Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus Policy Statement Erasmus Hakkında

ERASMUS POLICY STATEMENT

 

2007-2013 LLP (HAYAT BOYU ÖĞRENME) PROGRAMI İÇİN
AB KOMİSYONUNA YAPILAN ERASMUS BAŞVURUSUNDA
YER ALAN AÇIKLAMA

 


SORU 1:
a) Kurumun Erasmus faaliyetleri (hareketlilik ve çok taraflı projeler gibi..)ve Hayat Boyu Öğrenme programı (2007-2013) dahilindeki diğer faaliyetler ile ilgili stratejisini,hedeflerini ve önceliklerini lütfen kısaca açıklayınız.

b) Lütfen aşağıdaki konularda bilgi veriniz.
Erasmus etkinliğini görünür kılacak ne gibi faaliyetler planlanıyor? Kurum içinde Erasmus Universite Charter’I ve EPS’i tanıtmak için ne tür çalışmalar yapılacak? Kurum, ayırım gözetmeme ilkelerine uyacak ne tür düzenlemeler yapmayı garanti ediyor? (örneğin;cinsiyet eşitliğiyle ilgili faaliyetler,engelli öğrenciler ve personel içi bütünleşme, ekonomik ve sosyal uyumun geliştirilmesi ve yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele..)


Üniversitemiz 2004-2005 akademik yılında Avrupa Birliği Eğitim Programlarına katıldığından, faaliyet alanını ve bu alandaki etkinliklerin hacmini genişletmiştir. Bu alandaki en etkileyici artış yükselen personel hareketliliğinden sonra giden öğrenci sayısında görülür. Üniversitemiz, küçük ölçüde Avrupa’dan personel ve öğrenci kabul etmiş, Sokrates ve Leonardo kapsamında ise pekçok büyük projede yer almıştır. Üniversite bünyesinde, bu tür etkinliklerde yer almanın sağladığı faydalar Avrupa’ya ve dünyaya duyulan ilgi ve farkındalık düzeyinin artması, akademik yayınlarda açıklık, dil öğrenmenin ne kadar önemli olduğunun doğrulanması, kültürel etkileşimin tecrübe edilmesi ve küresel toplumdaki yerimiz ile ilgili artan fikir alışverişinin artmasına dek uzanır.

Öğrenciler ve Üniversite personeli arasında Erasmus ve LLP’ye (Hayat Boyu Öğrenme) duyulan ilginin yüksek olması üniversitenin daha pekçok alanda açılım kapasitesi olduğunu gösterir. Bizler, üniversitemiz üyelerinin mevcut olanaklar konusunda bilinçlenmesi için bilgi aktarımını sürdürmeyi amaçlamaktayız. Üniversitemizin tüm bölümlerini Avrupa Birliği programlarına dahil etmeyi ve eğitimin her alanına Avrupa boyutu katmayı diliyoruz. Özellikle, faaliyetleri tüm akademik bölümlere yaymayı ve tüm öğrencilere eğitim ve staj hareketliliğine başvurma fırsatı tanımayı umut ediyoruz. Bugüne dek, 20 ülkede, 17 akademik alanı kapsayan 43 eğitim kurumu ile anlaşma yapmış bulunmaktayız.

Giden öğrenci sayısında artış beklense de, daha sonraki amacımız, öğretmenlerimize sağlayacağı faydalar kadar öğrencilerimize de dolaylı fayda sağlayacagından personel hareketliliğini artırmaktır. Bunun yanısıra gelen öğrenci ve personel sayısını artırmayı diliyoruz. Bu, özellikle bu hareketlilikte daha önce yer almamış öğrenciler ve personele kültürlerarası bilinçlenme hususunda önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.
Müfredat geliştirme ve tematik ağlar gibi merkezi faaliyetlerde personel katılımını arttırmak için daha çok birlikteliğe dayanan çalışmalar planlanmakta ve bu tur faaliyetlere akademik tanınırlık verilmektedir.

