Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Gelen Yabancı İdari Personel Prosedürleri

 

Gelen Yabancı İdari Personel Prosedürü 

 
Infopack for Incoming Staff
Prosedur, vize, üniversite ve şehir hakkında bilgi vb içeren Infopack for Incoming Staff aşağıdaki adreste yayınlanmaktadır. Biriminize gelecek personeli bu linke yönlendirerek ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlayabilirsiniz.
http://erasmus.comu.edu.tr/incomingstaff/infopack.php
 
 
İdari Personel Değişimi için Prosedür : 

 

 
  • İkili Anlaşma kapsamında gelecek personelin sayısı belirlenir.
  • Gelmek isteyen personel kendi üniversitelerindeki Erasmus Birimi'ne başvururlar.
  • Daha sonra COMU Akademik Birim Koordinatorleriyle iliskiye geçer ve geliş tarihi, İş Planı / Work Programme İşPlanı / Work Programme belirlenir. 3 kopya halinde hazırlanır. Bir kopyası Erasmus Birimi'ne gönderilir. 
  • Erasmus Birimi davetiye hazırlayarak gelecek idari personele gönderir. 
  • Erasmus Birimi Welcome Pack hazırlayarak gelen personele verilmek üzere Akademik Birim Koordinatörüne iletir. 
  • Gelen personel dönmeden önce,ilgili birim tarafından yaptıkları aktiviteleri içeren Letter of Confirmation Letter of Confirmation verilir. Bu belgenin bir kopyası da Erasmus Birimi'ne iletilir.
Konaklama :
Akademik Birim Koordinatörleri gelen yabancı idari personele konaklama yeri bulması konusunda yardım eder ancak masrafları bağlı bulundukları üniversitedeki Erasmus fonundan karşılanır.
 
Akademik Birim Koordinatörleri programın uygulanması, karşılama, randevular, yemek vb. konularda gerekli organizasyonu yapar ve gelen yabancı idari personele destek olur.
 
 

Ekler

İşPlanı - Work Programme.doc
Letter of Confirmation.doc