Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Kılavuzu ve Takvimi

-

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Kılavuzu ve Takvimi

Erasmus Yabancı Dil Sınavı gerçekleştikten sonra başarılı olan öğrencilerin başvuru için izlemesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

Erasmus Online Başvuru

14 Mart 2022 - 28 Mart 2022

Erasmus Sonuç Açıklanma

5 Nisan 2022

İtirazlar ve Hibesiz Gidiş Başvurusu

5 Nisan 2022 – 8 Nisan 2022

Sonuçlara İtiraz İçin Son Gün

8 Nisan 2022

Nihai Sonuçların Açıklanması

12 Nisan 2022

Güz Dönemi

Öğrenim Hareketliliğine Seçilen Öğrenciler İçin

Bilgilendirme Toplantısı

13 Nisan 2022

Yer: Microsoft Teams

(Ekip kodu hareketliliğe seçilen öğrencilerle paylaşılacaktır.)

Erasmus Programına kimler başvurabilir?

Başvuru Kriterleri

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Yabancı dil sınavından en az 50 alan öğrenciler Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler. COMU YDYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS, TOEFL ve YÖKDİL sonuçları kabul edilir. Denklik tabloları için tıklayınız.

2. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış,

1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;

2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100,

c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

*Tıp Fakültesi öğrencileri için 100'lük not çevirisinde YÖK'ün denklik tablosu kullanılmaktadır. Tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması.

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Erasmus Programı'na nasıl başvurulur?

Erasmus başvuru puanınız yabancı dil puanınızın %50'si ve güncel transkriptinizdeki genel not ortalamanızın YÖK dönüşüm tablosuna (başvuru sırasında otomatik olarak hesaplanmaktadır) göre 100'lük sisteme dönüştürülmüş halinin %50'si toplanarak oluşturulur.

Online  Başvuru

Başvuru otomasyonu 14 Mart 2022 tarihinde açılacaktır ve 14 Mart 2022 – 28 Mart 2022 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Başvurular online olarak 14 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak internet sitesinden yapılacaktır. Başka bir web sitesinden başvuru alınmayacaktır.

Yalnızca ONLINE BAŞVURU yapılacaktır.

Başvuru yapmadan önce lütfen tercih edeceğiniz üniversitelerin talep ettiği yabancı dil seviyelerini kontrol ediniz.

İkili anlaşmalar listesindeki anlaşmalı üniversitelerin istediği yabancı dili seviyeleri için tıklayınız.

Online sistemde anlaşmalar ile ilgili bir sorun bildirmek için (anlaşmanın sistemde yer almaması vb) erasmusba@comu.edu.tr adresine eposta atabilirsiniz.

Online Başvuruda Gerekli Olan Belgeler

  1. Transkript
  2. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan alacağınız sonuç belgesi, e-YDS, YDS, YÖKDİL veya TOEFL sonuç belgesi)
  3. Kimlik Fotokopisi

Ülkelere Göre Ödenecek Aylık Hibe Miktarı

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir.

Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir.

Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

Program ülkeleri arasında öğrenim için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

İlave Hibe Desteği

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır:

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

- Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

Seçim Kriterleri

Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, bölüm bazında puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.

Sıralama ve kontenjan, yüksek lisans ve doktorada enstitü bazında belirlenir.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10'ar puan azaltma uygulanır.

2022/2023 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan*

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan**

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

**Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Kontenjanlar

Kontenjanlar verilecek tahmini hibe kontenjanlarıdır. Yerleştirme sonucu hibe hakkı kazanamayan öğrenciler başvuruları kapsamında hibesiz olarak hareketlilikten yararlanabilirler.  

Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra hibe hakkı kazanamayan fakat geçerli bir başvurusu olan öğrenciler hibesiz hareketlilik için belirtilen takvimde belirtilen tarihler çerçevesinde "erasmusogrenim@comu.edu.tr"ye hibesiz hareketlilik dilekçesini e-posta yoluyla göndererek talepte bulunabilirler.

Bölümünüzün anlaşma kontenjanlarının uygunluğuna göre tercih ettiğiniz üniversiteye yerleşip yerleşemediğiniz konusunda hibesiz yerleştirme sonuçları ayrıca açıklanır.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri eğitim gördükleri anabilim dalının lisans programında yüksek lisans ve doktoraya da açık olan anlaşmalara ya da Lisansüstü Eğitim Enstitüsü dosyasında bulunan sadece lisansüstü eğitim öğrencilerine açık anlaşmalara başvurabilirler.

Tahmini Hibe Kontenjanı Listesi için tıklayınız.

Not Dökümü / Transkript

Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır.

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.

Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı kazanma notları dikkate alınır.

Yabancı Dil Barajı Uygulaması

Üniversitemizin uyguladığı yabancı dil barajı 100 üzerinden 50'dir.

