Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Ders Verme Hareketliliği Başvuruları

.

Erasmus Programı

2019-1-TR01-KA103-062263 No’lu Proje İçin
Ders Verme Hareketliliği
2021/2022
Başvuru Prosedürü

 Erasmus Programı Öğretim Elemanı Hareketliliği başvuruları başlamıştır. Başvurular 05 Kasım 2021, Saat: 17:00'a kadar açık olacaktır. Hareketlilikler 31 Mayıs 2022'de sonuçlanacak şekilde tamamlanacaktır. Hareketlilik hakkının pandemi ya da farklı herhangi bir nedenle ertelenmesi mümkün değildir.

Başvurunuz ilk aşamada “online kayıtlı” olarak görünecek; ofisimizin kontrolü ardından “Ofis Onayladı” durumuna getirilecektir. Herhangi bir sorun halinde başvurunuz sistemden tekrar sizin düzenlemenize açık hale gelecek ve tarafınıza e posta ile bilgi verilecektir. Başvurunuzun kontrol edilebilmesi için son başvuru tarihinden 2 gün önce başvuru işlemlerinizi tamamlamanızı öneririz. Aksi takdirde belgelerinizin kontrolü başvuru süresi bitmeden tamamlanamayabilir ve başvuru belgelerinizde bir sorun olması halinde hatalı belgeden dolayı başvurunuz geçersiz olabilir. Hatalı belgelerin düzeltilebilmesi ve başvurunuzun geçerli olabilmesi için son başvuru tarihinden 2 gün önce başvuru işlemlerinizi tamamlamanızı tekrar öneririz.

Erasmus+ Ders Verme hareketliliğine; üzerinde ders yükü olan öğretim görevlileri ya da öğretim üyeleri katılabilir. Üzerinde ders yükü olmayan öğretim görevlileri bu hareketlilikten faydalanamaz. Başvuruda bulunacak Öğretim Görevlilerinin ders yükü olduğunu gösterir belgeyi başvuru esnasında mutlaka sunması gerekmektedir.

Duyurunun devamında ayrıntılı bir başvuru kılavuzu bulabilirsiniz.

KONTENJAN
Ulusal Ajans tarafından 2021/2022 Akademik yılında Ders Verme hareketliliği için 24 kişilik kontenjan belirlenmiştir.

Önemli hususlar:

  1. Değişimler 5 eğitim günü 2 yolculuk günü üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  2. Başvuru esnasında öğretim elemanı gideceği üniversiteden "Ön Kabul Mektubu - Letter of Acceptance" imzalı bir şekilde sunmalıdır. (Elektronik imzalar, taranmış kopyalar, e posta çıktıları geçerlidir)
  3. Ülkelere göre verilen günlük/haftalık hibe miktarları;


BAŞVURU VE SEÇİM TAKVİMİ

Açıklama

Tarih

Başvuru Başlangıç Tarihi

04 Ekim 2021

Başvuru Bitiş Tarihi

05 Kasım 2021

Sonuç Açıklama Tarihi

12 Kasım 2021

İtiraz Süreci

15-19 Kasım 2021

Nihai Sonuç Açıklama

26 Kasım 2021SEÇİM SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME KRİTLERİ

 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Üniversitemize yapılan yerinde sistem denetimi sonrasında verilen rapor doğrultusunda Ders Verme Hareketliliği seçim kriterleri ve yöntemi Üniversitemiz 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı ile değiştirilmiş, 14.09.2021 tarih ve 16 sayılı Senato Toplantısı ile güncellenmiş ve aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Seçim Kriterleri

Başvuru Ön Şartı: Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği başvurusu için akademik personelin kendi alanı ile ilgili anlaşması olan bir yükseköğretim kurumundan kabul mektubu alması gerekmektedir. Anlaşmalı olunmayan bir üniversite ile hareketlilik yapmak isteyen personelimizin başvuru süresi bitmeden önce söz konusu kurum ile anlaşma imzalanmasını sağlamış olmalıdır.

Yapılan başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından, Ulusal Ajans’ın Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilir. Her başvuru sahibinin 30 taban puanına, aşağıdaki kriterlere göre aldığı puanın eklenmesiyle yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan kadar “Asil” ve “Yedek” personel belirlenir.

