin uygulanmasından sorumludur. Puanlama aşamasına herhangi bir etkisi yoktur.

Engelli adaylar seçim sürecinin ardından hareketlilik öncesi "özel ihtiyaç desteği" alabilmektedirler fakat bu desteğin verilip verilmeyeceği ve miktarı tamamen Ulusal Ajans yetkisindedir ve başvuru bazında değerlendirilir. Hareketlilik yapacak adaylar bu taleplerini Erasmus Koordinatörlüğüne belgeleriyle birlikte bildirecek, ardından Koordinatörlüğümüz tarafından Ulusal Ajans'ın değerlendirilmesine sunulacaktır.

Tüm sorularınız için erasmuspersonel@comu.edu.tr üzerinden e posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.