Erasmus faaliyetlerini görünür kılacak etkinlikler koordinatörler ya da yurda dönen Erasmus öğrencileri tarafından verilecek seminerleri, broşür dağıtımını, web sayfalarını, posterleri,Bahar Şenliğinde kurulacak bilgi standlarını, partner üniversitelerden gelen konuklarla yapılacak ‘Uluslararası Gün’ü, yerel AEGEE grubuyla yapılacak ortak faaliyetleri ve gelen yabancı öğrencilerle toplantıları kapsamaktadır. EUC (Erasmus Üniversite Beyannamesi) VE EPS (Erasmus Politik Açıklaması) üniversitemizin web sayfasında gösterilecek, kopyaları tüm birimlere dağıtılacak ve birimler tarafından duyuru panolarına asılacaktır.

Üniversitemizde cinsiyet ayrımı söz konusu değildir ve katılımcıların seçiminde ve sergilediğimiz tutumda hiçbir rolü yoktur. Engelli öğrencilerimiz için olanaklar şuan için yetersizdir, fakat konuyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bu konuda, ihtiyaç duyulduğunda bireysel destek de vermek üzere bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Her bir çaba dezavantajlı öğrencilerimizi bu faaliyetlere dahil etmek ve gerektiğinde ek finansman sağlayabilmek içindir. Kurumumuzda, ırk ayrımcılığı hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.


SORU 2
Akademik hareketlilik faaliyetlerinin yüksek nitelikte olmasını sağlamak için kurumun aldığı önlemler nelerdir? (Tanınma ve kredi sistemleri, müfredat ile ilgili bilginin hazırlanması, giden öğrencilerin bilgilendirilmesi ve danışmanlığı, gelen öğrencilerin entegrasyonu ve bire bir çalışma, öğrenci hizmetlerinin hazırlığı (özellikle konaklama kosunda), hazırlık niteliğindeki ya da önceki bilgileri tazeleyici dil kursları, personel hareketliliğini destekleme ve onaylama konularında detaylı bilgi verilmelidir.)


Akademik hareketlilik faaliyetleri, Dış İlişkiler ofisi ile eşgüdümlü olarak fakülte personeli ve bölüm tarafından organize edilir. Bilgi erişimini ve süreci kolaylaştırmak için fakültelere Erasmus ofisleri kurmayı planlıyoruz. Güncelliği yakalamak, detaylı bilgi vermek ve kılavuzluk etmek konularına özen gösterilmektedir. Planlama ve nesnellik, faaliyetlerin kusursuz ve adil yönetimi için iki önemli ölçüttür.

COMÜ, akademik tanınırlığı kolaylaştırmak için lokal kredi sisteminin yanısıra ECTS kredi sistemini de kullanmaktadır ve üniversitemiz 2006 yılında DS (Diploma Eki) etiketi almaya hak kazanmıştır. Tüm programları içeren ECTS (AKTS) ders katoloğu veri tabanı web sitemizde yer almaktadır. Ev sahibi kurum ECTS kredisi sistemini kullanmıyorsa, kendi sistemimizle alınan derslerin kredi karşılıkları belirlenir.

Giden öğrencilere detaylı bilgi, başvuru ve diğer işlemler için gerekli belgeler ve tavsiyeler verilir. Gerektiğinde bireysel ya da grup danışmanlık hizmeti verilir, sorunlarla derhal ilgilenmek için her tür çaba gösterilmektedir. Aynı uygulama gelen öğrenciler için de geçerlidir, bölüm koordinatörleri bireysel olarak öğrencilerle ilgilenmektedir. Özellikle değişim döneminin başında öğrencilerimiz, gelen öğrencilere kılavuzluk etmekte ve uyum konusunda yardımcı olmaktadır. Gelen öğrenciler, üniversitemiz öğrencileri ile aynı hizmetlerden yararlanırlar. Üniversitemizin yurt olanağı bulunmadığından konaklama sorunu yaşanabilir ancak gelen öğrenciler üniversitemiz öğrencileriyle paylaşabilecekleri ev ya da özel yurt konaklamalarını kolaylıkla bulabilmektedir.

