Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus Ders Verme Hareketliliği Başvuru Sonuçları

.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Seçim Komisyonu 06/07/2022 tarihinde toplanmış olup, 29.12.2016 tarih, 12 sayılı Senato Kararı ile belirlenen ve 14.09.2021 tarih ve 16 sayılı Senato Kararı ile güncellenen puanlama sistemi dikkate alınarak  25 asil ve yedek katılımcılar belirlenmiştir. Puan eşitliği durumunda, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanmıştır.

  1. Daha önce Erasmus Ders Verme Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,
  2. Ders verme hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeline,
  3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik tanınır.

Kazanan adaylara itiraz süreci tamamlandıktan sonra yapılması gereken işlemler hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.

Sonuçlara; 20.07.2022 Çarşamba, saat: 17:00'a kadar itiraz edilebilir. İtirazlar ÜBYS üzerinden yazılı olarak Erasmus Koordinatörlüğü'ne yapılmalıdır.

İtiraz ile ilgili ayrıntılı bilgi için erasmuspersonel@comu.edu.tr adresine e posta gönderebilirsiniz.

Aşağıda ismi belirtilen öğretim üyelerinin 2020-1-TR01-KA103-081724 No’lu Proje İçin Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Programına hibeli olarak katılmalarına karar verilmiştir.

Sıra

Adı Soyadı

Bölüm

Fakülte/YO/MYO

Puan

Durum

1

Şeyma Bil

Seramik ve Cam Bölümü

Güzel Sanatlar Fakültesi

85,1250

Kazandı

2

Şebnem Yüksel

Tiyatro

Devlet Konservatuvarı

80,5000

Kazandı

3

Adem Polat

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

68,8750

Kazandı

4

Güneş Topçu

İşletme

Siyasal Bilgiler Fakültesi

65,2500

Kazandı

5

Fatih Mutlu Özbilen

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Sosyal Bilimler Yüksekokulu

62,8750

Kazandı

6

Mustafa Yıldız

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

62,5000

Kazandı

7

İsmail Satmaz

İnşaat Bölümü

Çanakkale Teknik Bilimler Yüksek Okulu

61,5000

Kazandı

8

Tülay Güzel

Turizm İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

60,7500

Kazandı

9

Anıl Çay

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Ziraat Fakültesi

57,6250

Kazandı

10

Can Köse

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

57,3750

Kazandı

11

Martina Riedler Eryaman

Resim İş Eğitimi

Eğitim Fakültesi

55,0000

Kazandı

12

Tarık Yalçınkaya

Turizm Ve Otel İşletmeciliği

Ayvacık MYO

55,0000

Kazandı

13

Ebru Caymaz

Acil Yardım Ve Afet Yönetimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

54,3750

Kazandı

14

Gamze Tezcan

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Eğitim Fakültesi

54,1250

Kazandı

15

Sezgin Aygün

Fizik Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

52,8750

Kazandı

16

Mustafa Ekici

Bilgisayar Teknolojileri

Çanakkale Teknik Bilimler Yüksek Okulu

52,2500

Kazandı

17

Burak Balık

Yerel Yönetimler

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

52,1250

Kazandı

18

Soner Karagül

Uluslararası İlişkiler

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

51,6250

Kazandı

19

Ali Şahin Örnek

İşletme

Siyasal Bilgiler Fakültesi

51,5000

Kazandı

20

Erkan Bil

İşletme

Siyasal Bilgiler Fakültesi

49,6250

Kazandı

21

Arda Aydın

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Ziraat Fakültesi

48,7500

Kazandı

22

Ayça Aydoğdu Emir

Gıda Teknolojisi

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi

48,5000

Kazandı

23

Hanife Esen Aygün

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

Eğitim Fakültesi

48,3000

Kazandı

24

Pelin Kanten

İşletme

Siyasal Bilgiler Fakültesi

48,0000

Kazandı

25

Serdar Arcagök

Okul Öncesi Eğitimi

Eğitim Fakültesi

47,7000

Kazandı

26

Mustafa Kaplan

İşletme

Siyasal Bilgiler Fakültesi

47,1250

1. Yedek

27

Nejat İra

Eğitim Yönetimi

Eğitim Fakültesi

47,1250

2. Yedek

28

Şefik Okan Mercan

Turizm İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

46,7500

3. Yedek

29

Yener Pazarcık

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi

46,7000

4. Yedek

30

İsmail Elagöz

İşletme

Siyasal Bilgiler Fakültesi

46,6250

5. Yedek

31

Yasemin Abalı Öztürk

Matematik Eğitimi

Eğitim Fakültesi

46,6250

6. Yedek

32

Derya Girgin

Eğitim Programları Ve Öğretim

Eğitim Fakültesi

44,0000

7. Yedek

33

Uğur Serçe

Yerel Yönetimler Programı

Biga MYO

42,7500

8. Yedek

34

Meliha Merve Çiçekliyurt

Tıp

Tıp Fakültesi

40,8750

9. Yedek

35

Mehmet Burak Büyükcan

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Ziraat Fakültesi

40,0000

10. Yedek

36

Özge Can Niyaz

Tarım Ekonomisi

Ziraat Fakültesi

37,0000

11. Yedek

37

Erhan Gümüş

Kamu Yönetimi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

36,7500

12. Yedek

38

Gülten Gümüştekin

İşletme

Siyasal Bilgiler Fakültesi

36,5000

13. Yedek

39

Çiğdem Özkan

Seyahat, Turizm Ve Eğl. Hiz., Turist Rehberliği

Ayvacık MYO

35,8750

14. Yedek

40

Salih Zeki Genç

Sınıf Eğitimi

Eğitim Fakültesi

31,6250

15. Yedek

41

Nur Akcanca

Okul Öncesi Eğitimi

Eğitim Fakültesi

29,0000

16. Yedek

42

Neşe Yılmaz Tuncel

Gıda Teknolojisi

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi

29,0000

17. Yedek

43

Mübeher Ürün Göker

Yabancı Diller

Yabancı Diller YO

25,5000

18. Yedek

44

Mustafa Yunus Eryaman

Sınıf Eğitimi

Eğitim Fakültesi

24,5000

19. Yedek

45

Yahya Han Erbaş

Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri

Eğitim Fakültesi

19,1250

20. Yedek

46

Ayhan Oral

Kimya

Fen Edebiyat Fakültesi

7,7500

21. Yedek