No

Kriter Açıklaması

Kriter Puanı

1

Daha Önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmamış olmak

10

2

Personeli olduğunuz bölümden*, daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanan bir personelin olmaması 

5

3

Mevcut akademik yılda** (2020-2021) Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmış olmak

-25

4

Bir önceki akademik yılda*** (2019-2020) Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmış olmak

-20

5

İki önceki akademik yılda**** (2018-2019) Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmış olmak

-15

6

Daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazandığınız halde "meşru gerekçe göstermeksizin veya süresinde hakkından feragat etmeksizin" hareketliliğinizi iptal etmek

-10

7

Bölümünüzde bulunan mevcut ikili anlaşmalar dışında yeni bir yükseköğretim kurumu ile mevcut akademik yıl (2020-2021) veya bir önceki akademik yılda (2019-2020) Erasmus anlaşması imzalanmasını sağlamak. Adaylar yaptıkları en fazla 6 farklı yükseköğretim kurumu ile anlaşma için puan alabilir. Bir anlaşma için 10 puan, yaptıkları diğer 5 anlaşmanın her biri için 1 puan alabilir. Anlaşmayı sağlama durumu; e posta çıktıları ya da resmi yazışmalar ile belgelendirilmelidir. Her anlaşmadan sadece bir akademisyen puan alabilir.)

İlk Anlaşma 10 Puan; diğer anlaşmalar için en fazla 5 olmak üzere 1’er puan (En Fazla 15 puan)

8

Mevcut akademik yıl (2020-2021) veya bir önceki akademik yılda (2019-2020) Erasmus+ kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrenciler için hazırlanan ULP kodlu ders havuzunda ders teklifinde bulunmak? Adaylar en fazla 6 adet ders teklifi için puan alabilir. İlk ders teklifi için +5 puan, diğer 5 ders teklifinin her biri için 1 puan alabilir.

İlk ders teklifi 5; diğer dersler için toplam en fazla 5 olmak üzere 1 puan (En Fazla 10 puan)

9

Mevcut akademik yıl (2020-2021) veya bir önceki akademik yılda (2019-2020)  Erasmus+ kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrencilere ders vermek. Adaylar en fazla 6 adet ders için puan alabilir. İlk ders verme için +5 puan, diğer 5 ders vermenin her biri için 1 puan alabilir.

İlk ders verme için 5 puan, diğer ders vermeler için en fazla 5 puan olmak üzere 1 puan (En Fazla 10 puan)

10

Başvuru tarihi itibariyle Erasmus+ Fakülte ya da Bölüm Koordinatörü olmak.

5

11

Fakülte ya da Bölüm Koordinatörü iseniz bu görevi yürüttüğünüz fakülte ya da bölümde mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda gelen ya da giden Erasmus öğrencisi olması.

5

12

TOEFL, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele; belgelediği puanın %10'u verilir. *****

En Fazla 10

TOPLAM

100

 

Yapılan sıralamada adaylar arasında puan eşitliği olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır;

  1. Daha önce Erasmus Ders Verme Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,
  2. Ders verme hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeline,
  3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik tanınır.

 * : “Bölüm” ifadesi; öğrencilerimizin üniversite sınavlarında seçebildiği en küçük birimi ifade eder.  Bu bazı fakültelerde anabilimdalı ya da program olabilir. Adayların buna uygun olanı seçmesi gerekmektedir.

** : “Mevcut Akademik Yıl” ifadesi; Başvuru tarihinde içinde bulunan akademik yılı ifade eder. Başvurular akademik yıl tamamlandıktan sonra yaz döneminde gerçekleşiyorsa tamamlanan akademik yıl “mevcut akademik yıl” olarak kabul edilir. Bu seçim süreci için 2020-2021 mevcut akademik yıldır.

*** : “Bir önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan bir önceki akademik yıl olarak kabul edilir. Bu seçim süreci için 2019-2020 bir önceki akademik yıldır.

**** : “İki önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan iki önceki akademik yıl olarak kabul edilir. Bu seçim süreci için 2018-2019 iki önceki akademik yıldır.

***** : 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik Kapsamında” yabancı dille ders verebilme kriterlerine göre;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

 

koşullarını sağlayabilen öğretim elemanları söz konusu yönetmelik kapsamında yabancı dil kriterini yerine getirmiş sayılır ve ilgili mevzuatta belirtilen puan olan 80 puan sahibi olarak değerlendirilir. Söz konusu mevzuatın güncellenmesi Ders Verme Hareketliliği Kriterleri’ni de günceller.

 HİBESİZ HAREKETLİLİK FAALİYETİ

Erasmus Hareketlilik Faaliyetlerinden Hibesiz olarak faydalanmak da mümkündür. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile iletişime geçerek edinebilirsiniz. erasmuspersonel@comu.edu.tr 
 

ENGELLİ ÖĞRETİM ELEMANI İÇİN EKSTRA HİBE

Erasmus Hareketlilik Programından yararlanmak üzere seçilen engelli öğrenci ve personel için ekstra hibe sağlanabilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile iletişime geçerek edinebilirsiniz. erasmuspersonel@comu.edu.tr 

 

Ayrıntılı Başvuru İşlemleri Kılavuzuna Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.