Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi SBF İktisat Bölümü İçin KA107 Akademik Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları

.

2020-1-TR01-KA107-092109 numaralı, Arnavutluk’taki University of New York Tirana ile Siyasal Bilgiler Fakültesi-İktisat bölümü arasında kabul edilmiş KA 107 Projesi kapsamında 17/08/2022 – 31/08/2022 tarihleri arasında başvuruya açık olan Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuruları sonuçlanmıştır.

Yalnızca Siyasal Bilgiler Fakültesi-İktisat bölümü Akademik Personelinin başvurabildiği ilana herhangi bir başvuru gelmemiştir. Bu kapsamda ilgili bölüm koordinatörlüğünden gelebilecek talep doğrultusunda yeni bir başvuru süreci, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nün uygun görmesi ile yürütülebilir.

Bu sonuçlara itirazlar 05-06 Eylül 2022 tarihinde Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne gerçekleştirilebilir. İtirazınızı erasmuspersonel@comu.edu.tr adresine e posta ile gönderebilirsiniz.