Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2019-2020 Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

.

 

Erasmus Programı
Ders Verme Hareketliliği
2019/2020
Başvuru Prosedürü

 

Erasmus Programı Öğretim Elemanı Hareketliliği başvuruları başlamıştır. Başvurular 28 Haziran 2019, Saat: 17:00'a kadar açık olacaktır. İnternet üzerinden başvurunun kapanmasının ardından 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvuru formları teslim alınmaya devam edilecektir.

Erasmus+ Ders Verme hareketliliğine; üzerinde ders yükü olan öğretim görevlileri ya da öğretim üyeleri katılabilir. Üzerinde ders yükü olmaya öğretim görevlileri bu hareketlilikten faydalanamaz. Başvuruda bulunacak Öğretim Görevlilerinin ders yükü olduğunu gösterir belgeyi başvuru esnasında mutlaka sunması gerekmektedir.

Başvurular aşağıdaki adresten yapılacaktır.

http://www.kimoerasmus.com/comu/

KONTENJAN
Ulusal Ajans tarafından 2019/2020 Akademik yılında Ders Verme hareketliliği için 10 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Öte yandan Erasmus+ programının Üniversitemizde gelişimine en büyük katkıyı sağlayan akademisyenlerimizin teşvik edilebilmesi için Rektörlük kararı ile farklı bütçe kalemlerinden aktarım yapılarak bu kontenjan 21 kişiye çıkarılmıştır.

 
Önemli hususlar:

 1. Ülkelere göre verilen günlük/haftalık hibe miktarlarına ulaşmak için tıklayınız.
 2. Değişimler 5 eğitim günü 2 yolculuk günü üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 3. Başvuru esnasında öğretim elemanı gideceği üniversiteden "Ön Kabul Mektubu - Letter of Acceptance" imzalı bir şekilde sunmalıdır. (Elektronik imzalar, taranmış kopyalar, e posta çıktıları geçerlidir)

 

BAŞVURU PROSEDÜRÜ


Erasmus Öğretim Elemanı Hareketliliği Programından yararlanmak isteyen öğretim elemanları için başvuru prosedürü aşağıdaki gibidir;

 1. İkili Anlaşmalar sayfasından bölümünüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri inceleyiniz. Hareketliliği anlaşmalı olduğunuz bir Üniversite ile yapabilirsiniz. Gitmek istediğiniz üniversite veya üniversiteleri belirleyiniz. İletişim bilgilerinden ve üniversitelerin internet sitelerinden Erasmus ve Bölüm Sorumlularını tespit ediniz. İkili Anlaşmalar Sayfası için tıklayınız.
 2. Bölümünüzde anlaşması bulunan ve gitmek istediğiniz üniversitenin Erasmus ve Bölüm Sorumlularına e posta ile yazışarak ders verme hareketliliğinden faydalanmak istediğinizi belirtiniz ve anlaşmanız halinde; hareketliliğin planlanan tarihlerinin, süresinin ve üniversitenin adının açıkça belli olduğu bir e posta alınız. Bu e postayı “pdf” formatında kaydediniz.
 3. Bölümünüzde anlaşması olmayan bir üniversiteye gitmek istiyorsanız kabul mektubuna ek olarak anlaşma imzalanmasını sağlamalısınız. Yeni bir ikili anlaşma prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 4. Online Başvuru Sayfasına bağlanarak karşınıza çıkan online sisteme kayıt olun. (Eğer daha önceden kayıt olduysanız doğrudan sisteme giriş yapabilirsiniz.)
 5. E-mail adresinize gönderilen aktivasyon linkini takip ederek online başvuru formunu doldurun.
 6. “Başvuru Formu"nda yer alan "Başvuru Tipi" kısmında seçenek olarak "Ders Verme"yi işaretleyiniz.
 7. "Tahmini Değişim Tarihi"ne karşı kurum ile anlaşılan ilk ders verme gününü yazınız.
 8. Başvuru formunda bulunan sorulara vereceğiniz “evet”, “hayır” cevapları ile puanınız hesaplanacaktır. Formun tamamını doldurduktan sonra “Geçici Kaydet” seçeneği ile formunuzu kaydetmelisiniz. Kaydettiğiniz forma “Değiştir” diyerek tekrar giriş yaptığınızda puanınız hesaplanmış olacaktır. “Başvuru Gönder” seçeneği ile formunuzu göndermeden önce tüm formu doğru bir şekilde doldurduğunuzdan emin olmalısınız.
 9. Daha önceden bölümünüzden ders verme hareketliliği gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini öğrenmek için tıklayınız.
 10. Gitmek istediğiniz üniversiteden aldığınız kabul e postasını pdf formatında sisteme yükleyiniz.
 11. Başvuru formunun doldurulması ile ilgili sorular ve sorunlar için erasmuspersonel@comu.edu.tr adresine e posta yollayabilirsiniz.
 12. Başvurunuzu tamamladıktan sonra e posta adresinize gelecek olan başvuru formunu, kabul aldığınızı gösterir e posta çıktısını ve eğer bir ikili anlaşma yaptıysanız anlaşma formunun çıktısını ve diğer kanıtlayıcı belgeleri Siyasal Bilgiler Fakültesi zemin katında bulunan Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim ediniz.


