Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik (KA131) Proje Yönetimi Toplantısına Katılım Gösterdik.

-

Türkiye Ulusal Ajans'ı tarafından yılda bir kez gerçekleştirilen Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik (KA131) Proje Yönetimi Toplantısı pandemi koşullarının elverişliliği nedeniyle 2 yıllık çevrimiçi dönemin ardından yeniden yüz yüze gerçekleşti.

31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Giden Öğrenci Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Elvan Ecem İşal ve Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr.Gör. Dr. Ali Emrah Tokatlıoğlu üniversitemizi temsilen katıldı.

Türkiye'deki tüm Erasmus ofislerinin yetkililerinin katıldığı toplantıda, yeni program döneminde projelerin yürütme süreçlerinin tüm safhaları üzerinde uzmanların sunumları ve Erasmus ofis yetkililerinin katkısı oldu.