Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Kılavuzu ve Takvimi

-

Bu başvuru duyurusu, 31.01.2020 tarihinde yayınlanan 2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği duyurusunun pandemi koşulları nedeniyle ertelenmesi üzerine 2020-2021 Akademik yılı içinde staj hareketliliği gerçekleştirebilecek öğrenciler için ve

7 ve 9 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş ve sonuçları 13 Mart 2020 tarihinde açıklanmış Erasmus Yabancı Dil Sınavına katılan ve 50 ve üzeri puan alan veya hali hazırda YDS, e-YDS, TOEFL ve YÖKDİL sonuçları olan öğrencilere yönelik açılmıştır.


2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Takvimi

Erasmus+ Online Başvuru 21.09.2020 - 05.10.2020
Erasmus+ Sonuç Açıklanma 9.10.2020
Hibesiz Gidiş Başvurusu ve İtirazlar 12.10.2020 - 16.10.2020
Nihai Sonuçların Açıklanması 20.10.2020
Seçilen Öğrenciler İçin Bilgilendirme Toplantısı 28.10.2020

2020-2021 Erasmus+ Staj hareketliliği tahmini kontenjan listesi için tıklayınız.
(Kontenjanlar Ulusal Ajans'dan Eylül-Ekim aylarında gelen bütçe ve başvuru döneminde gelen başvurulara bağlı olarak seçim komisyonu tarafından alınacak karar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

Erasmus+ Staj Hareketliliğine Kimler Başvurabilir?

  • Yabancı dil sınavından  en az 50 alan öğrenciler Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler. COMU YADYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS, TOEFL ve YÖKDİL sonuçları kabul edilir. Denklik tabloları için tıklayınız.
  • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
  • Birinci kademe (Ön lisans/Lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.20/4.00  olması gerekmektedir.
  • İkinci ve üçüncü kademe (Yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Tıp Fakültesi öğrencileri için 100'lük not çevirisinde YÖK'ün denklik tablosu kullanılmaktadır. Tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

Erasmus+ Staj Hareketliliğine Nasıl Başvurulur?

Erasmus+ başvuru puanınız yabancı dil puanınızın %50’si ve güncel transkriptinizdeki genel not ortalamanızın YÖK dönüşüm tablosuna (başvuru sırasında otomatik olarak hesaplanmaktadır) göre 100’lük sisteme dönüştürülmüş halinin %50’si toplanarak oluşturulur.

Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El Kitabı kurullarına göre ‘’aynı eğitim kademesinde daha önce Erasmus hakkından faydalananlar için hareketlilik başına ve ayrıca Erasmus hakkı kazanmasına rağmen belirtilen feragat tarihinden sonra feragat edenler için puan kesintisi (-10)’’ uygulanır.

Başvuru esnasında sunmak üzere staj yapacağınız kurumu bulmuş ve o kurumun yetkilisinden imzalı mühürlü bir ön kabul mektubu almış olmanız size başvuru esnasında +10 puan kazandırır. Bu nedenle başvuru öncesi staj yeri bulmuş olmak ve ön kabul mektubu sunmak sizi seçim puanlaması listesinde daha avantajlı kılar. Başvuru öncesi ya da sonrası fark etmeksizin, öğrencinin staj yapacağı kurumu bulması tamamen kendi sorumluluğundadır. Erasmus ofisi, öğrencilere staj yeri sağlamaz.

Başvuru sırasında ya da sonrasında staj yapacağınız yerden alacağınız kabul mektubunu (Letter of Intent) Erasmus+ Ofisine sunmanız gerekmektedir.

