Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Takvimi

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Takvimi

I. ADIM: YABANCI DİL SINAVI

 

Yabancı Dil Sınavı Başvuru Dönemi

13 Şubat 2017 – 2 Mart 2017

Yabancı Dil Sınavı Tarihi

4 Mart 2017 Cumartesi Saat:10:00

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Açıklanma

8 Mart 2017 Çarşamba

Sonuçlara itiraz için son tarih

15 Mart 2017 Çarşamba

İtiraz sonrası değişen sonuçların ilanı

17 Mart 2017 Cuma

 

*

2017 Yabancı dil sınavı başvuruları 13 Şubat - 2 Mart 2017 tarihleri arasında Yabancı Diller Yüksek Okulu'na  ve Biga İİBF Öğrenci İşleri'ne yapılacaktır.  Başvuru için aşağıdaki belgeler gerekmektedir: 

  • Yabancı Dil Sınavı Başvuru Formu   
  • Öğrenci kimlik fotokopisi   

 

Yabancı Dil Sınavı başvuru formu için tıklayınız

 

Erasmus Programı'ndan yararlanmak isteyen öğrenciler öncelikle üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil sınavına girmelidir.   (YDS, e-YDS sonuçları da kabul edilir, denkliği aynıdır. TOEFL, TELC gibi başvurular için ÖSYM tarafından ilan edilen denklik tabloları kullanılacaktır. Denklik tabloları için   tıklayınız...    ).

Bu sınavda alınacak sonuçlar Mevlana Programı başvurularında da kullanılabilmektedir.

 

Erasmus Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının geçerliliği 3 yıldır.

 

Erasmus Yabancı Dil Sınavı ücretsizdir. 

 

SINAV İÇERİĞİ :

Okuma
Adayların kısmen gerçek çeşitli olaylardan hazırlanmış metinleri okuyabilme becerileri ve bir metnin özünü, ayrıntılarını ve yapısını anlama ve anlam çıkarma becerileri test edilir. Dört bölümden oluşur. Her bölümde bir metin ve metinin anlaşılıp anlaşılmadığını test eden sorular bulunur.

Yazma
Adayların uzmanlık gerektirmeyen çeşitli konularda belli bir amaca ve okuyucu kitlesine yönelik yazı yazabilme becerisi test edilir (örneğin mektup, makale, rapor ve kompozisyon). Adaylara 4 seçenek sunulur ve seçeneklerden birini tercih ederek 120–180 kelimeden oluşan bir metin yazılması istenir.

Konuşma
Adayların yabancı dilde kendilerini ifade edebilme ve söyleneni anlayabilme yetenekleri test edilmektedir.

Erasmus Yabancı Dil Sınavı örneği için tıklayınız.

 

Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına Kimler Başvurabilir?


2017/2018 Akademik Yılında Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurmak isteyen
2017/2018 Akademik Yılında (1 Haziran 2017 tarihinden itibaren) Erasmus+ Staj Programından yararlanmak üzere başvurmak isteyen
2017/2018 Akademik Yılında Mevlana Programından yararlanmak üzere başvurmak isteyen öğrencilerimiz başvurabilir.

 

Açıklamalar: 
1. Erasmus+ Staj Hareketliliğinden mezuniyet sonrası ilk sene yararlanmanın mümkün olması nedeniyle Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencileri bu programa başvuru yapabilmektedirler.

2. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almakta olan öğrenciler de Erasmus+ Programından faydalanabilmektedirler.

3. Eğitim Fakültesinin son senesinde Okul Deneyimi olması nedeniyle son sınıf öğrencilerinin Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği'nden faydalanmaları uygun görülmemektedir. Bu nedenle şu an Eğitim Fakültesinin 3. Sınıfında olan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuramayacaklardır.

4. Öğrencilerin Erasmus Öğrenim Hareketliliği programından faydalanmaları için
Bölümlerinin Avrupadaki bir üniversiteyle ikili anlaşması olması gerekmektedir. İkili anlaşma listesine buradan ulaşabilirsiniz. Erasmus online başvuru dönemine kadar yapılacak ikili anlaşmalar da bu listeye eklenecektir.

 

 

II. ADIM: ERASMUS PROGRAMINA BAŞVURU

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

 

Erasmus Başvuru Tarihi (Online)

20 Mart 2017 – 4 Nisan 2017

Erasmus Sonuç Açıklanma

11 Nisan 2017

Hibesiz gidiş başvurusu

11 Nisan 2017 – 14 Nisan 2017

Sonuçlara itiraz için son gün

14 Nisan 2017

Seçilen öğrenciler için Bilgilendirme Toplantıları

19-20 Nisan 2017

 

II. adım olan  Erasmus Programı'na başvurular, yabancı dil sınavından sonra,  20 Mart - 4 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleşecektir. Erasmus Programı'na kimler başvurabilir?

Yabancı dil sınavından  en az 50 alan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler.  COMU YADYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS sonuçları kabul edilir. 

Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. 

Birinci kademe (Önlisans / Lisans)  öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması gerekmektedir 

İkinci ve üçüncü kademe (Yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. 

*Tıp Fakültesi öğrencileri için 100'lük not çevirisinde YÖK'ün denklik tablosu kullanılmaktadır.

 

Online  Başvuru 

Başvurular online olarak 20 Mart 2017 tarihinde yayınlanacak internet sitesinden yapılır. Yaptığınız başvurunun çıktısını almayı unutmayınız. 


Online başvuru yaptıktan sonra, Erasmus Ofisi'ne belgelerinizi götürüp, başvurunuzu tamamlamayı unutmayınız. Yalnızca online başvuru yapmak yeterli değildir.  

Online sistemde anlaşmalar ile ilgili bir sorun  bildirmek için  (anlaşmanın sistemde yer almaması vb) :

erasmusba@comu.edu.tr 

 

Erasmus Ofisine Başvuru 

 

Aşağıdaki belgeleri Erasmus Ofisi'ne (Siyasal Bilgiler Fakültesi, Zemin Kat, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'ne) getiriniz. (Biga İİBF öğrencileri başvurularını Biga İİBF Öğrenci İşlerine bırakabilirler.)

  • Online sistemden alacağınız, imzaladığınız  başvuru formu 
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan alacağınız sonuç belgesi veya e-YDS/YDS sonuç belgesi
  • Güncel Transkript

Başvuru sonuçları Erasmus web sitesinden ilan edilir.

Öğrenci seçimi konusunda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

Ekler

ösym yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf
Yabancı Dil Sınavı Başvuru Formu 17-18.docx
Erasmus Yabancı Dil Sınav Örneği.doc