Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2019-2020 Öncesi Ders Verme Hareketliliği'ne Katılım Sağlamış Bölümler

.

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuruları öncesi adayların yararlanabileceği "Daha önce Ders Verme Hareketliliği Gerçekleştirmiş Bölümler" listesidir.

Bölüm/Program Fakülte
Otel, Lokanta İkram Hizmetleri Ayvacık Meslek Yüksekokulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Gıda İşleme  Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Pazarlama ve Reklamcılık Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Su Ürünleri  Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Ekonometri Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sağlık Yönetimi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Su Ürünleri Temel Bilimler Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Ürünleri Yetiştiricilik Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Altı Teknolojisi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Alman Dili Eğitimi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi
Biyoloji Eğitimi Eğitim Fakültesi
Coğrafya Eğitimi Eğitim Fakültesi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD Eğitim Fakültesi
İngiliz Dili Eğitimi Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Eğitimi Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi
Resim-İş Eğitimi Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi
Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Ezine Meslek Yüksekokulu
Arkeoloji Fen Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Fen Edebiyat Fakültesi
Grafik Tasarım Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim    Güzel Sanatlar Fakültesi
Sahne ve Görüntü Sanatları Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik ve Cam Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil Tasarımı Güzel Sanatlar Fakültesi
Felsefe ve din bilimleri İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi
Radyo-Sinema ve Televizyon İletişim Fakültesi
Çevre Mühendisliği Mühendislik  Fakültesi
Gıda Mühendisliği Mühendislik  Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Mühendislik  Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Mühendislik  Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Mühendislik  Fakültesi
Ebelik Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik  Sağlık Yüksekokulu
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği  Spor Bilimleri Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Tıp Fakültesi
Konaklama İşletmeciliği Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi
Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi
Toprak  Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi
Zootekni Ziraat Fakültesi