Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Birimi

2022-1-TR01-KA131-HED-000052034 Eğitim Alma Hareketliliği İtirazlar Sonrası Sonuçlar

.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Komisyonu 12/07/2023 tarihinde toplanmış olup, 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı ile değiştirilmiş, 14.09.2021 tarih ve 16 sayılı Senato Toplantısı ile güncellenmiş puanlama sistemi dikkate alınarak programdan yararlanacak 7 asil ve yedek katılımcılar belirlenmiştir. İtiraz süreci sonunda gelen itirazların değerlendirilmesi için 18/07/2023 tarihinde tekrar toplanılmış ve itirazlar değerlendirilmiştir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında, tüm başvuru sahipleri ile Seçim Komisyonu Üyelerinin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, şeffaflık kurallarına uygun şekilde verilmiştir.

               Sonuçlara bir aday itiraz etmiştir;

  1. Rü*****ar; Ders Verme Hareketliliği için kabul mektubu almış ve bu mektup ile Eğitim Alma Hareketliliğine başvurmuştur. Dolayısıyla adayın başvurusu geçersiz kabul edilmiştir. Fakat adayın itirazıyla yapılan kontrolde görüldüğü üzere; adayın daha sonra Eğitim Alma Hareketliliği için kabul aldığı ve başvuru süresi sona ermeden başvurusunu güncellediği tespit edilmiştir. Adayın başvurusu geçerli kabul edilmiş ve sıralamada 50,6250 puan ile 11. Yedek olarak yer almıştır.

Puan eşitliği durumunda, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanmıştır.

  1. Daha önce Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,
  2. Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen birim (daire başkanlığı, fakülte, myo, yo, koordinatörlük, vs.) personeline
  3. Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik verilir.

Aşağıda ismi belirtilen personelin 2022-1-TR01-KA131-HED-000052034 No’lu Proje İçin Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Programına hibeli olarak katılmalarına karar verilmiştir.

Kazanan adaylara yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak bilgilendirme e postası gönderilecektir.

Ayrıntılı sonuçlara ekli dosyadan ulaşılabilir.

Sıra Adı Soyadı Birim Toplam Puan Tercih Ülke Tercih Üniversite Durum Açıklama
1 Mu*****er Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 88,7500 İtalya Universita Politecnica delle Marche Hibeli  
2 Mü*****ın Tıp Fakültesi 85,7500 Bulgaristan Trakia University Hibeli  
3 De*****ik Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 82,7500 Polonya University of Applied Science in Walcz Hibeli  
4 Şe*****öz Araştırma Uygulama Hastanesi 82,0000 Romanya National University of Political Studies and Public Administration Hibeli  
5 De*****ın Siyasal Bilimler Fakültesi 74,6250 Portekiz Universidade da Beira Hibeli  
6 Nu*****en Çanakkale Teknik Bilimler Yüksekokulu 68,0000 Hırvatistan Krizevci University of Applied Sciences Hibeli Son iki yılda hareketlilik yok - Kıdem 22.12.1997
7 Al*****an Çanakkale Teknik Bilimler Yüksekokulu 68,0000 Hırvatistan Krizevci University of Applied Sciences Hibeli Son iki yılda hareketlilik yok - Kıdem 23.12.1997
8 El*****üz Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi 68,0000 Litvanya Mykolas Romeris University 1. Yedek Son iki yılda hareketlilik yok – Kıdem 02.11.2009
9 Ay*****oz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 68,0000 Romanya University of Craiova 2. Yedek Son iki yılda 1 hareketlilik gerçekleştirilmiştir – Kıdem 22.12.1997
10 Mu*****ra Personel Dairesi Başkanlığı 68,0000 Romanya Ovidius University of Constanta 3. Yedek Son iki yılda 2 hareketlilik gerçekleştirilmiştir. Kıdem 30.09.1997
11 Iş*****er Tömer 67,0000 Polonya Higher Vocational State School in Wloclawek 4. Yedek  
12 Ha*****an Genel Sekreterlik 66,0000 Polonya Higher Vocational State School in Wloclawek 5. Yedek  
13 Bu*****en Personel Dairesi Başkanlığı 64,0000 Hırvatistan Krizevci University of Applied Sciences 6. Yedek  
14 Mu*****er Araştırma Uygulama Hastanesi 62,0000 Bulgaristan Trakia University 7. Yedek  
15 Er*****cı Genel Sekreterlik 54,2500 İspanya Escuela de Arte de Sevilla 8. Yedek  
16 Ka*****az Çobiltum 53,7500 Bulgaristan Technical University of Varna 9. Yedek  
17 Gö*****an Genel Sekreterlik 53,3750 Çek Cumhuriyeti Silesian University of Opava 10. Yedek  
18 Rü*****ar Eğitim Fakültesi 50,6250 Romanya West University of Timisoara 11. Yedek  
18 Sa*****al Çobiltum 49,5000 Bulgaristan Technical University of Varna 12. Yedek  
19 Al*****an Araştırma Uygulama Hastanesi 47,3750 Polonya Powislanska Szkola Wyzsza 13. Yedek  
20 Mü*****er Yabancı Diller Yüksek Okulu 53,5000 Finlandiya University of Lapland Geçersiz Başvuru Anlaşma olmayan üniversiteden kabul

Ekler

2022-1-TR01-KA131-HED-000052034 İtiraz Sonrası Detaylı Sonuçları.pdf