Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2019/2020 Eğitim Alma Hareketliliği Sonuçları

.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Komisyonu 21/08/2019 tarihinde toplanmış olup, 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı ile belirlenen ve 26.04.2019 tarih ve 05 sayılı Senato Toplantısı ile güncellenen puanlama sistemi dikkate alınarak programdan yararlanacak 6 asil ve yedek katılımcılar belirlenmiştir. Puan eşitliği durumunda, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanmıştır.

1. Daha önce Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,

2. Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen birim (daire başkanlığı, fakülte, myo, yo, koordinatörlük, vs.) personeline

3. Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele

Kazanan adaylara itiraz süreci tamamlandıktan sonra yapılması gereken işlemler hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır. Sonuçlara; 29.08.2019 Perşembe, saat: 17:00'a kadar itiraz edilebilir. Ayrıntılı sonuç listesine ekteki dosyadan ulaşılabilir.

Sıra Adı Soyadı Birim Tercih Daha Önce Erasmus Puanı Kabul Mektubu Puanı Kıdem Puanı Öğrenim Seviyesi Puanı Yabancı Dil Puanı Taban Puan Toplam Puan Durum
1 Murat Eser Bilgi İşlem D. Bşk. Silesian University Opava 10 10 0 4 24,7500 40 88,7500 Asil
2 Erkan Sayın Kütüphane ve Dök. D. Bşk. Silesian University Opava 10 10 5 4 10,8750 40 79,8750 Asil
3 Tuğçe Altuntaş Strateji Geliştirme D. Bşk. Erasmus Koordinatörlüğü'nün Belirleyeceği Üniversite 10 0 0 4 17,2500 40 71,2500 Asil
4 Serkan Bayaşoğlu Yapı İşleri Teknik D. Bşk. Erasmus Koordinatörlüğü'nün Belirleyeceği Üniversite 10 0 3 4 11,2500 40 68,2500 Asil
5 Nurcan Uzunca Genel Sekreterlik Silesian University Opava 10 10 3 3 0,0000 40 66,0000 Asil
6 İsmail Arslan Bayramiç MYO University of Agribusiness and Rural Development 10 10 5 0 0,0000 40 65,0000 Asil
7 Muhammet Orhan Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Koordinatörlüğü'nün Belirleyeceği Üniversite 10 0 0 3 6,0000 40 59,0000 1. Yedek
8 Mine Esirgemez Genel Sekreterlik WSB University 0 10 5 4 0,0000 40 59,0000 2. Yedek
9 İsmail Yurttekin Yapı İşleri Teknik D. Bşk. Erasmus Koordinatörlüğü'nün Belirleyeceği Üniversite 10 0 5 3 0,0000 40 58,0000 3. Yedek
10 Eniz Atasev Yapı İşleri Teknik D. Bşk. Erasmus Koordinatörlüğü'nün Belirleyeceği Üniversite 10 0 5 0 0,0000 40 55,0000 4. Yedek
11 Serhat Böyüksu Yapı İşleri Teknik D. Bşk. Erasmus Koordinatörlüğü'nün Belirleyeceği Üniversite 10 0 5 3 0,0000 40 58,0000 5. Yedek
12 Recep Tufan Kaçar Yapı İşleri Teknik D. Bşk. Erasmus Koordinatörlüğü'nün Belirleyeceği Üniversite -15 0 3 3 24,0000 40 55,0000 6. Yedek
13 İbrahim Demir Araştırma Uygulama Hastanesi Erasmus Koordinatörlüğü'nün Belirleyeceği Üniversite 10 0 0 4 0,0000 40 54,0000  
14 Uğur Serçe Genel Sekreterlik University of Agribusiness and Rural Development -40 10 0 4 29,2500 40 43,2500  

Ekler

Eğitim Alma Hareketliliği Sonuçları.pdf