Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2022-2023 Akademik Yılı Öğrenim ve Staj Hareketliliği Bilgilendirme Toplantıları Gerçekleştirildi.

-

2022-2023 Akademik Yılı Güz dönemi, öğrenim hareketliliğine seçilen öğrencilerimize 13 Nisan 2022; staj hareketliliğine seçilen öğrencilerimize ise 20 Nisan 2022 tarihinde Microsoft Teams üzerinden bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

Toplantı kurum koordinatörümüz Öğr. Gör. Dr. Ali Emrah TOKATLIOĞLU'nun açılış konuşmasıyla başlamış olup, Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik Biriminde görevli Öğr. Gör. Cumhur ÇIRNAZ'da öğrencilerimize daha az kaygı ve korku ile sürece yaklaşmaları konusunda faydalı aktarımlarda bulunmasıyla devam etmiştir.

Ardından Erasmus giden öğrenci sorumlumuz Öğr. Gör. Elvan Ecem İŞAL'ın ofisimizin hazırladığı, hareketliliği baştan sona anlatan "checklist" ve "deklarasyon" formunun açıklanması üzerinden devam etmiştir. Toplantıda hareketliliğinin en başından sonuna kadar yapılacaklar en detaylı şekilde anlatılmış; ardından öğrencilerin hareketlilik ile ilgili soruları alınmıştır.