Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

ÇOMU 2022-1-TR01-KA131-HED-000052034 PROJESİ ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI

.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Seçim Komisyonu 12/07/2023 tarihinde toplanmış olup, 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı ile değiştirilmiş, 14.09.2021 tarih ve 16 sayılı Senato Toplantısı ile güncellenmiş puanlama sistemi dikkate alınarak programdan yararlanacak 25 asil ve yedek katılımcılar belirlenmiştir.

İtirazlar için erasmuspersonel@comu.edu.tr adresine e posta gönderebilirsiniz.

İtiraz Süresi: 13.07.2023 - 17.07.2023

Kesin Sonuç İlanı: 20.07.2023

İtiraz sürecinin tamamlanması ve sonuçların kesinleşmesi ardından hibe hakkı kazanan adaylara e posta ile bilgi verilecektir.

Puan eşitliği durumunda, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanmıştır.

1. Daha önce Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,

2. Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen birim (daire başkanlığı, fakülte, myo, yo, koordinatörlük, vs.) personeline

3. Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik verilir.

 

                Başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında, tüm başvuru sahipleri ile Seçim Komisyonu Üyelerinin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, şeffaflık kurallarına uygun şekilde verilmiştir.

 

Başvurularda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir;

  1. Me*****ir; Bağlı bulunduğu Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi Programının Erasmus Anlaşması olmayan National University of Political Studies and Public Administration üniversitesinden kabul mektubu almıştır. İlanda belirtildiği üzere Ders Verme Hareketliliği için de bölüm/program bazında Erasmus Anlaşması olması gerektiğinden dolayı adayın başvurusu geçersiz kabul edilmiştir.
  2. Mu*****ir; Bağlı bulunduğu Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Programının Erasmus Anlaşması olmayan National University of Political Studies and Public Administration üniversitesinden kabul mektubu almıştır. İlanda belirtildiği üzere Ders Verme Hareketliliği için de bölüm/program bazında Erasmus Anlaşması olması gerektiğinden dolayı adayın başvurusu geçersiz kabul edilmiştir.
  3. Me*****an; Bağlı bulunduğu Çanakkale Teknik Bilimler MYO, İnsaat Teknolojisi Bölümünün Erasmus Anlaşması olmayan State University of Applied Sciences in Wloclawek üniversitesinden kabul mektubu almıştır. İlanda belirtildiği üzere Ders Verme Hareketliliği için de bölüm/program bazında Erasmus Anlaşması olması gerektiğinden dolayı adayın başvurusu geçersiz kabul edilmiştir.

Karar: Aşağıda ismi belirtilen personelin 2022-1-TR01-KA131-HED-000052034 No’lu Proje İçin Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Programına hibeli olarak katılmalarına karar verilmiştir.

Detaylı sonuç listesine ekli dosyadan erişilebilir.