BAŞVURU VE SEÇİM TAKVİMİ

 Duyuru Süreci

03 Mayıs 2019 -  16 Haziran 2019

 Başvuru tarihleri

17 Haziran 2019 -  28 Haziran 2019

 Seçim Komisyonu tarafından başvuruların uygunluk kontrolü yapılması

1 Temmuz 2019 – 11 Temmuz 2019

 Sonuçların İnternet Sitesinden İlanı

12 Temmuz 2019

İtiraz Süreci

15 Temmuz 2019 – 19 Temmuz 2019
SEÇİM SÜRECİ

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Üniversitemize yapılan yerinde sistem denetimi sonrasında verilen rapor doğrultusunda Ders Verme Hareketliliği seçim kriterleri ve yöntemi Üniversitemiz 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı ile değiştirilmiş, 26.04.2019 tarih ve 05 sayılı Senato Toplantısı ile güncellenmiş ve aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

 

Ders Verme Hareketliliği Puanlama Kriterleri

Başvuru Ön Şartı: Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği başvurusu için akademik personelin kendi alanı ile ilgili anlaşması olan bir yükseköğretim kurumundan kabul mektubu alması gerekmektedir.

Yapılan başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından, Ulusal Ajans’ın Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilir. Her başvuru sahibinin 40 taban puanına, aşağıdaki kriterlere göre aldığı puanın eklenmesiyle yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan kadar “Asil” ve “Yedek” personel belirlenir.

 

No

Kriter Açıklaması

Kriter Puanı

1

Daha Önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmamış olmak

10

2

Personeli olduğunuz bölümden*, daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanan birinin olmaması 

5

3

Mevcut akademik yılda** Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmış olmak

-25

4

Bir önceki akademik yılda*** Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmış olmak

-20

5

İki önceki akademik yılda**** Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmış olmak

-15

6

Daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazandığınız halde "meşru gerekçe göstermeksizin veya süresinde hakkından feragat etmeksizin" hareketliliğinizi iptal etmek

-10

7

Bölümünüzde bulunan mevcut ikili anlaşmalar dışında yeni bir yükseköğretim kurumu ile mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda Erasmus anlaşması imzalanmasını sağlamak. Adaylar yaptıkları en fazla 6 farklı yükseköğretim kurumu ile anlaşma için puan alabilir. Bir anlaşma için 10 puan, yaptıkları diğer 5 anlaşmanın her biri için 1 puan alabilir. Anlaşmayı sağlama durumu; e posta çıktıları ya da resmi yazışmalar ile belgelendirilmelidir. Her anlaşmadan sadece bir akademisyen puan alabilir.)

İlk Anlaşma 10 Puan; diğer anlaşmalar için en fazla 5 olmak üzere 1’er puan (En Fazla 15 puan)

8

Mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda Erasmus+ kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrenciler için hazırlanan ULP kodlu ders havuzunda ders teklifinde bulunmak? Adaylar en fazla 6 adet ders teklifi için puan alabilir. İlk ders teklifi için +5 puan, diğer 5 ders teklifinin her biri için 1 puan alabilir.

İlk ders teklifi 5; diğer dersler için toplam en fazla 5 olmak üzere 1 puan (En Fazla 10 puan)

9

Mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda Erasmus+ kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrencilere ders vermek. Adaylar en fazla 6 adet ders için puan alabilir. İlk ders verme için +5 puan, diğer 5 ders vermenin her biri için 1 puan alabilir.

İlk ders verme için 5 puan, diğer ders vermeler için en fazla 5 puan olmak üzere 1 puan (En Fazla 10 puan)

10

Başvuru tarihi itibariyle Erasmus+ Fakülte ya da Bölüm Koordinatörü olmak.

5

11

Fakülte ya da Bölüm Koordinatörü iseniz bu görevi yürüttüğünüz fakülte ya da bölümde mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda gelen ya da giden Erasmus öğrencisi olması.

5

TOPLAM

100

 

Yapılan sıralamada adaylar arasında puan eşitliği olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır;

 1. Daha önce Erasmus Ders Verme Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,
 2. Ders verme hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeline,
 3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik tanınır.

* : “Bölüm” ifadesi; öğrencilerimizin üniversite sınavlarında seçebildiği en küçük birimi ifade eder.  Bu bazı fakültelerde anabilimdalı ya da program olabilir. Adayların buna uygun olanı seçmesi gerekmektedir.

** : “Mevcut Akademik Yıl” ifadesi; Başvuru tarihinde içinde bulunan akademik yılı ifade eder. Başvurular akademik yıl tamamlandıktan sonra yaz döneminde gerçekleşiyorsa tamamlanan akademik yıl “mevcut akademik yıl” olarak kabul edilir. 

*** : “Bir önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan bir önceki akademik yıl olarak kabul edilir.

**** : “İki önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan iki önceki akademik yıl olarak kabul edilir.

 

 


HİBESİZ HAREKETLİLİK FAALİYETİ

Erasmus Hareketlilik Faaliyetlerinden Hibesiz olarak faydalanmak da mümkündür. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile iletişime geçerek edinebilirsiniz. erasmuspersonel@comu.edu.tr 
 

ENGELLİ ÖĞRETİM ELEMANI İÇİN EKSTRA HİBE

Erasmus Hareketlilik Programından yararlanmak üzere seçilen engelli öğrenci ve personel için ekstra hibe sağlanabilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile iletişime geçerek edinebilirsiniz. erasmuspersonel@comu.edu.tr