Ek olarak staj yapacağınız yer ile ilgili seçim komisyonunun şüphe duyması halinde sizden ek bilgi ve belge talep edeceğini unutmayınız. Bu nedenle başvuru sırasında ya da sonrasında staj yapacağınız kurum ile yaptığınız yazışmaları, ek bilgileri de başvuru evraklarınıza eklemeniz faydalı olacaktır. ​

2020-2021 akademik yılı bahar döneminde pandemi koşulları nedeniyle hareketliliğin fiziksel olarak başlayamaması durumunda hareketlilik çevrimiçi olarak başlayabilir. Hareketliliğin çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak devam etmesi ve tamamlanması ya da tamamen çevrimiçi olarak tamamlanması durumu da söz konusu olabilir.

Tamamen çevrimiçi gerçekleştirilen hareketlilikler sonrasında öğrencinin bir sonraki Erasmus başvurusundan -10 puan düşülmeyecektir.

Letter of Intent Nedir ve Neleri İçermelidir?

Letter of Intent, gideceğiniz kurumun yetkilisi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Belgeyi buradan indirebilirsiniz.

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etme deneyimi olduğundan alanınız ile ilgili bir iş deneyimi elde edeceğiniz yerde staj yapabilecek olmanız gerekmektedir.

Alanınız ile alakasız olan yerlerden alacağınız Letter of Intent ile başvurduğunuzda diğer belgeleriniz tam olsa bile seçim komisyonu tarafından başvurunuz reddedilecektir.

Letter of Intent hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Online Başvuru

Başvuru otomasyonu 21 Eylül 2020 tarihinde açıklanacaktır.

Başvurular online olarak 24 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacak internet sitesinden yapılacaktır.

Yalnızca online başvuru yapılacaktır.

Online Başvuruda Gerekli Olan Belgeler

  1. Transkript
  2. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan alacağınız sonuç belgesi, e-YDS/YDS, YÖKDİL veya TOEFL sonuç belgesi)
  3. Letter of Intent

Ülkelere Göre Ödenecek Aylık Hibe Miktarı

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşımaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu  ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hayat pahalılığına göre

Ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

400

- Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Üniversitemiz Erasmus+ Staj Hareketliliğinden daha fazla öğrencimizi yararlandırabilmek için, staj hareketliliğine seçilen katılımcıları 3 aya kadar hibelendirmektedir.

İlgili proje 1 Haziran 2020 tarihinde başlayıp 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erdiğinden hareketliliklerin bu tarihler arasında gerçekleşmesi gerekir

Seçildikten sonra mezun durumuna geçen öğrenciler için bu süre mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl ile sınırlıdır.

Seçim Kriterleri

Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat Boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapmaksızın) 10’ar puan puan azaltma uygulanır.

2020-2021 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi
kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Not Dökümü

Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır.

Yatay ve dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

Yabancı Dil

Yabancı Dil Baraj Uygulaması: Üniversitemizin uyguladığı yabancı dil barajı 100 üzerinden 50’dir.

Hareketlilik İle İlgili Önemli Detaylar

Staj hareketliliği 2 aydan az olamaz.

Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilecek bir staj hareketliliğinin minimum süresi 60 gün (2 ay), maksimum süresi 360 gün (12 ay) olmalıdır. 

3 aydan uzun hareketliliklerin sadece ilk 3 aylık bölümü hibelendirilir. Öğrenciler, kalan süre için hibesiz olarak devam edebileceklerdir.

İlgili proje 1 Haziran 2020 tarihinde başlayıp 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erdiğinden hareketliliklerin bu tarihler arasında gerçekleşmesi gerekir.

Ayrıca mezun statüsündeki öğrenciler mezuniyet tarihlerinden sonraki 1 yıl içerisinde hareketliliklerini gerçekleştirmiş olmalıdır.

Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Engelli Öğrenciler için Ek Hibe Desteği

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Bu ilave hibe için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkez’den ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Başvuru formuna ek olarak, engel durumuna ve düzeyine ilişkin bilgileri veren (3 aydan eski olmayan) doktor raporu veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Talep edilen hibenin nedenleri, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

Hareketlilik ile ilgili tüm sorularınızı erasmusogrenim@comu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Ekler

2020-2021 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ TAHMİNİ KONTENJAN LİSTESİ.pdf