Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

2023 – 2024 Akademik Yılı Erasmus 2022-1-BG01-KA131-HED-000056969-2/Bulgaristan Kodlu Blended Intensive Program(BIP) Projesi Nihai Başvuru Sonuçları

2023/2024 Akademik Yılı bahar dönemi 2022-1-BG01-KA131-HED-000056969-2 Kodlu Bulgaristan ile yürütülen “Advancing Workplace Health: A Multidisciplinary Approach” Erasmus KA131 Blended Intensive Program(BIP) Projesi kapsamında alınan başvuruların nihai sonuç listesi hazırlanmıştır.

Sonuç Listesi için tıklayınız.


Sonuç listesinde:

Mavi renk ile işaretlenmiş öğrenci/öğrenciler hibesiz olarak hareketliliğe hak kazanmışlardır.

Kırmızı renk ile işaretlenmiş öğrenci/öğrenciler, başvuru duyurusunda açıkça belirtilen şartlardan biri ya da birkaçına aykırı şekilde başvurdukları için uygunluk kontrolü aşamasında başvuruları reddedilmiştir.


Hareketliliğe Hak Kazanan Öğrenci/Öğrenciler

Başvuru kılavuzunda da belirtilen hareketlilikten önce yapılması gereken işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Yapılması gereken işlemler:

- Learning Agreement (LA’ı öğrencinin kendisi, ÇOMÜ Erasmus Bölüm Koordinatörü ve karşı kurumdaki bölüm koordinatörü imzalayacak)

- Vize (Faaliyet süresini kapsayan yeşil pasaport ya da hizmet pasaportu)

- Sağlık Beyanı (İndirmek için tıklayınız)

- Hibesiz Hareketlilik Sözleşmesi için ofisten gün ve saat belirterek randevu talep edilmeli (Tüm belgeler hazırlandığında)


Hareketlilik ile ilgili tüm sorularınızı "erasmusogrenim@comu.edu.tr" e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Ekler

Erasmus 2022-1-BG01-KA131-HED-000056969-2 Kodlu Bulgaristan Blended Intensive Program(BIP) Nihai Başvuru Sonuçları.pdf