Öğrenciler seçilebilmek için yabancı dil sınavını geçmelidir. Seçildikten sonra, dil kursları için finansman desteği sağlanabilir. Çanakkale’de Avrupa Birliği dillerinin birçoğu için eğitim olanağı bulunmamaktadır. Öğrenciler isterlerse tatilleri boyunca büyük kentlerdeki dil kurslarına kayıt yaptırabilirler. Üniversitemiz, önümüzdeki yıllarda kampüs içi kurslarının çeşitliliğini arttırmayı hedeflemektedir. Bunun için partner üniversitelerden gelecek personelin katılımı ile yaz okulları düzenlenebilir.

Personel hareketliliği yönetim tarafından yürütülür. Avrupa Birliği faaliyetleri tanınırlık aldıktan sonra yıllık personel değerlendirmeleri sırasında dikkate alınır.

SORU 3
Öğrenci yerleştirmelerinin yüksek kalitede olmasını sağlamak için alınan önlemler nelerdir? Çalışma programı ve yerleştirme anlaşmalarının hazırlanması ve yürütülmesi ile ilgili detayları belirtiniz. Lütfen katılımcılar arasında belirlenen fiili düzenlemeleri belirtiniz.. Müfredat tanınırlığına ek olarak yerleştirme sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecini açıklayınız.


Öğrenci yerleştirmeleri, ilgili bölümlerin koordinatörleri ve bu konuda gerekli bilgi, kılavuzluk ve dokumanları sağlayacak Dış İlişkiler Ofisi ile eşgüdümlü olarak yürütülmektedir. Öncesinde Leonardo da Vinci hareketlilik projelerinde yer almak oldukça yaygın ve ikili anlaşma bulunmayan bölümlerin öğrencileri ya da yurtdışında eğitim almak için dil seviyesi yeterli olmayan öğrenciler için kapıları aralayan yararlı bir yoldur. Zorunlu iş deneyimi bileşeni içeren pekçok bölümümüz olduğundan COMU bu faaliyeti yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Akademik eğitim programında doğru entegrasyonu sağlayacak işbirlikçi organizasyanlar proje koordinatörleri tarafından seçilir. Sözkonusu mesleğin başarılı performansı için gerekli becerilerin gelişimi göz önünde tutularak çalışma programları ve anlaşmalar hazırlanır. Çalışma programı ve fiili düzenlemelerle ilgili tüm detaylar taraflar arası eksiksiz görüşmeler yapıldıktan sonra yerleştirme öncesinde onaylanır. Bölüm koordinatörleri eğitim süresinden, öncesinden ve sonrasından yerleştirmelerin her yönüyle ilgili sorumludur. Her etapta koordinatorlerin ve danışmanların yakın gözlemi gereklidir. Gerek duyulursa, koordinatör yerleştirme yerine kadar öğrencilere eşlik eder ya da daha sonra bir gözlemleme ziyaretinde bulunur. Katılımcılara dil hazırlık olanağı sunulmaktadır.

Fiili düzenlemeler konaklama, ülke içi ulaşım ve acil durumlarda derhal harekete geçme konuları göz önünde bulundurularak onaylanır. Hem öğrenciler hem de yerleştirmeyi yapan kurum için e-mail ya da telefon aracılığıyla her zaman iletişimde olmak önemlidir. Öğrencilere resmi prosedür ve belgelerle ilgili olarak yardımcı olunmaktadır.

Akademik tanınırlık, öğrencilerin müfredatın bir parçası olarak ECTS (AKTS) kredisi aldığı stajlara verilir. Koordinatörler, staj programlarının yürütme ve gözlemleri için yıllık değerlendirmelerin esnasında akademik tanınırlık alırlar.