Özel Kriterler

Doktora öğrencileri yeterlik döneminde yeterlilik sınavlarını ÇOMÜ’de vermekle yükümlüdür. Bu dönemde öğrenim hareketliliği gerçekleştirmelerinde kısıtlayıcı bir durum söz konusu değildir. Ancak Erasmus hareketliliğinde olmalarından dolayı yeterlilik sınavlarına girememe durumu söz konusu olabilir, bu durumdan Erasmus Ofisi sorumlu tutulamaz.

Eğitim Fakültesi öğrencileri zorunlu staj sebebiyle dördüncü sınıfta Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalanamazlar. (Bu nedenle üçüncü sınıfta öğrenim hareketliliği başvurusu yapamazlar.)

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus+ öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

Hibesiz Öğrenci

Öğrenciler hibe almadan da asgari kriterleri yerine getirerek, gerekli kontenjan olduğu taktirde Erasmus+ Programı'ndan yaralanabilirler. Hibesiz olarak Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için yukarıda belirtilen tarihlerde bir başvuru yapmış olmanız gerekmektedir. Sonuçların açıklanmasından sonra, başvurusu geçerli olan fakat hibe hakkı kazanamamış tüm öğrenciler ek olarak hibesiz hareketlilik başvurusunda bulunabilirler.

Doktora Hareketliliği

Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’)* yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler.

Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür.

(*Post-doc”lar mezuniyetlerinden itibaren 12 içinde diğer yeni mezunlarla aynı koşullarla staj hareketliliğine katılabilir.)

Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür. Uzun dönem doktora hareketliğinde ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır.

“Doktora Hareketliliği” başlığı altında yeni bir başvuru dönemi gerçekleşmeyecektir. Yukarıda ayrıntıları açıklanmış başvuru döneminde doktora öğrencilerinin başvuru yapması gerekmektedir. Doktora öğrencisi Erasmus öğrenim hareketliliğine seçildikten sonra bu hakkını kısa ya da uzun dönem hareketlilik şeklinde de kullanabilir.   

Karma Hareketlilik

Doktora hareketliliği de dâhil olmak üzere yurtdışındaki her türlü öğrenim ve staj faaliyeti karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir. Karma hareketlilik, işbirliğine dayanan çevrimiçi değişim (Exchange) ve ekip çalışmasını kolaylaştıran sanal ve fiziksel hareketlilik bileşenlerinden oluşur.

Karma hareketlilikte; karma hareketliliğin tamamlayıcı bir parçası olarak mutlaka zorunlu bir sanal bileşen de olmalıdır. Farklı fiziksel hareketlilik sürelerinden oluşan iki farklı karma hareketlilik senaryosu mevcuttur:

  1. Yurtdışında uzun süre kalınan karma hareketlilik- yurtdışında asgari 2 ay gerçekleştirilen fiziksel hareketliliğin, hareketlilik öncesi veya sonrasında sanal öğrenme ile tamamlandığı karma hareketlilik (öğrenim veya staj hareketliliğindeki öğrenciler için)
  2. Yurtdışında kısa süre kalınan karma hareketlilik-yurtdışında asgari 5 gün ve azami 30 gün gerçekleştirilen fiziksel hareketliliğin, hareketlilik öncesi veya sonrasında sanal öğrenme ile tamamlandığı karma hareketlilik (öğrenim veya staj hareketliliğindeki öğrenciler için)

Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği

(Karma Hareketlilik ve Kısa Süreli Doktora Hareketliliği)

Bireysel destek tutarları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Faaliyetin Süresi

Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da Ortak Ülke)

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar

Günlük 70 Avro

Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe kadar

Günlük 50 Avro

Seyahat Desteği

Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır:

  • Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlar.

Seyahat Mesafesi*

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 ila 99 KM arasında

23

-----------------------------

100 ila 499 KM arasında

180

210

500 ila 1999 KM arasında

275

320

2000 ila 2999 KM arasında

360

410

3000 ila 3999 KM arasında

530

610

4000 ila 7999 KM arasında

820

-----------------------------

8000 KM veya daha fazla

1.500

-----------------------------

Yeşil Seyahat: Yeşil seyahat, seyahatin ana kısmı için otobüs, tren veya araba paylaşımı gibi düşük emisyonlu ulaşım araçlarının kullanıldığı seyahat olarak tanımlanmaktadır.

Seyahat Desteği Almayan Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği: Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.

Süreç ile ilgili tüm sorularınızı erasmusogrenim@comu.edu.tr'ye gönderebilirsiniz.

Hareketlilik hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarını buradan görebilirsiniz. 

Ekler

2022-2023 AKADEMİK YILI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ TAHMİNİ HİBE KONTENJANI LİSTESİ.pdf