Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi SBF İktisat Bölümü İçin KA107 Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır!

-

BAŞVURU TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ 17.08.2022 - 31.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA 02.09.2022
SONUÇLARA İTİRAZ 05.09.2022 - 06.09.2022
NİHAİ SONUÇLARIN İLANI 09.09.2022
SEÇİLEN ÖĞRENCİLERE TOPLANTI

12.09.2022

(Toplantı yeri ve saati seçilen öğrencilere e-posta yoluyla bildirilecektir.)

BAŞVURU DÖNEMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAYLAR

2020-1-TR01-KA107-092109 sözleşme numaralı projeye ait öğrenci öğrenim hareketliliği başvurularına ait bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır:

KA107 projeleri KA103 projelerinden farklı olarak program ülkeleri dışında yalnızca ortak ülkeyle yapılan ikili anlaşma çerçevesinde ve proje bazlı olarak desteklenir. Bir üniversitenin belirli bir bölümü ile diğer üniversitenin belirli bölümü arasında gerçekleşen proje başvurusunun Avrupa Komisyonu adına Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmesiyle mümkündür.

Üniversitemizin KA107 hareketliliği kapsamında Arnavutluk’taki University of New York Tirana ile Siyasal Bilgiler Fakültesi-İktisat bölümü ile kabul edilmiş bir projesi bulunmaktadır. Bu sebeple bu başvuruya yalnızca Siyasal Bilgiler Fakültesi-İktisat bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencilerimiz başvurabilir.

Başvurular 2022-2023 Akademik Yılı Güz dönemi hareketlilik gerçekleştirebilmek için alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü lisans veya yüksek lisans öğrencisi olmak,
 2. Lisans ve lisansüstü öğrencileri için 2.50 akademik genel not ortalamasına sahip olmak, (Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır.)
 3. Yabancı dil sınavından en az 50 alan öğrenciler Erasmus+ KA107 Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler. COMU YDYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS, TOEFL ve YÖKDİL sonuçları kabul edilir. Denklik tabloları için tıklayınız.
  (YDYO Sınavı için; 2020 yılı ve sonrasında yapılan sınav sonuçları bu başvuruda geçerlidir. Bu başvuru için ayrı bir dil sınavı düzenlenmeyecektir.)
 4. Yeterli sayıda AKTS (30 ECTS) kredi yükü olması.
 5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde, yükseköğretim öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

 • ​Lisans düzeyindeki olup henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler başvuru yapamaz.
 • Lisansüstü öğrencisi olup henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler ise bir önceki mezuniyet akademik ortalamaları dikkate alınarak başvuru yapabilirler.
 • Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Erasmus başvuru puanınız yabancı dil puanınızın %50'si ve güncel transkriptinizdeki genel not ortalamanızın 100'lük sisteme dönüştürülmüş halinin %50'si toplanarak oluşturulur.
 • Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, bölüm bazında puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.

 1. Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.(erasmusogrenim@comu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.)
 2. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.(erasmusogrenim@comu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.)
 3. Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin puanına  -10 puan kesinti uygulanır.
 4. Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.(erasmusogrenim@comu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.)
 5. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenim veya staj hareketliliğinden hibeli veya hibesiz yararlanmış öğrenciler için daha önce yararlanılan her bir faaliyet için öğrencilerin nihai Erasmus puanından -10 puan kesinti uygulanır.
 6. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumunda öğrencilerin nihai Erasmus puanından -10 puan kesinti uygulanır.
 7. Seçildiği halde, süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama durumunda öğrencilerin nihai Erasmus puanından -10 puan kesinti uygulanır.
 8. Birden fazla hareketlilik türüne aynı anda başvurma halinde, öğrencinin tercih edeceği hareketlilik için öğrencilerin nihai Erasmus puanından -10 puan kesinti uygulanır.
 9. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
  Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama durumunda, öğrencinin yapacağı sonraki başvurularda öğrencilerin nihai Erasmus puanından -5 puan kesinti uygulanır.
  Dil sınavına gireceğini beyan edip, mazeretsiz girmeme durumunda, öğrencinin yapacağı sonraki başvurularda öğrencilerin nihai Erasmus puanından -5 puan kesinti uygulanır.

ONLINE BAŞVURU

Başvurular çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ofise evrak teslimi yapılmayacaktır.

Başvuruyu yapacağınız online sisteme ulaşmak için tıklayınız: https://portal.ua.gov.tr/default.aspx 

Bu sisteme nasıl başvuru yapacağınıza dair detaylı başvuru rehberi için tıklayınız.

Lütfen bu başvuru rehberini dikkatlice okuyunuz!

Başvurular 17.08.2022, saat 10:00'da açılacak olup; 31.08.2022 saat 17:00'da kapanacaktır!

ONLINE BAŞVURUDA GEREKLİ OLAN BELGELER

 • Transkript
 • Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan alacağınız sonuç belgesi, e-YDS, YDS, YÖKDİL veya TOEFL sonuç belgesi)

HİBE DESTEĞİ

GÖNDEREN ÜLKE

KABUL EDEN ÜLKE

AYLIK HİBE MİKTARI (AVRO)

TÜRKİYE

ORTAK ÜLKE

700

Türkiye’den Arnavutluk’a gidecek olan öğrencilerimiz için 4 aylık hibe (2800 Avro) ve seyahat desteği (gidiş ve dönüş olmak üzere toplamda 275 Avro) verilecektir.

KONTENJAN

2020-1-TR01-KA107-092109 sözleşme numaralı proje kapsamında Siyasal Bilgiler Fakültesi – İktisat lisans veya yüksek lisans bölümünden hibeli olarak hareketliliğe seçilebilecek toplam öğrenci sayısı 1’dir.

HİBESİZ (“0” HİBELİ) ÖĞRENCİ OLMA DURUMU

Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir. KA107 faaliyetinde, öğrencilerin faaliyet süreleri ya tamamen hibelendirilir ya da faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Öğrencilerin faaliyet sürelerinin kısmen hibelendirilmesi mümkün değildir.

Süreç ile ilgili tüm sorularınızı erasmusogrenim@comu.edu.tr'ye gönderebilirsiniz.

Ekler

KA107 BAŞVURU REHBERİ.pdf