Sıra İsim Bölüm  Fakülte Ülke Üniversite Toplam Puan Durum
1 Fi*****uş Fizik Fen Fakültesi Polonya University of Wrocław 75,875 Hibeli
2 Yo*****az Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bulgaristan Technical University of Varna 73,25 Hibeli
3 Si*****an Zihin Engelliler Eğitimi Eğitim Fakültesi Macaristan University of Debrecen 66 Hibeli
4 Ay*****aç Madencilik ve Maden Çıkarma Çan Meslek Yüksek Okulu Bulgaristan Bulgarian Academy of Sciences 62,5 Hibeli
5 Gü*****ya Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Polonya Powislanska Szkola Wyzsza 56 Hibeli
6 Ha*****ım Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi Bulgaristan University of Agribusiness and Rural Development 54,75 Hibeli
7 El*****se İşletme Yönetimi Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Polonya Academy of Social and Media Culture in Torun 54,625 Hibeli
8 Mu*****oz Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi Romanya University of Oradea 54,25 Hibeli
9 Mu*****er Halkla İlişkiler ve Tanıtım Çanakkale Sosyal Bilimler MYO Polonya Academy of Social and Media Culture in Torun 53,125 Hibeli
10 Şe*****il Seramik ve Cam Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi Almanya Hochschule Koblenz 53 Hibeli
11 Me*****at Tarımsal Yapılar ve Sulama Ziraat Fakültesi Letonya Latvia University of Life Sciences and Technologies 52,375 Hibeli
12 Ah*****rı Yönetim ve Organizasyon Gökçeada MYO Polonya State University of Applied Sciences in Wloclawek 52,25 Hibeli
13 Ya*****rk Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Çek Cumhuriyeti Univerzita Palackeho v Olomouci 51,625 Hibeli
14 Öz*****ar Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Romanya University of Oradea 50,875 Hibeli
15 Si*****şe Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Polonya University of Wrocław 49,5 Hibeli
16 Ne*****ok Yabancı Diller Yabancı Diller Yüksek okulu Çek Cumhuriyeti Silesian University of Opava 49,375 Hibeli
17 Na*****ır Yabancı Diller Yabancı Diller Yüksek okulu Romanya Universitatea lexandru Ioan Cuza din Iași 49,25 Hibeli
18 As*****oy Uluslararası İlişkiler Siyasal Bilgiler Fakültesi Makedonya International Balkan University  49,125 Hibeli
19 Tu*****ör Kimya Fen Fakültesi İtalya Sapienza University of Rome 48,875 Hibeli
20 Şe*****ra Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Portekiz Instituto Politecnico da Guarda 48,125 Hibeli
21 Ne*****el Gıda Teknolojisi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Polonya Warsaw University of Life Sciences 48 Hibeli
22 Ba*****ut Müzik Devlet Konservatuarı Almanya Universitat Hildesheim 48 Hibeli
23 Sa*****nç Sınıf Eğitimi Eğitim Fakültesi Letonya Liepaja University 47,625 Hibeli
24 Şe*****an Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi Romanya Romanian American University 46,75 Hibeli
25 Re*****al Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Fakültesi İspanya University of Granada 46,375 Hibeli
26 Uğ*****çe Yerel Yönetimler Biga MYO İspanya University of La Rioja 45,75 1. Yedek
27 Çi*****an Turist Rehberliği Ayvacık MYO Romanya University of Life Sciences King Mihai Timisoara 41,875 2. Yedek
28 Sa*****iz Coğrafya İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Romanya University of Craiova 40 3. Yedek
29 Lü*****ay Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi Bulgaristan University of Agribusiness and Rural Development 35,1 4. Yedek
30 Me*****rt Tıp Eğitimi Tıp Fakültesi Bulgaristan Trakia University 34,875 5. Yedek
31 Mü*****er Yabancı Diller Yabancı Diller Yüksek okulu Çek Cumhuriyeti University of Liberec 30,5 6. Yedek
32 Ma*****an Resim İş Eğitimi Eğitim Fakültesi Avusturya University of Art and Design Linz 28,9 7. Yedek
33 Ne*****ra Eğitim Yönetimi Eğitim Fakültesi Polonya University of Applied Science in Walcz 27,125 8. Yedek
34 De*****in Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Fakültesi İspanya University of Alcala 27 9. Yedek
35 Nu*****ca Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Yunanistan University of Patras 23 10. Yedek
36 Rü*****ar Coğrafya Eğitimi Eğitim Fakültesi Romanya Universitatea de Vest din Timişoara 21,875 11. Yedek
37 Ya*****aş Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri Eğitim Fakültesi Almanya University of Hamburg 19,125 12. Yedek
38 Me*****oy Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Polonya Powislanska Szkola Wyzsza 18 13. Yedek
39 Se*****ök Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Yunanistan University of Patras 17,7 14. Yedek
40 Gü*****di Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Polonya Powislanska Szkola Wyzsza 17,625 15. Yedek
41 Ha*****ün Sınıf Eğitimi Eğitim Fakültesi Yunanistan University of Patras 13,3 16. Yedek
42 Me*****ir Sınıf Eğitimi Eğitim Fakültesi Romanya National University of Political Studies and Public Administration 46,875 Geçersiz Başvuru
43 Mu*****ir Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Romanya National University of Political Studies and Public Administration 46,75 Geçersiz Başvuru
44 Me*****an İnşaat Teknolojisi Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Polonya State University of Applied Sciences in Wloclawek 36,875 Geçersiz Başvuru

Ekler

Ders Verme Hareketliliği Ayrıntılı İlan için.xlsx