Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi SBF İktisat Bölümü İçin KA107 Akademik Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları

.

2020-1-TR01-KA107-092109 numaralı, Arnavutluk’taki University of New York Tirana ile Siyasal Bilgiler Fakültesi-İktisat bölümü arasında kabul edilmiş KA 107 Projesi kapsamında 17/08/2022 – 31/08/2022 tarihleri arasında başvuruya açık olan Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuruları sonuçlanmıştır.

Yalnızca Siyasal Bilgiler Fakültesi-İktisat bölümü Akademik Personelinin başvurabildiği ilana herhangi bir başvuru gelmemiştir.